Vihollinen herjaa Herraa

”Sinun on päivä, sinun on yö, sinä valmistit valon ja auringon.

Sinä määräsit kaikki maan rajat, sinä asetit kesän ja talven.

Niin muista tämä: vihollinen herjaa Herraa, houkkiokansa pilkkaa sinun nimeäsi.

Älä anna pedolle alttiiksi metsäkyyhkysesi sielua, älä iäksi unhota kurjiesi elämää.

Katso liittoasi. Sillä maan pimennot ovat väkivallan pesiä täynnä.

Älä salli sorretun kääntyä häväistynä takaisin. Kurja ja köyhä saakoot ylistää sinun nimeäsi.

Nouse, Jumala, aja asiasi. Muista, miten houkat herjaavat sinua kaiken aikaa.

Älä unhota vihollisesi huutoa, älä vastustajaisi melua, joka kohoaa lakkaamatta.”

Psalmi 74 : 16 – 23

Jälleen kerran oli uutinen, että esiintyvä artisti pilkkasi Jeesusta. Tämä ei ole ensimmäinen kerta Suomessa. Voisin nimetä ne esiintyjät, jotka ovat tätä tehneet, mutta en halua mainostaa huonoja tapoja.

He luulevat, että se on ’vain showta’ mutta me, jotka uskomme hyvään Jumalaan, tiedämme, että jumalanpilkka on paljon vakavampaa, kuin vain satunnainen tehoste esiintyjälle. He esiintyvät suuren yleisön edessä ja usein esiintymiset taltioidaan. Muistan selvästi, kuka esiintyjä pilkkasi Jeesusta 1990-luvulla. Nämä pilkanteot eivät unohdu yleisöltä, eivätkä myöskään Jumalalta. Jotkut yleisöstä menevät pilkkaamiseen mukaan ja heidän sydämensä kylmenee Jeesukselle, jos koskaan on lämmin ollutkaan. Esiintyjät siis yllyttävät halveksimaan sekä Jeesusta, Vapahtajaamme, että samalla myös meitä Kristukseen uskovia. Suomen laki ei näytä estävän tällaista toimintaa, koska sitä saa tapahtua vuosi toisensa jälkeen monella eri tavalla ja viime aikoina yhä enemmän.

Esiintyjät eivät ajattele, millaista Jumalaa he pilkkaavat. Jeesus opetti meille kauniita tapoja, kuten lähimmäisenrakkautta ja kunnioitusta muita ihmisiä kohtaan. Koska he pilkkaavat Jeesusta, he pilkkaavat samalla kaikkia niitä kauniita arvoja joita Jeesus edustaa. He pilkkaavat rakkautta, armoa, turvallisuutta, rehellisyyttä ja totuutta, pelastusta, Jumalan siunauksia ja johdatusta, iloa, rauhaa ja monia muita kauniita asioita. Mikään selitys ei voi puoltaa tällaista pilkkaa. Se on pahuuden aikaansaamaa pilkkaa hyvyyttä kohtaan. Sitä Jeesuksen hyvyyttä ja rakkautta kohtaan, joka on pelastanut maailmassa satojatuhansia ihmisiä päihdeongelmilta, prostituutiolta, väkivallalta, rikollisuuden kehästä ja monelta muulta tuhoisalta elämäntavalta, johon paha on ihmisiä houkutellut. Pelastus on lunastettu myös näille esiintyjille, jos ja kun he haluavat ottaa Jeesuksen elämäänsä ja pyytävät Jumalalta ja yleisöltä anteeksi.

Koska Suomen laki ei estä julkista jumalanpilkkaa, se ei tiedä hyvää Suomen tulevaisuudelle. Pahimmillaan siinä voi käydä niin, että meiltä puuttuu pian Jumalan suojelus, jolloin entistä pahempia asioita pääsee ihanassa kotimaassamme tapahtumaan. Kuten Raamattu kertoo, Jumala ei salli itseään pilkata. Hän suojelee sitä kansaa, joka uskoo Häneen ja noudattaa Hänen hyvää tahtoaan. Sen vuoksi on tärkeää, että rukoilemme Suomen puolesta joka päivä ja kerromme evankeliumia eteenpäin. Uskovien määrän pitäisi maassa olla suurempi kuin epäuskoisten määrä.

Esiintyjät, jotka leikkivät olevansa ’kristuksia’ esiintymislavoilla, toteuttavat siinä antikristuksen tahtoa, sillä se haluaa saada Jumalan vallan itselleen ja haluaa sekoittaa ’pakkaa’ vähentämällä Jeesuksen arvoa ihmisten silmissä. Se haluaa, että ihmispoloiset eivät enää tietäisi, mihin uskoa.

”Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ’Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen Kristus’ ja he eksyttävät monta.’ ”

Matteus 24 : 4 – 5

Jeesus ennusti tulevia tapahtumia ja nyt olemme jo siinä tapahtumien keskellä, että vääriä kristuksia nousee esiin. Esiintyjät ja valtaapitävät ihmiset voivat tehdä itsestään epäjumalia kansan edessä. Eräs valtaapitävä henkilö on ollut erään hengellisen liikkeen epäjumala jo vuosia. Raamatun mainitsemat ’väärät kristukset’ voivat tarkoittaa myös eksyttäviä uskonliikkeitä tai yksittäisiä hengellisiä puhujia, joiden uskonelämä ei olekaan Raamatun opetuksen mukaista. Sen vuoksi on tärkeää, että jokainen uskova lukee itse Raamattua, jotta ei eksyisi vääriä opetuksia kuulemaan. Jokainen on siis vastuussa itse omasta uskostaan ja sen puhtaudesta. Jumala ei kuuntele selityksiä, kun kerran seisomme Hänen edessään. Siinä ei auta sanoa: ’Mutta kun tuo toinen kertoi näin..’

Jokainen ihminen haluaa pohjimmiltaan palvoa Jumalaa, koska meidän dna:ssamme on tieto siitä, että Jumala on taivaallinen Isämme ja me olemme Hänen lapsiaan. Ihminen haluaa palvoa edes ’jotakin’, jos hän ei ole löytänyt tietänsä ainoan oikean Jumalan luo. Sen vuoksi ihmiset hairahtuvat niin helposti palvomaan esiintyjiä ja hallitsijoita, jotka ovat kuitenkin vain tavallisia ihmisiä. Kaikki muut palvonnan kohteet – kuin Jumala – ovat epäjumalia, ja Jumala ei hyväksy niiden palvontaa. Jumala ei ole tässä asiassa itsekäs, vaan Hän tietää, että epäjumalat vievät Hänen rakkaat lapsensa eksyksiin ja huonoille teille. Jumala tietää, että vain Hänen luonaan me olemme turvassa.

”Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa. Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus. Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.”

Matteus 23 : 8 – 12

Tämä Raamatun kohta ei tarkoita sitä, etteikö lapsi saisi kutsua maallista isäänsä isäkseen, tai että työpaikalla ei saisi olla mestareita. Jeesus varoittaa tässä opetuslapsiaan ulkokultaisuudesta, jota sen ajan fariseukset ja kirjanoppineet toteuttivat. Jälkimmäiset opettivat oikein, mutta he eivät itse eläneet, kuten saarnasivat.

Ihminen voi eksyä niinkin, että eksyy omaan erinomaisuuteensa ja yleisön ihailuun, ja onkin lopulta ihan hukassa. Me ihmiset löydämme todellisen minämme vain Jumalan rakkauden ja Jeesuksen lunastaman armon kautta, siinä palaamme takaisin syvimpään olemukseemme Jumalan lapsina ja saamme olla epätäydellisyydessämme täydellisen rakastettuja ja puhtaaksi pestyjä.

Taivaan Isän siunausta !