Kristus – ainoa valomme maailmassa

”Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: ’MINÄ OLEN maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus.’

Ja hän sanoi heille: ’Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.’ ”

Johannes 8 : 12, 23

”Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen:

’Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.’ ”

Johannes 8 : 31, 32