Missä aarteesi on, siellä on sydämesi

”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.

Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.”

Matteus 6 : 19 – 21 Jeesuksen Vuorisaarnasta

”Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal: But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:

For where your treasure is, there will your heart be also.”

Saint Matthew 6 : 19 -21