Taivaan Isä ei hylkää arjessakaan

”Niin Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina.

Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat;

sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra.

Veisatkaa kiitosta Herralle, joka Siionissa asuu, julistakaa kansojen keskuudessa hänen suuria tekojaan.”

Psalmi 9: 10 – 12

Daavid lauloi paljon näissä virsissä, eli Psalmeissa, kiitosta Jumalalle, joka auttaa. Luottamus ja kiitollisuus Jumalaa kohtaan ovat hyvin tärkeitä uskon tiellä. Ei ole olemassa uskoa ilman luottamusta, ei ole olemassa siunauksia ilman kiitollisuutta. Omin voimin ponnistelu on turhaa, jos siitä puuttuu Taivaan Isän johdatus ja tuki. Jumala ei kuitenkaan kannusta passiivisuuteen, vaan luottamukseen ja iloon Hänessä.

Jokainen aamu on hyvä aloittaa kiitollisella rukouksella ja jokainen ilta on hyvä päättää rukouksella ja ylistyksellä. Jokainen päivä ja yö kuuluu pyhittää Jumalan kunniaksi, ei vain pelkästään sunnuntait. Kaikki arjen työt ja askareet täytyy tehdä ilolla, kuin tekisi ne Jumalalle, sillä Hänen omistukseen kuuluu kaikki maan päällä ja taivaassa.

Jos työ ja vastuu vievät voimat, väsymyksen voi viedä Jumalan lempeisiin käsiin, sillä Hän antaa levon. Hän suojaa ja siunaa sinua öin ja päivin, jos luotat Häneen. Jos tunnet itsesi tarpeettomaksi jostain syystä, Taivaan Isä antaa elämällesi tarkoituksen. Hänellä on valmiina viisas ja hyvä suunnitelma jokaiselle lapselleen, kun vain kuuntelet Hänen johdatustaan. Iloitse jokaisesta päivästä, vaikka ristisi olisi välillä raskas kantaa. Kiitä Taivaan Isää siitä, että et kanna mitään taakkaa yksin, sillä Jeesus, Herramme, lupasi olla kanssamme joka päivä loppuun asti.

”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt.”

Hän = Jeesus Kristus

Johannes 1 : 1 – 5

Taivaan Isän siunausta ! Rukoilethan myös muiden puolesta, katso pyynnöt täällä