Koko luomakunta ylistää Herraa

”Ja tapahtui kun hän [Jeesus] tuli lähelle Beetfagea ja Betaniaa, sille vuorelle, jota kutsutaan Öljymäeksi, että hän lähetti kaksi opetuslastaan sanoen :

’Menkää edessä olevaan kylään, niin sinne tullessanne te löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei vielä yksikään ihminen ole istunut; päästäkää se ja tuokaa tänne. Ja jos joku kysyy teiltä : ’Miksi te sen päästätte ?’ niin sanokaa näin : ’Herra tarvitsee sitä’.

Ja lähetetyt menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin hän oli heille sanonut. Ja heidän päästäessään varsaa sen omistajat sanoivat heille : ’Miksi te päästätte varsan ?’ Niin he sanoivat : ’Herra tarvitsee sitä.’

Ja he veivät sen Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa varsan selkään ja istuttivat Jeesuksen niiden päälle. Ja hänen kulkiessaan kansa levitti vaatteensa tielle. Ja kun hän jo oli lähellä, laskeutuen Öljymäen rinnettä, rupesi koko opetuslasten joukko iloiten kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he olivat tehneet, sanoen :

’Siunattu olkoon hän, joka tulee, Kuningas Herran nimessä; rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa!’

Ja muutamat fariseukset kansanjoukosta sanoivat hänelle: ’Opettaja, nuhtele opetuslapsiasi’.

Mutta hän vastasi ja sanoi : ’Minä sanon teille: jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat.’

Luukas 19 : 29 – 40