Tekojemme mukaan meidät tuomitaan, mutta armo on kaikkien ulottuvilla

”Poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan ylitse on tuleva hänen vanhurskautensa, ja jumalattoman ylitse on tuleva hänen jumalattomuutensa.

Ja jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa kaikkia minun käskyjäni ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava. Ei yhtäkään hänen synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta; vanhurskautensa tähden, jota hän on noudattanut, hän saa elää.

Olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra; eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää ?

Ja jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä, tekee kaikkien niiden kauhistusten kaltaisia, joita jumalaton tekee – saisiko hän tehdä niin ja elää ? Ei yhtäkään hänen vanhurskasta tekoansa, jonka hän on tehnyt, muisteta. Uskottomuutensa tähden, johon hän on langennut, ja syntinsä tähden, jota hän on tehnyt, niiden tähden hänen on kuoltava.

Ja vielä te sanotte: ’Herran tie ei ole oikea’. Kuulkaa siis, te Israelin heimo! Minunko tieni ei olisi oikea ? Eikö niin: teidän omat tienne eivät ole oikeat!”

”Niinpä minä tuomitsen teidät, te Israelin heimo, itsekunkin hänen teittensä mukaan, sanoo Herra, Herra. Kääntykää, palatkaa pois kaikista synneistänne, ja älköön syntivelka tulko teille lankeemukseksi. Heittäkää pois päältänne kaikki syntinne, joilla te olette rikkoneet, ja tehkää itsellenne uusi sydän ja uusi henki. Ja minkätähden te kuolisitte, Israelin heimo ? Sillä ei ole minulle mieleen kuolevan kuolema, sanoo Herra, Herra. Siis kääntykää, niin te saatte elää.”

Hesekiel 18 : 20 – 25, 30 – 32

Pyhä Henki luo uuden ’sydämen ja hengen’ sisimpääsi, kun otat vastaan Jumalan armon Jeesuksen veren kautta. Kukaan ei itse kykene tekemään niin suurta muutosta. On siis ensiarvoisen tärkeää, että pyydät kaikkia syntejäsi anteeksi Jumalalta ja otat vastaan Jeesuksen elämäsi Herraksi. Kun Pyhä Henki valtaa sen jälkeen mielesi rauhalla, sinun on mieluista seurata Jumalan hyvää tahtoa. Jumala ei tahdo kenenkään joutuvan kadotukseen ja sen vuoksi Hän lähetti Poikansa ottamaan pois maailman synnit, jotta jokainen joka uskoo Häneen, saisi ikuisen elämän lahjan.