Tehkää, kuten haluaisitte teille tehtävän

”Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat !

Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat.”

Matteus 7 : 11 – 12

Samat jakeet vanhassa Bibliassa (1880) ovat merkitykseltään samoja, vaikka kieli on ollut erilaista; ”Jos siis te, jotka pahat olette, taidatte hyviä lahjoja antaa teidän lapsillenne, kuinka paljoa enämpi teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa niille hyviä, jotka häneltä anovat ? Kaikki siis, mitä te tahdotte, että ihmiset pitää teille tekemän, niin te myös heille tehkäät; sillä tämä on laki ja propheetat.”

Tarkistin tuon viimeisen lauseen useammasta eri käännöksestä (myös englanninkielisestä), ja se on kaikissa samoin sanottu ”laki ja profeetat”, ei siis profetiat. Tunnustan, etten tuota sanamuotoa oikein ymmärrä; ’sillä se on profeetat’. Mielestäni se kuulostaa siltä, kuin lause jäisi kesken, mutta ehkä ymmärrän sen merkityksen myöhemmin. Jeesus on Vuorisaarnassaan varmasti puhunut oikein, mutta miten on lukuisten käännösten laita, onko tämä lause ollut erilainen alkutekstissä ?

Tärkein asia tässä Raamatun kohdassa tulee kuitenkin selväksi; kohtele muita siten kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Ei kuitenkaan takaisinsaamisen toivossa, vaan vilpittömin sydämin. Joskus elämä antaa takaisin sen hyvän, mitä on itse antanut muille, joskus ei anna. Jotkut hyvät teot maksetaan takaisin vasta taivaassa, jolloin palkka on sitäkin suurempi. Näinhän meille evankeliumi lupaa, vaikka me pääsemmekin taivaaseen vain Jeesuksen armotyön kautta.

Hyvä lahja lähimmäiselle voi olla myös hyvä neuvo vanhemmalta nuoremmalle. Joka viisaudestaan jakaa muille, hänellä on rakkautta sydämessä. Kunpa nuoret ymmärtäisivät tämän ja osaisivat ottaa hyvät neuvot ilolla vastaan. Vanhemman viisaudesta viisastuu – ja siten rikastuu – nuorikin.

”Toinen on antelias ja saa yhä lisää, toinen säästää yli kohtuuden ja vain köyhtyy. Hyväätekeväinen sielu tulee ravituksi, ja joka muita virvoittaa, se itse kostuu.”

Sananlaskut 11 : 24 – 25