Raitis oppi, terve sielu

”Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.

Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.”

Paavalin 2. kirje Timoteukselle 4 : 1 – 5

Raitis oppi ei ole tuomitsemista – sillä vain Jeesus Kristus on tuomitseva viimeisenä päivänä – vaan hengen raittius on rohkeaa Jumalan Sanan totuuden puhumista. Raittiudessa ei ole sijaa mielistelylle, sensijaan on aina tilaa kaiken anteeksiantavalle armolle Jeesuksen ristintyön kautta. Raittius ei tee kompromisseja maailmallisen mielipiteen ja Jumalan totuuden välillä. Raitis oppi ei pienennä tai vääristä Jumalan totuutta.

Raitis oppi pitää Jeesuksen Kristuksen opetuksia ylimpinä ohjeina kaiken muun hengellisen tiedon ja oppisuuntien keskellä. Kristuksen opetukset ovat ylempiä kuin profeettojen ja apostolien opetukset – heitä kuitenkaan vähättelemättä. Kristuksen opetukset ovat suurempia kuin minkään seurakunnan laatimat oppisuunnat. Kukaan ihminen tai seurakunta ei yllä niin kaiken kattavaan opetukseen kuin Herramme Jeesus Kristus, joka on meidän Mestarimme ja Opettajamme, joka tuli alas taivaasta maan päälle ja eli miehenä täydellisen elämän. Hän yksin tuntee Jumalan ja taivaan valtakunnan, Hän yksin on sovittaja ihmisen ja Jumalan välillä.

Me olemme Jeesuksessa Kristuksessa ja Hän on meissä. Kuitenkin; me olemme myös Jeesuksen seuraajia, koska Hän on Hyvä Paimen joka on aina laumaansa edellä.

Hengen raitis ihminen uskaltaa myöntää oman pienuutensa ja uskaltaa jättää luottavaisesti Jumalan huolenpitoon ne asiat, mitä ei itse ymmärrä tai osaa.

”Varma on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää; jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät; jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata.

Muistuta tästä ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat.

Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa.”

Paavalin 2.kirje Timoteukselle 2 : 11 – 15

”Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: ’Herra tuntee omansa’ ja ’Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee’.”

Paavalin 2.kirje Timoteukselle 2 : 19

Rukoilethan esirukouksia, katso täältä

Jos olet milloinkaan saanut rukousvastauksia, olisi kiva, jos kertoisit niistä täällä