Lasten oikeus Jeesukseen ja aikuisen lapsenusko

”Ja he toivat hänen tykönsä myös pieniä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta sen nähdessään opetuslapset nuhtelivat tuojia.

Mutta Jeesus kutsui lapset tykönsä ja sanoi: ’Sallikaa lasten tulla minun tyköni älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.

Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.’ ”

Luukas 18 : 15 – 17

Jokaisen lapsen oikeus on saada vauvakaste ja kuulla Jeesuksesta ja suojelusenkeleistä kauniita asioita. Jo pieni lapsi osaa rukoilla apua Taivaan Isältä, silloin kun pelottaa tai on paha mieli. Jotkut pienet lapset ovat sanoneet, että he muistavat Taivaan Valtakunnan ja Jeesuksen. Mielestäni siinä piilee Jeesuksen näiden sanojen merkitys: ’… senkaltaisten on Jumalan valtakunta’, sillä lapset tuntevat Jeesuksen. Lapsenkaltaisuus on myös nöyryyttä, viattomuutta, vilpitöntä uskoa ja innokasta oppimisen halua. Sillä tavalla meidän aikuistenkin täytyy uskossa elää.

”Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat:

’Kuka on suurin taivasten valtakunnassa ?’

Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi: ’Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.’ ”

Matteus 18 : 1 – 4