Kunnioita lähimmäisen rukousta

"Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; niinkuin kirjoitettu on: 'Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti.'"Paavalin toinen kirje korinttolaisille 9 : 8 - 9 Rukous on pyhä yhteys ihmisen ja Jumalan välillä. Rukous rakentaa ihmisen ja Jumalan välistä …

Jatka artikkeliin Kunnioita lähimmäisen rukousta