Herrassa ei ole vääryyttä

Juudan kuningas, Joosafat, asetti tuomareita kaikkiin Juudan kapunkeihin. Hän sanoi tuomareille:

”Katsokaa, mitä teette, sillä te ette ole tekemässä ihmisten tuomioita, vaan Herran tuomioita, ja hän on teidän kanssanne, kun te tuomitsette.

Hallitkoon siis teitä Herran pelko. Ottakaa vaari siitä, mitä teette, sillä Herrassa, meidän Jumalassamme, ei ole vääryyttä eikä puolueellisuutta, eikä hän ota lahjuksia.”

Toinen Aikakirja 19: 6 – 7

Pietari kirjoitti kirjeessään Kristuksen puhtaudesta:

”Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,

hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan.”

Pietarin ensimmäinen kirje 1 : 17 – 21

Paavali kirjoitti Herran oikeamielisyydestä :

”Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niinkuin Kristukselle, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo, hyvällä mielellä palvellen, niinkuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä, tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa.

Ja te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön.

Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.”

Paavalin kirje efesolaisille 6 : 5 – 10

Mooses puhui Jumalan tasa-arvoisuudesta:

”Sillä Herra, teidän Jumalanne, on jumalain Jumala ja Herrain herra, suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön, eikä ota lahjusta, joka hankkii orvolle ja leskelle oikeuden ja joka rakastaa muukalaista ja antaa hänelle ruuan ja vaatteen. ”

Viides Mooseksen kirja 10: 17 – 18

Daavid lauloi Jumalan uskollisuudesta ja puhtaudesta:

”Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.”

Psalmi 51: 19

”Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi; mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi.”

Psalmi 51: 6

Paavali kirjoitti Jumalan oikeamielisyydestä:

”Sillä Jumala ei katso henkilöön.”

Paavalin kirje roomalaisille 2 : 11