Miksi Jeesus puhui vertauksilla

”Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle: ’Minkätähden sinä puhut heille vertauksilla?’

Hän vastasi ja sanoi: ’Sentähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on.

Sentähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo:

’Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö.’

Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.’

Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat.

Sillä totisesti minä sanon teille: monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet.”

Matteus 13 : 10 – 17

Nykyaikankin on paljon ihmisiä, jotka tuntevat Raamatun kirjoituksia, mutta eivät näe siinä totuutta. He pyrkivät päättelemään omalla järjellään, mutta eivät ota uskossa Pyhää Henkeä vastaan. Sen vuoksi Raamatun totuus pysyy heiltä salassa. Jeesus ja Pyhä Henki opastavat totuuteen ja vain heidän kauttaan oikea syvällinen ymmärrys avautuu. Vaikka Raamatun Sana näyttää olevan hyvin selkeää meille uskoville, se on epäuskoville kuin verhon takana. Tämä on Jumalan tahdon mukaista, että ensin täytyy ottaa Jeesuksen armotyö vastaan, ennenkuin kaikkea tietoa annetaan.

Rukoilettehan esirukouksia, katsokaa pyynnöt täällä

Jos olette milloinkaan kokeneet rukousvastauksia, voitte kertoa niistä täällä