Apostolit toimivat esimerkkeinä jakamisessa

”Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä.

Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla.

Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteenalaista; sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen; ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi.

Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi – se on käännettynä: kehoittaja – leeviläinen, syntyisin Kyprosta, myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen.”

Apostolien teot 4 : 32 – 37

Siihen aikaan kun apostolit elivät, ei ollut nykyisenkaltaisia kulkuvälineitä ja Internettiä, joten välimatkojen kulkeminen ja kirjeiden lähettäminen kesti kauan. Jos he eivät olisi luopuneet taloistaan ja pelloistaan, he eivät olisi kyenneet julistamaan evankeliumia ympäri maata, vaan heidän olisi pitänyt huolehtia peltotöistä ja talojensa ylläpidoista. He eivät ehkä juurikaan saaneet palkkaa julistuksestaan, ehkä ruokaa ja yösijan joissakin taloissa. Rahaa kuitenkin tarvittiin elämiseen ja myymällä omaisuus sitä saatiin.

He toimivat erinomaisina esimerkkeinä siitä, että Jeesus ja evankeliumin ilosanoma ovat elämän tärkein asia ja kaikesta muusta voi luopua, jos Jumala niin vaatii. Näiden Jeesukselle uskollisten ja äärettömän sitkeiden apostolien työn tuloksena meilläkin on evankeliumi, koska he olivat ensimmäisiä evankeliumin julistajia. Evankeliumi on levinnyt maailmanlaajuisesti ja kristinusko on maailman levinnein uskonto, meitä on maailmassa yli 2 miljardia. Siinä käy toteen Jeesuksen seuraavat sanat;

”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ’Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.

Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

Matteus 28 : 18 20

Pitäisikö kaikkien uskovien luopua tänä päivänäkin taloistaan ja maatiloistaan ? Pitääkö omasta kodista tuntea huonoa omaatuntoa tämän Raamatun tarinan edessä ? Pitäisikö kaikki omaisuus myydä pois ja antaa muille ? Luulenpa, että ainakin jotkut uskovat ovat miettineet näitä kysymyksiä.

Jumala kertoo kyllä, jos hän vaatii sitä. Jumalan tarkoituksena on silloin ehkä lähettää uskova johonkin muualle, ehkä toiselle paikkakunnalle, tai toiseen maahan. Jos ihminen ei heti tottele Jumalan kehoitusta, Jumala osaa kyllä aiheuttaa painetta, tavalla tai toisella. Olen kokenut sen paineen omakohtaisesti. Jumala painosti ja myös houkutteli minua muuttamaan toiselle paikkakunnalle noin 20 vuotta sitten. Mietin asiaa 6 vuotta ja paine sen kun kasvoi suuremmaksi. En päässyt ajatuksesta irti ja sisäinen paine kehoitti lähtemään. Ympärilläni tapahtui myös asioita, jotka olivat merkkejä siitä, että Jumala halusi minun lähtevän. Muuttaminen kiinnosti ja myös pelotti. En tuntenut uudelta paikkakunnalta ketään. Myin lähes kaiken irtaimiston ja muutimme pienellä muuttokuormalla uuteen asuinpaikkaan. Edes työtä ei ollut alkuun tiedossa muuta kuin osa-aikaisesti. Noin kymmenen vuoden päästä muutosta ymmärsin, miksi niin piti tapahtua. Jumala on aina oikeassa ja Hänellä on aina hyvä tarkoitus kaikkeen, mitä Hän ohjaa tekemään. Luota Jumalan ohjaukseen.

Jumala voi myös siunata ihmisiä taloilla ja maatiloilla, silloin kun se on Hänen tarkoituksensa mukaista. Olen kuullut tästä uskovien todistuksia, että he saivat oman kodin rukouksen avulla. Nykyaikana on helpompaa levittää evankeliumia omassa maassa, kuin apostolien aikana. On olemassa nopeat kulkuvälineet, kirjat, Internet- ja puhelinyhteydet. Evankeliumin levitys ei välttämättä vaadi enää omasta talosta luopumista sen vuoksi. Eri asia voi olla heillä, jotka Jumala kutsuu kauas toiseen maahan lähetystyöhön, tai pysyvästi toiselle paikkakunnalle asumaan.

Jumala on viisas ja mahtava. Me saamme kiittää Jumalaa ja Jeesuksen armotyötä kaikesta hyvästä, mitä Hän meille on antanut. Jumalan neuvosta ja kutsusta kieltäytyminen on suurin virhe, mitä elämässä voi tehdä. Aivan uusi, parempi elämä odottaa nurkan takana, kun uskaltaa luottaa Jumalaan. Odota sitä innolla ja luota Herraan. Siunausta sinulle !