Mistä tunnistaa ihmisen, jossa on demoni

”Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Ja jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo: ’Minä kadun’, niin anna hänelle anteeksi.”

Luukas 17: 3 – 4

Me kaikki ihmiset teemme syntiä, sillä synnitöntä ihmistä ei maan päällä ole. Myös uskovat lankeavat syntiin. Jos ihminen heti lankeamisen jälkeen katuu ja pyytää anteeksi, hän on turvassa, eikä hänestä voi sanoa, että sielunvihollinen asuisi hänessä.

Valitettavasti sielunvihollinen – tai sen apuri demoni – voi ottaa jonkun ihmisen sielun asuinpaikakseen, varsinkin jos tämä ihminen on jäänyt vaille evankeliumin ilosanomaa armosta. Kuten Raamattu meille kertoo, joissakin ihmisissä voi olla useita demoneja. Esimerkiksi miehessä, jonka Jeesus kohtasi:

”Ja kohta kun hän lähti venheestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän asusti haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleillakaan sitoa; sillä hän oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuoriin ja kahleisiin, mutta oli särkenyt kahleet ja katkonut jalkanuorat, eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään. Ja hän oleskeli aina, yötä ja päivää, haudoissa ja vuorilla, huutaen ja runnellen itseään kivillä. Kun hän kaukaa näki Jeesuksen, juoksi hän ja kumarttui maahan hänen eteensä ja huutaen suurella äänellä sanoi:

’Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä vannotan sinua jumalan kautta, älä vaivaa minua’.

Sillä hän oli sanomaisillaan sille: ’Lähde ulos miehestä, sinä saastainen henki’.

Ja Jeesus kysyi siltä: ’Mikä on nimesi?’

Niin se sanoi hänelle: ’Legio on minun nimeni, sillä meitä on monta.’

Ja se pyysi pyytämällä häntä, ettei hän lähettäisi niitä pois siitä seudusta. Niin siellä oli lähellä vuorta suuri sikalauma laitumella. Ja ne pyysivät häntä sanoen:

’Lähetä meidät sikoihin, että menisimme niihin.’

Ja hän antoi niille luvan. Niin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma, noin kaksituhatta sikaa, syöksyi jyrkännettä alas järveen; ja ne hukkuivat järveen. Ja niiden paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa. Ja kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut. Ja he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät riivatun, jossa legio oli ollut, istuvan puettuna ja täydessä ymmärryksessään; ja he peljästyivät. Näille kertoivat näkijät, mitä oli tapahtunut riivatulle ja kuinka sikojen oli käynyt. Ja he alkoivat pyytää häntä poistumaan heidän alueeltaan. Ja hänen astuessaan venheeseen se riivattuna ollut pyysi häneltä saada olla hänen kanssaan. Mutta hän ei sitä sallinut, vaan sanoi hänelle:

’Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro heille, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt ja kuinka hän on sinua armahtanut.’

Niin hän lähti ja rupesi Dekapolin alueella julistamaan, kuinka suuria tekoja Jeesus oli hänelle tehnyt; ja kaikki ihmettelivät.”

Markus 5 : 2 – 20

Tässä kertomuksessa 2000 demonia totteli Jeesusta ja tunnisti Hänet Korkeimman Pojaksi. Meidän – joilla on usko Jeesukseen ja Hänen lähettämä Pyhä Henki – ei tarvitse pelätä suurtakaan demonijoukkoa, sillä Jeesus on aina voittaja.

Mistä tunnistamme ihmisen, jossa on demoni ? Demonin valtaama ihminen on eri asia, kuin mielensairas ihminen. Toki demonit voivat aiheuttaa ihmisissä monia sairauksiakin, mutta emme voi lähteä jokaista sairasta ihmistä epäilemään, että heissä asuisi demoneja.

On yksi selkeästi tunnistettava toiminta, jota sielunvihollinen pyrkii systemaattisesti tekemään maailmassa ja se toimii siinä ihan tavallisten ihmisten kautta. Se on sielunvihollisen päätehtävä, että se pyrkii kääntämään ihmiset Jeesusta vastaan. Ei pelkästään poispäin Jeesuksesta, vaan selkeästi Häntä vastaan. Sielunvihollinen pilkkaa Pyhää Raamattua, Jumalan totuutta, Jeesusta, kristillistä kirkkoa, kristittyjä ja Pyhää Henkeä ihmisten kautta. Ihminen, joka suorittaa Jumalan pilkkaa näin systemaattisesti, on todennäköisesti demonin ohjailema, kuitenkin usein tietämättään.

Demonit saavat ihmiset uskomaan, että Jumalan totuus on valhetta, että Jumala on armoton vihollinen, että kristityt ovat pahoja ihmisiä, että Raamattu on satua, että uskonelämä sortaa ihmisiä, jne. Sielunvihollinen osaa tunkeutua joka paikkaan, jopa seurakuntiin ja siellä se alistaa ja masentaa ihmisiä käyttäen Jumalan sanaa vain syyttely- ja alistamistarkoitukseen ilman armon sanomaa, tai synnyttää eripuraa eri seurakuntien välille. Sielunvihollinen kääntää aina valon varjoksi ja varjon valoksi, se on äärimmäisen ovela manipuloimaan ihmisiä puolelleen. Voi heitä, jotka uskovat sen pimeyden valheita. Sielunvihollinen riemuitsee, kun ihmiset eroavat kirkosta ja polttavat Raamattuja. Sen ilo on kuitenkin väliaikaista, sillä Jeesus tulee lopulta voittamaan.

Jeesusta pilkataan nykyisin Suomessakin paljon, joka mediassa yhä enemmän. Se ei ole viatonta leikkiä, koska sillä on vaikutusta ihmisten mielipiteisiin Jeesuksesta, uskosta ja uskovista. Uskovat ihmiset leimataan näin hölmöiksi ja Jeesus leimataan satuhahmoksi. Jeesus oli todellinen Neitsyt Mariasta syntynyt Jumalan Poika, joka teki ihmeitä ja opetti satojen todistajien edessä. Hän kuoli puolestamme ristillä jotta me pelastuisimme Hänen kauttaan.

Kenellä on varaa pilkata tai hävetä Jeesusta ? Sillä me kaikki olemme syyllistyneet synteihin, emmekä pelastu omilla teoillamme. Jeesus on ainoa porttimme ikuiseen elämään Taivaan kodissa.

Eikö Suomessa ole laitonta pilkata jotain kansanryhmää ? Miksi laki ei ole kristittyjen puolella ? Voiko lakia kiertää tässä asiassa sellaiset oikeudenpalvelijat, jotka eivät ole uskossa ? Kysyn vaan, koska en ymmärrä, miksi tämä uskovien ja Jeesuksen pilkkaaminen on niin laajasti mahdollista täällä ’onnellisessa Suomessa’. Mielestäni kaikenlainen Jeesus-pilkka pitäisi olla kiellettyä mediassa ja somessa. Jos joku uskova on sitä mieltä, ettemme saisi loukkaantua tästä, hän ajatelkoon mitä seurauksia julkisella Jeesus-pilkalla on. Se eksyttää ihmisiä pois Jeesuksen sovitustyöstä ja myös heikot uskovat eksyvät. Vielä sata vuotta sitten joka pirtin seinällä oli tauluja, joissa luki Raamatun lauseita ja uskovia pidettiin kunnon ihmisinä. Nopeasti meidän maamme on muuttunut. Kehtaatko sinä laittaa Jeesuksen kuvan seinälle ?

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.”

Johanneksen evankeliumi 3 : 16 – 17

”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ’Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa’.

Nikodeemus sanoi hänelle: ’Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?’

Jeesus vastasi: ’Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.

Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

Tuuli puhaltaa missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt.’ ”

Johanneksen evankeliumi 3 : 3 – 8

Rukoilethan esirukouksia näiden ihmisten puolesta, klikkaa tästä