Mitä Jeesus sanoi veronmaksusta

”Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet [Jeesuksen] sanoissa solmituksi. Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan:

’Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. Sano siis meille: miten arvelet ? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei ?’

Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: ’Miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut? Näyttäkää minulle veroraha.’

Niin he toivat hänelle denarin.

Hän sanoi heille: ’Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on?

He vastasivat: ’Keisarin.’

Silloin hän sanoi heille: ’Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on.’

Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois. ”

Matteus 22: 15 – 22

Maan hallitusta, verottajaa ja lakia tulee kaikkien maan kansalaisten kunnioittaa. Jumala yksin on Pyhä Kaikkivaltias ja kaikkien maailman kuninkaiden ja presidenttien yläpuolella, kaikki maan päällä kuuluu Hänelle.

Jumala on myös sielunvihollisen yläpuolella ja Jeesus voitti pahan vallan, kun Hän otti maailman kaikki synnit pois vapaaehtoisella ristinkuolemalla. Jeesuksen armovereen eivät voi mitkään pahan vallat vaikuttaa, eikä sitä laimentaa. Kukaan muu mies ei olisi voinut lunastaa meitä kadotukselta, sillä Hän oli taivaasta Neitsyt Marian kautta maailmaan tullut Jumalan ainoasyntyinen Poika, joka eli synnittömän elämän maan päällä. Hän oli ja on puhdas, viaton Jumalan Karitsa, meidän jokaisen puolesta uhrattu, että me pelastuisimme. Jeesuksen armon lupaus pysyy maailman loppuun asti ja koskee jokaista, joka Häneen uskoo ja tahtoo Hänet herrakseen.

Olen nähnyt Jeesuksen kasvot ja ne ovat lempeimmät kasvot mitä olen koskaan nähnyt. Hänen viattomuutensa on puhtaampaa kuin vastasyntyneen lapsen. Hänen hiuksensa ja partansa ovat lumivalkoiset, kuin puhdasta karitsan villaa ja Hänen katseensa on täynnä rakkautta ja hyvää tahtoa. Kuka tahtoisi rikkoa Häntä vastaan ? Ei kukaan ihminen, joka Hänet henkilökohtaisesti tuntee.

Luota sinäkin Jeesuksen rakkauteen, sillä se on paras päätös, mitä voit elämässäsi tehdä. Älä viivyttele, sillä Hän on käynyt jo ilmoittamassa monille, että Hän tulee pian. Taivaan Isän siunausta ja hyvää, onnellista loppukesää ❤

Rukoilethan esirukouksia katso TÄÄLLÄ