Jeesuksen varoituksia lopun ajoista

” ’Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen se’ ja ’Aika on lähellä’. Mutta älkää menkö heidän perässään.

Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti.’

Sitten hän sanoi heille: ’Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.

Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun nimeni tähden. Ja näin te joudutte todistamaan. Ja pankaa siis sydämellenne, että ettette edestäpäin huolehdi, miten te vastaatte puolestanne. Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään.

Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi; ja muutamia teistä tapetaan, ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden. Mutta ei hiuskarvaakaan teidän päästänne katoa. Kestävyydellänne te voitatte omaksenne elämän.

Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö. Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan; ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.

*Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.

Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.

’Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula [ansa]; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.

Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.’ ”

Luukas 21 : 8 – 28, 33 -36

*Muut Raamatun kohdat puhuvat lopun ajan taivaan merkeistä:

  • Jesaja 13: 10 : ’Sillä taivaan tähdet ja Kalevanmiekat [Orionin tähdet] eivät loista valollansa, aurinko on pimeä noustessansa, kuu ei kirkkaana kumota.’
  • Hesekiel 32 : 7 : ’Minä peitän taivaan, kun sinut sammutan, ja puen mustiin sen tähdet; auringon minä peitän pilviin, eikä kuu anna valonsa loistaa.’
  • Jooel 2 : 10 : ’Niitten edessä maa vapisee, ja taivaat järkkyvät; aurinko ja kuu käyvät mustiksi ja tähdet kadottavat valonsa.’
  • Apostolien teot 2 : 20 : ’Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.’
  • Pietarin toinen kirje 3 : 10 – 13 : ’Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla, pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu.’
  • Matteus 24 : 29 – 31 : ’Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat: he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.’
  • Matteus 24 : 36 : ’Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.’
  • Markus 13 : 19 – 20 : ’Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät.’ Jakeet 23 – 26 : ’Mutta olkaa te varuillanne, minä olen edeltä sanonut teille kaikki. Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaassa ovat, järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella.’

Tieteen tutkimusten mukaan kaikki tähdet / aurinkokunnat sammuvat ja kuolevat lopulta. (tieto TV:n dokumentista) Joissakin tapauksissa aurinko/tähti vain sammuu, joissakin tapauksissa sammumista edeltää auringon voimakkaampi säteily ja kuumentuminen. Meidänkin aurinkokunnalle sammuminen on väistämättä joskus edessä, tieteen mukaan siinä voi mennä vielä miljardeja vuosia, ennenkuin se tapahtuu. Silloin kun Raamattu kirjoitettiin kauan sitten, ei ollut olemassa näin tarkkaa tiedettä, ihmiset saivat nämä profetiat Pyhän Hengen ilmoituksena tai Jeesukselta. Kuten Jeesus sanoi, auringon sammumisen ajankohtaa ei tiedä kukaan ihminen, ei edes Jeesus tai enkelit. Se tarkoittaa sitä, ettei ihmisen tutkima tiedekään voi sitä ajankohtaa tarkasti ennustaa.

Raamatun kertoma maailmanloppu ei välttämättä mene niin, että aurinkomme sammuu kokonaan, mutta on totta, että tiede on kertonut siitä. Raamattu kertoo, että ennen Kristuksen saapumista auringon, kuun ja tähtien valot sammuvat. Siitä on olemassa sellainenkin tulkinta, että taivaan kappaleiden valot näyttäisivät sammuvan sen vuoksi, koska Kristuksen valo on niin kirkas, että kaikki muut valot häipyvät näkyvistä sen rinnalla. Jokainen uskova, joka on saanut nähdä Jumalan valoa edes vähänkään, tietää, että se on todella kirkas, puhtaan valkoinen valo, joka häikäisee silmiä. Olen nähnyt sitä valoa itsekin.

Ainoa turvamme maailman sotien ja katastrofien keskellä on Kristus, jonka lupauksiin saamme luottaa. Markuksen evankeliumi lupaa, että valittujen tähden niitä ahdistuksen päiviä lyhennetään. Maailman loppu on myös uuden, paremman ajan alku kristityille.

Kun Kristus tulee uudelleen näinä ahdistuksen aikoina, Hän tuo uuden Jerusalemin mukanaan, joka laskeutuu vanhan Jerusalemin päälle, niin että maa halkeaa siitä kohtaa. Sen jälkeen alkaa tuhannen vuoden rauhan valtakunta, jota johtaa Kristus yhdessä uskovien pyhien kanssa. Ihmiset elävät silloin omavaraistaloudessa ja missään maan päällä ei ole sotia.