Yhteys Kristukseen aiheuttaa onnea ja rauhaa

”Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Paavalin kirje roomalaisille 8 : 38 – 39

Ihminen saa yhteyden Kaikkivaltiaaseen rukouksen kautta ja paras rukous on Isä meidän – rukous, jonka Jeesus opetti. Siinä on kaikki, mitä rukouksessa tarvitaan. Jeesus sanoi:

”Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.”

Luukas 11 : 9 – 10

Kun me kolkutamme Kaikkivaltiaan ovelle, pyydämme anteeksi syntejämme Kristuksen nimeen vedoten, olemme kiitollisia ja nöyriä Hänen edessään, sekä ylistämme Häntä, niin hän avaa meille oven, kuten Jeesus lupasi.

Yhteys Jeesukseen ja Kaikkivaltiaaseen aiheuttaa väistämättä sisäistä rauhaa ja pakahduttavaa onnen tunnetta, riippumatta maanpäällisistä olosuhteista, joissa elämme. Hän myös poistaa meiltä pelkotiloja ja epävarmuuden tunnetta. Voimme rauhassa luottaa siihen, että Jeesus on kanssamme joka päivä, loppuun asti.