Uskon täytyy olla todellista, jotta se voi pelastaa

”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.”

Matteus 6: 24 – Jeesuksen Vuorisaarnasta

Jeesus puhui tuossa jakeessa maallisesta ’mammonasta’, johon kuuluvat raha, omaisuus, menestys, jne. Jos nuo asiat ovat ihmiselle liian tärkeitä saavuttaa, ihminen ei kuuntele Jumalaa, eikä ole valmis taipumaan Hänen tahtoonsa. Hän luottaa omiin voimiinsa enemmän kuin Jumalan voimaan.

’Kahdella herralla’ on myös sellainen vertaus, että todellinen uskova ei elä kaksoiselämää. Vaikka me uskovat olemme ns. ’kahden maan kansalaisia’ – elämme tässä maailmassa ja Taivaan valtakunnassa – emme voi mielistellä maailmaa niin paljon, että unohtaisimme Jumalan tahdon.

Jumala tarkkailee meitä taivaasta, onko uskomme todellista. Jos ihmisen usko näkyy vain seurakunnan kokouksissa, mutta ei missään muualla, hän ei silloin elä täydesti Jumalan yhteydessä.

”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.”

Paavalin kirje roomalaisille: 12 : 2

”Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’ pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.”

Matteus 7: 18 – 21 – Jeesuksen Vuorisaarnasta

Ensimmäinen askel on katua aidosti ja uskoa kaikki vanhat synnit anteeksi Jeesuksen veren kautta. Kun sinä tunnustat syntisi Jumalalle, ne ovat poispyyhityt ja sielusi on pesty puhtaaksi, eikä huonon omantunnon vuoksi tarvitse enää kärvistellä tässä elämässä eikä tulevassa. Sinä saat rauhan ja ilon Jeesuksessa Kristuksessa. Sen jälkeen alkaa uusi elämä, jota Pyhä Henki ja Raamatun Sana opastavat.

Syntien tunnustaminen rehellisesti Jumalalle on tärkeä askel, sillä ilman sitä Jumala ei voi vanhurskauttaa ihmistä. Jumala ei halua kuulla selityksiä ja puolusteluja, Hän haluaa vain rehellisen, nöyrän ja avoimen tunnustuksen rukouksessa tai kristityn sielunhoitajan välityksellä. Jos yrität kätkeä Jumalalta jotain tekoasi, Hän muistuttaa sinua siitä niin usein, että lopulta et näe muuta tietä kuin tunnustaa. Tämäkin on Jumalan rakkautta, sillä kuinka Hän voisi puhdistaa ihmisen synnin, jota ei tuoda Hänen eteensä luottavaisesti. Vanhurskaus syntyy vain luottamuksessa siihen, että Jumalan armo koskee juuri sinua, ihan kaikessa, salatussakin synnissä. Hän haluaa tavata meidät kaikki juuri niin rikkinäisinä ja epäonnistuneina kuin olemme, sillä siitä alkaa parantuminen, kun Jumala pääsee osalliseksi todelliseen elämäämme ja sieluumme.

Ilman vanhurskautta ei synny todellista elämää Jeesuksessa. Ilman todellista uskoa ei synny myöskään uskon hedelmiä, eli hyviä tekoja. Todelliset hyvät teot alkavat ensin omasta elämästämme, eli vältämme elintavoissamme sellaisia tekoja, joita Jumala ei hyväksy. Sen jälkeen osoitamme hyviä tekoja muita ihmisiä kohtaan. ’Muut ihmiset’ voivat olla perhettä, sukua, ystäviä, naapureita, seurakuntalaisia, tai vieraita ihmisiä, jotka tarvitsevat apuamme tai ilosanomaa ja synninpäästöä. Erityisen hyvä teko on se, kun annamme anteeksi heille, jotka ovat meitä loukanneet ja se on myös Jumalan anteeksiannon edellytys. Ei ole olemassa muuta tietä saada anteeksi kuin antaa itsekin anteeksi.

”Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.”

Matteus 6: 14 – 15 – Jeesuksen Vuorisaarnasta

Me elämme tässä maallisessa maailmassa joka päivä, mutta meidän ei kuulu elää ’maailmallisesti’, silloin kun seuraamme Jumalan tahtoa. Maailmallinen elämä on maailmassa vallitsevien arvojen mukaan elämistä, vaikka se olisi vastoin Jumalan tahtoa. Käytännössä se on epäuskovien mielistelyä ja heidän arvostuksensa hakemista. Miksi mielistelisimme omalla kustannuksellamme ihmisiä, jotka eivät voi meitä pelastaa ja saattaa ikuiseen elämään tämän elämän jälkeen ?

Joillekin ihmisille saattaa olla korkea kynnys totella yhtäkkiä Jumalan tahtoa, kun aiemmin on saanut elää oman tahdon mukaan. Me suomalaiset olemme muutenkin vähän itsepäisiä ja usein myös ylpeitä. Prosessi ei kuitenkaan etene ihan niin, että me vain luemme Raamatusta sääntöjä ja yritämme pakottaa itsemme elämään niiden mukaan. Taivaan Isälle kiitos, että meille on annettu Pyhä Henki, joka avaa mielemme, sielumme ja henkemme vastaanottavaiseksi Jumalalle ja Hänen tahdostaan tuleekin mieluisaa täyttää. Koska Pyhä Henki avaa ymmärryksemme totuuteen, myös järkemme vähitellen ymmärtää, että Jumalan tahto on oikeamielinen ja ainoa oikea tie pelastukseen.

”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.”

Paavalin kirje galatalaisille 5 : 1

Raamattu puhuu kahdenlaisesta orjuudesta, sekä synnin orjuudesta, että omien tekojen eli ’lain’ orjuudesta. Lailla ei tässä tarkoiteta nykyistä maan lakia. Kaikkien suomalaisten kristittyjen täytyy noudattaa Suomen maan lakia ja olla kunnon lainkuuliaisia kansalaisia. Lakihenkisyydellä kristinuskossa tarkoitetaan elämäntapaa, jossa ihminen yrittää päästä taivaaseen vain omien hyvien tekojensa kautta, ohittaen Kristuksen ristintyön. Näin eläen ihminen sortuu helposti pitämään itseään muita parempana, eikä se ole hedelmällinen kasvualusta aidolle uskolle. Se voi myös johtaa riittämättömyyden tunteeseen ja epävarmuuteen pelastumisesta ja sen vuoksi siitä voi sanoa, että se on ’lain orjuutta’. Sillä tavoin eläen ihmisen täytyisi raataa pelastuksen eteen ollen kaiken aikaa epävarma siitä, onko hän tehnyt vielä tarpeeksi. Jeesus vapautti meidät näistä vääristä orjuuksista kärsimällä puolestamme ristinkuoleman, jotta kaikki, jotka Häneen uskovat, pelastuisivat.

”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.”

Paavalin kirje efesolaisille 2 : 8 – 10

”Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy.”

Paavalin kirje galatalaisille 6 : 9