Paavalin sanoja laista ja armosta

”Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.

Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Missä siis on kerskaaminen ? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta ? Tekojenko lain ? Ei, vaan uskon lain kautta.

Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.”

Paavalin kirje roomalaisille 3 : 21 – 28

”Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta ? Pois se ! Vaan me vahvistamme lain.”

Paavalin kirje roomalaisille 3 : 31

Tämä lain ja armon yhtälö on joillekin ihmisille vaikea käsite ymmärtää. Jotkut ihmiset eivät millään ymmärrä sitä, että vanhurskautta ei voi ansaita omilla hyvillä teoilla, jotkut toiset taas eivät millään tahdo ymmärtää sitä, että huolimatta armosta, meidän tulee siltikin noudattaa kymmentä käskyä ja muiltakin osin Jeesuksen opetuksia. Nämä kaksi – käskyt ja armo – eivät sodi millään tavalla toisiansa vastaan, mutta monet ihmiset sotivat keskenään näissä kysymyksissä, koska he eivät näe metsää puilta. En halua tässä kuitenkaan väheksyä ketään, on vain luettava Sanaa tarkemmin, ei vain osittain.

’Lailla’ tarkoitetaan Raamatullisessa merkityksessä hyvin laajaa käsitettä, josta osa kuuluu vanhaan liittoon Jumalan kanssa, mutta osa – kuten 10 käskyä – kuuluvat vielä uuteenkin liittoon. Laki osaltaan on siis meidän kannaltamme katsoen vanhentunutta, mutta osaltaan kuitenkin ajankohtaista. Puhun siis mieluummin käskyistä kuin laista, ettei tätä ymmärretä väärin.

Vanhurskauttaminen on ensimmäinen tapahtuma uskon tiellä ja juuri siinä kohtaa ARMO tulee jokaisen ihmisen hyväksi, joka ottaa Jeesuksen Herrakseen ja pyytää rehellisesti anteeksi vanhoja syntejään. Kuten tuossa Paavalikin kirjoitti : ”..koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit…” Siis ennen vanhurskauttamista tehdyt synnit annetaan taivaassa täydellisesti anteeksi vain armon kautta, ihmisen omat teot eivät vaikuta siinä suuntaan tai toiseen. Tämä on tehty meille Sanassa selväksi, koska ihmisen omat hyvät teot eivät voi tuoda Pyhää Henkeä ihmisen sisimpään, vain Jeesuksen armotyön kautta se tapahtuu. Jos armon sanomaa ei olisi opetettu meille, useat ihmiset luulisivat, että tekemällä vain hyviä töitä pääsee taivaan kotiin. Ihminen olisi silloin omasta mielestään jumalinen, eikä hän silloin turvautuisi Kaikkivaltiaan Jumalan taivaalliseen ohjaukseen. Ihmisten omat puuhastelut hyödyttäisivät vain maan asukkaita, mutta kukaan ei pelastuisi ikuiseen elämään, taivaan kotiin. Vanhurskauttaminen on siis Pyhän Hengen vastaanottamista, joka tapahtuu vain Jumalan suuren ARMON kautta, ihminen itse ei voi sitä saada aikaan millään tavoilla. Meillä tulee olla vain yksi Jumala, kuten käskyt opettavat. Me emme voi itse olla oman elämämme jumalia ja pelastua sitä kautta.

Paavali sanoo: ”..teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta ? Pois se!” Usko Jumalan armoon ei poista kymmentä käskyä, sillä pyhitys alkaa vanhurskauttamisen jälkeen. Pyhä Henki antaa meille sisäisen halun ja ymmärryksen noudattaa Jumalan tahtoa ja käskyjä. Joku on sanonut, että kaikkien käskyjen noudattaminen on ihmiselle mahdotonta. Voi se olla mahdotonta, jos ihminen yrittää sitä omin voimin, mutta Pyhän Hengen avulla siitä tulee mahdollista, päivä päivältä paremmin hengellisen kasvun myötä. Armo ei siis vapauta meitä Jumalan käskyistä, mutta niiden noudattamisella ei sovi kerskata, sillä edelleenkin pelastumme vain ja ainoastaan Jeesuksen kautta. Jeesuskin muistutti käskyistä :

”Käskyt sinä tiedät: ’Älä tapa’, ’Älä tee huorin’, ’Älä varasta’, ’Älä sano väärää todistusta’, ’Älä toiselta anasta’, ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’.

Markus 10 : 19

Joidenkin ihmisten motivaationa vastustaa kymmentä käskyä voi olla jokin Jumalan tahdon vastainen asia, josta he eivät halua omassa elämässään luopua. Sen vuoksi he suuttuvat, kun käskyistä puhutaan ja hyökkäävät syyttäen omavanhurskaudesta tai lakihenkisyydestä, vaikka sellaisesta ei olisikaan kyse. Jumalaa rakastava ihminen rakastaa Jumalan tahtoa, joka on oikeudenmukainen aina.

”Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni.”

Psalmi 40 : 9

Jokaisen on hyvä tutkia itseään ja uskoaan Raamatun Sanan valossa ja tunnustaa Herralle väärät motivaatiot, jos niitä sydämessä on. Jumalan Sanaa ei saa käyttää väärin, kuten 10 käskyäkin opettaa. Ihmisen luonnollinen luonto ja joskus kiusaajakin voivat houkuttaa lukemaan Sanaa niin, että se miellyttää ihmisen omaa tahtoa. Jumalan Sana tulee niellä kokonaisena, ei vain maistella mieluisia makupaloja. Vanha sanonta kuuluu : ’noukkii rusinat pullasta’. Koko pulla on syötävä, jos haluaa kasvaa taivaskelpoiseksi, yhdessä Jeesuksen lunastaman armon kanssa. Armossa kasvaminen on lempeää oppimista, jota Pyhä Henki opastaa.

”Heittäkää pois päältänne kaikki syntinne, joilla te olette rikkoneet, ja tehkää itsellenne uusi sydän ja uusi henki. Ja minkätähden te kuolisitte, Israelin heimo ? Sillä ei ole minulle mieleen kuolevan kuolema, sanoo Herra, Herra. Siis kääntykää, niin te saatte elää.”

Hesekiel 18 : 31 – 32

Rukoilethan muiden puolesta, katso esirukouspyyntö täältä