Nyt on pelastuksen päivä

”Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo: ’Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.’

Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.”

Paavalin toinen kirje korinttolaisille 6 : 1 – 2