Isä meidän – rukous

”Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä kuten taivaassa.

Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme.

Anna meille meidän syntimme anteeksi, niinkuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia. Iänkaikkisesti.

Aamen”

Matteus 6 : 9 – 13

Isä meidän – rukous on Jeesuksen opettama ja sen vuoksi tärkein ja kattavin rukous.

  • Rukouksessa sanat; ’jokapäiväinen leipämme’ tarkoittavat kaikkea tarpeellista, mitä elääksemme tarvitsemme: ruokaa, kotia, työtä, vaatetta, lääkkeitä, ym. Sillä tarkoitetaan myös hengen leipää, eli Pyhältä Hengeltä tulevaa ohjausta ja evankeliumin ilosanomaa.
  • Rukouksen sanat; ’päästä meidät pahasta’ tarkoittavat kaikkea pahaa elämässä: syntiä, kiusausta, sairautta, huonoja ihmissuhteita, talousvaikeuksia, riippuvuuksia, ym. joille pyydämme parantumista ja eheytymistä.
  • Anteeksipyynnön ja anteeksiannon sanat rukouksessa ovat tärkeät yhdistää toisiinsa, sillä Taivaan valtakunnassa annetaan anteeksi heille, jotka itse kykenevät anteeksiantoon täällä maan päällä.
  • Rukouksen sanat; ’tapahtukoon sinun tahtosi’ tarkoittavat suostumista Jumalan tahtoon.
  • Isä meidän – rukous sisältää Jumalaa ylistäviä sanoja; ’pyhitetty olkoon sinun nimesi’ ja ’sinun on valtakunta, voima ja kunnia’, sillä meidän on ymmärrettävä Jumalan valta ja kunnia kaikessa, aina. Enkelitkin ylistävät Jumalaa kaiken aikaa, sillä Jumala on pyhä.

Jeesus korosti myös esirukouksen tärkeyttä toisen ihmisen tai yhteisen asian puolesta :

”Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.”

Matteus 18 : 19 – 20

Rukoilethan muiden puolesta, katso esirukouspyynnöt täällä