Jumalan Henki puhdistaa

”Ettekö tiedä, että olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä ?”

Paavalin 1. kirje korinttolaisille 3 : 16

Maailma opettaa, että viha on tarpeellista. Jumala osoittaa pyhityksellään, että viha on tarpeetonta.

Jumalan Henki puhdistaa pois epäpyhiä ajatuksia ja tunteita. Viha ja katkeruus väistyvät, pelko ja epävarmuus eivät enää vaivaa. Häpeä on puhdistettu pois. Vallitsee sisäinen ihana rauha ja luottamus Kristuksessa. Sielu saa levätä Jumalan rakkaudessa.

”Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat ? Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.”

Paavalin 1.kirje korinttolaisille 6 : 17 – 20