Tehokas rukous

”Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.”

Luukas 21 : 36

Rukoillessa on tärkeintä olla aito, luottavainen ja vilpitön. Jumala näkee sydämen sopukoihin asti ja kuulee salaisimmatkin ajatukset. Jumalalle ei tarvitse selitellä tai perustella rukousta, sillä Hän tietää jo kaiken. Perustelu sisältää yleensä epäuskoa ja jarruttelua, eikä sellainen rukous tavoita Jumalaa niin hyvin kuin avoin, luottavainen rukous voi tavoittaa.

Kiitos rukouksen yhteydessä on tärkeää, jos se on aitoa kiitosta, eikä sillä pyritä vaikuttamaan tietoisesti rukousvastaukseen. Kun ihmisen henki kiittää Jumalaa aidosti ja rakkaudella, siihen enkelitkin yhtyvät sanoen : ”Pyhä, Pyhä, Pyhä..” Mikä voisi olla kauniimpaa kuin rukoilla yhdessä enkelien kanssa.

Tunnepitoinen rukous on aina vilpitön rukous. Ehkä sen vuoksi Raamatussa kehoitetaan ’huutamaan’ Jumalan puoleen. Joillekin tämä tarkoittaa kirjaimellisesti ääneen huutamista (Jumala, auta!), joillekin toisille se merkitsee äänetöntä, mutta väkevää lähestymistä Jumalan puoleen.

Seurakunnan yhteinen rukous on hyvin tärkeää. Kuten Raamattu sanoo, rukous kuullaan taivaassa paremmin, kun useampi ihminen rukoilee samaa asiaa. Nyt kun maailmaa koettelevat monenlaiset vaivat; virukset ja ilmastonmuutos, sodat, vainot, työttömyys ja köyhyys, niin yhteiset rukoukset ovat kullanarvoisia. Seurakunnan yhteen ääneen lausuttu rukouksen ääni nousee ylös kirkon korkeaa kattoa kohden ja sitä myöten ylös Jumalan luo taivaaseen. Seurakuntamme ahkerista rukouksista riippuu paljolti koko maamme tila, sillä taivaasta tulee viisauden lisäksi enkelien suojelus. Esirukous yksityisten ihmisten puolesta on myös tärkeää ja voi tuottaa ihan konkreettista apua.

”Sentähden minä sanon teille; kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.

Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne.”

Markus 11 : 24 – 25

Tuossa Markuksen evankeliumin tekstissä on kaksi ohjetta tehokkaaseen rukoukseen:

  • usko jo ennen Jumalan vastausta, että tulet saamaan sen, mitä Häneltä pyydät
  • anna täydellisesti anteeksi heille, jotka ovat sinua loukanneet

Malttamattomuus rukousvastauksen suhteen voi aiheuttaa vähitellen epäuskoa ja lannistumista. Rukouksen jälkeen on parasta unohtaa joksikin aikaa se asia, mitä on Taivaan Isältä pyytänyt. Näin annamme enkeleille työrauhan ja epäuskon ajatukset eivät pääse vaivaamaan.

Yksi hyvin tärkeä apuväline rukoukseen on Raamatun Sana. Kun rukoilet, etsi Raamatusta lupauksia, joihin voit rukouksessasi vedota. Lue ne jakeet ääneen ennen rukousta, vaikka useammankin kerran. Psalmi 91 on hyvä apu moneen rukouspyyntöön, kuten esimerkiksi sairauteen tai pelkoon. Taloudellisen avun rukoukseen voi lukea vaikka tätä Raamatun kohtaa.