Tehokas rukous

on

”Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.”

Luukas 21 : 36

Luterilainen kirkko opettaa, että jopa hiljainen huokauskin voi olla rukous Jumalan puoleen.

Rukoillessa on tärkeintä olla aito, luottavainen ja vilpitön. Jumala näkee sydämen sopukoihin asti ja kuulee salaisimmatkin ajatukset. Jumalalle ei tarvitse selitellä tai perustella rukousta, sillä Hän tietää jo kaiken. Perustelu sisältää yleensä epäuskoa ja jarruttelua, eikä sellainen rukous tavoita Jumalaa niin hyvin kuin avoin, luottavainen rukous voi tavoittaa. Jokainen voi valita itselleen sopivimman tavan ja paikan rukoilla, sellaisen tavan, missä voi olla aidoimmillaan Jumalan edessä. Kristitty ei tarvitse erillistä rukoushuonetta kotiinsa välttämättä, sillä rukoilla voi missä huoneessa tahansa tai vaikka ulkona lenkillä. Jos rukous on pelkkä huokaus, se pitäisi silti ajatuksissaan kohdistaa Jumalan puoleen, mutta uskon, että tehokkaampaa on puhutella suoraan Taivaan Isää.

Kiitos rukouksen yhteydessä on tärkeää, jos se on aitoa kiitosta, eikä sillä pyritä vaikuttamaan tietoisesti rukousvastaukseen. Kun ihmisen henki kiittää Jumalaa aidosti ja rakkaudella, siihen enkelitkin yhtyvät sanoen : ”Pyhä, Pyhä, Pyhä..” Tämän voi joskus ihan kuulla, tai rukouksen yhteydessä voi nähdä silmänurkassaan puhdasta valkoista valoa, silloin kun rukous on aidosti auki taivaaseen päin. Joskus enkelit voivat muistuttaa rukouksesta, esimerkiksi aloittamalla rukouksen sanoilla :”Isä meidän joka olet taivaassa…” heidän tarkoituksensa on kutsua kuulija mukaan rukoukseen. Mikä voisi olla kauniimpaa kuin rukoilla yhdessä enkelien kanssa.

Katsoin TV:stä haastattelun, jossa opetettiin, että Taivaassa on olemassa ’protokolla’, kuinka Jumalaa tulee rukoilussa lähestyä. Mielestäni juuri Isä meidän – rukous sisältää kaiken tarvittavan protokollan ja ylistyksen. Jos oikeaoppista järjestystä rukouksessa yrittää itse muodostaa, joillekin ihmisille voi tulla siitä arkuus lähestyä Jumalaa. Jeesus antoi tämänkin asian meille viisaasti valmiina Isä meidän – rukouksessa.

Tunnepitoinen rukous on aina vilpitön rukous. Ehkä sen vuoksi Raamatussa kehoitetaan ’huutamaan’ Jumalan puoleen. Joillekin tämä tarkoittaa kirjaimellisesti ääneen huutamista (Jumala, auta!), joillekin toisille se merkitsee äänetöntä, mutta väkevää lähestymistä Jumalan puoleen.

Kirkoissa tai muissa hengellisissä tapahtumissa seurakuntalaiset moittivat joskus heitä, jotka jäävät takapenkkiin istumaan. He sanovat, että seurakuntalainen ei ole silloin riittävän sosiaalinen muun seurakunnan kanssa. Mielestäni ei pitäisi sanoa näin, sillä eihän saarnan aikana yleensä edes keskustella muiden kanssa, vaan istutaan hiljaa ja kuunnellaan. Joillakin ihmisillä on heikompi keskittymiskyky kuin toisilla, mutta kuitenkin on tarve kuulla ja ajatella syvällisesti Raamatun Sanaa, jota puhutaan. Ainakin heille on silloin mielekkäämpää istua vähän erillään muista, jotta voi keskittyä rauhassa Sanan kuunteluun ja rukoukseen. Jumalanpalvelukseen mennään vastaanottamaan uskon virkistystä Pyhältä Hengeltä. Jos niissä herkissä tilanteissa vaaditaan sosiaalista kuiskuttelua vierustoverin kanssa, voi jäädä saamatta jotain arvokasta ja pyhää. Yleensä sosiaalisuutta ei vaadita niinkään miehiltä, vaan naisilta. On yleisesti totuttu siihen, että naiset ovat puheliaampia, mutta täytyisi muistaa, että joillakin naisilla on syvällinen tarve hiljentyä Jumalan Sanan ääreen. Keskustelua muiden kanssa voi käydä sitten Jumalanpalveluksen jälkeen kahvitilaisuudessa tai muualla.

Nostin tämän esiin tässä artikkelissa, koska seurakunnan yhteinen rukous on hyvin tärkeää, mutta siihen täytyisi jokaisen voida keskittyä aidosti, vaikka samassa tilassa on paljon vieraita ihmisiä ympärillä. Kuten Raamattu sanoo, rukous kuullaan taivaassa paremmin, kun useampi ihminen rukoilee samaa asiaa, jos rukous on aito. Tutussakin Isä meidän – rukouksessa tulisi ajatella jokaista sanaa, eikä luetella sitä ulkoa monotonisesti. Nyt kun maailmaa koettelevat monenlaiset vaivat; virukset ja ilmastonmuutos, sodat, vainot, työttömyys ja köyhyys, niin yhteiset rukoukset ovat kullanarvoisia. Seurakunnan yhteen ääneen lausuttu rukouksen ääni nousee ylös kirkon korkeaa kattoa kohden ja sitä myöten ylös Jumalan luo taivaaseen. Seurakuntamme ahkerista rukouksista riippuu paljolti koko maamme tila, sillä taivaasta tulee viisauden lisäksi enkelien suojelus. Esirukous yksityisten ihmisten puolesta on myös tärkeää ja voi tuottaa ihan konkreettista apua.

”Sentähden minä sanon teille; kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.

Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne.”

Markus 11 : 24 – 25

Tuossa Markuksen evankeliumin tekstissä on kaksi ohjetta tehokkaaseen rukoukseen:

  • usko jo ennen Jumalan vastausta, että tulet saamaan sen, mitä Häneltä pyydät
  • anna täydellisesti anteeksi heille, jotka ovat sinua loukanneet

Malttamattomuus rukousvastauksen suhteen voi aiheuttaa vähitellen epäuskoa ja lannistumista. Rukouksen jälkeen on parasta unohtaa joksikin aikaa se asia, mitä on Taivaan Isältä pyytänyt. Näin annamme enkeleille työrauhan ja epäuskon ajatukset eivät pääse vaivaamaan.

Yksi hyvin tärkeä apuväline rukoukseen on Raamatun Sana. Kun rukoilet, etsi Raamatusta lupauksia, joihin voit rukouksessasi vedota. Lue ne jakeet ääneen ennen rukousta, vaikka useammankin kerran. Esimerkiksi Psalmi 91 on hyvä apu moneen rukouspyyntöön, kuten esimerkiksi sairauteen tai pelkoon. Taloudellisen avun rukoukseen voi lukea vaikka tätä Raamatun kohtaa. Taloudellista apua SAA rukoilla, jos elämässä on todellista puutetta. Eri asia on sellainen tilanne, jos silkka ahneus voittaa mielen, siitä Jeesus varoitti, ettei rahasta tulisi epäjumalaa ihmiselle, sillä silloin yhteys todelliseen Jumalaan voisi katketa. Jumalan tulee olla tärkeysjärjestyksessä aina ensimmäinen. Olen itsekin saanut taloudellista apua Taivaan Isältä vuosia sitten, kun minulla oli sellainen lasku, jota oli vaikeaa maksaa. Sain ihmeen kautta juuri sen summan, jonka olin velkaa ja sain siten maksettua laskuni. Kiitos Taivaan Isälle kaikesta avusta !

Yhteenvetona; Tehokkain rukous on aito, rehellinen ja tunteellinen rukous, joka tulee lujasta uskosta ja syntiä vastustavasta kiitollisesta sydämestä, jossa ei ole katkeruutta. Vilpitön Raamatun Sanaan vetoaminen kuullaan taivaassa, sillä Sana on tullut Jumalan luota. Seurakunnan yhteinen rukous ja esirukous muiden puolesta ovat erityisesti Jumalalle mieleen. Jeesuksen opettama Isä meidän – rukous sisältää oikean rukousjärjestyksen ja tärkeimmät rukousaiheet lähestyttäessä Kaikkivaltiasta.