Varo eksytystä

”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan.”

Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle 4 : 1 – 3

”Jos silloin joku sanoo teille: ’Katso, täällä on Kristus’, tahi: ’Tuolla’, niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.

Sentähden, jos teille sanotaan: ’Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ’Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.”

Matteus 24 : 23 – 27

”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.”

Paavalin toinen kirje tessalonikalaisille 2 : 3 – 4

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman.

Senkaltaisia karta. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietovat syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja, jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen.”

Paavalin toinen kirje Timoteukselle 3 : 1 – 7

”Ja ennenkaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: ’Missä on lupaus hänen tulemuksestansa ? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta.’

Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.

Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ’yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä’.

Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.”

Pietarin toinen kirje 3 : 3 – 9

”Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.”

Johanneksen ensimmäinen kirje 4 : 1 – 3

”Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, sanoen teille: ’Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan’.

Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.”

Juudaan kirje 18 – 21

”Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.”

Johanneksen toinen kirje : 7

”Rakkaani, älä seuraa pahaa, vaan hyvää. Joka hyvin tekee, se on Jumalasta; joka pahoin tekee, se ei ole Jumalaa nähnyt.”

Johanneksen kolmas kirje : 11

”Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaikenlaista pahaa.”

Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 5 : 19 – 22

”Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.”

Paavalin toinen kirje korinttolaisille 11 : 13 -15

”Älkää eksykö. Huono seura hyvät tavat turmelee.”

Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille 15 : 33

”Niin hän [Jeesus] sanoi: ’Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen se’, ja: ’Aika on lähellä’. Mutta älkää menkö heidän perässään.”

Luukas 21 : 8

”Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Sillä totisesti minä sanon teille: monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet.”

Matteus 13 : 16 – 17

Väärät profeetat ovat kuin ennustajaeukot; he ennustavat unelmahöttöä, mitä kuulijat haluavat kuulla, mutta ne eivät koskaan toteudu. Jumalan oikeat profeetat kertovat Jumalan lähettämää tietoa, joka on rehellistä niin hyvässä kuin pahassa. Profeetaksi ei voi tulla sen vuoksi, että vain haluaa saada profeetan arvonimen, vaan Jumala luo joillekin ihmisille kyvyn kuulla ja nähdä ilmoituksia tulevista tapahtumista, yleensä sellainen armolahja ilmenee jo lapsuudessa.

Profetia on eri asia kuin telepatiaherkkyys, jota on enemmän tai vähemmän lähes jokaisella. Profetiat yleensä kertovat tulevia tapahtumia, telepatialla vaistotaan vain senhetkisiä yksityisten ihmisten tunnetiloja ja ajatuksia, jotka eivät ole tulevaisuuden ennusteita, eivätkä edes näkymiä menneeseen. Telepatia ilmaisee vain pienen osan toisesta ihmisestä, ei kokonaiskuvaa, ja usein tehdään sen vuoksi vääriä päätelmiä. On siis eksyttävää uskoa, että jokainen telepatiakykyä omaava ihminen olisi Jumalan valitsema profeetta. Myös epäuskoisten telepatia toimii usein.

Aidon profeetan tunnistaa siitä, että hänen profetiansa eli ennusteensa toteutuvat. Profetiat näytetään usein symbolisina kuvina tai unina ja niiden oikea tulkinta vaatii Sanan ymmärrystä. Siinä onkin oikean profeetan vastuu, ettei hän lisää mitään ylimääräistä symboliikkaan. Jos joku sanoo, että nainen ei voi olla profeetta, niin hän on väärässä. Raamattu kertoo myös naisprofeetoista, joista yksi oli Hanna. Lue : Luukas 2 : 36 – 38.