Mitä enemmän rukoilemme, sitä enemmän Jumala vastaa

”Silloin Job vastasi Herralle ja sanoi: ’Minä tiedän, että sinä voit kaikki ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa.

’Kuka peittää minun aivoitukseni taitamattomasti?’

Siis on niin: minä puhuin ymmärtämättömästi, asioista, jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittää.

Kuule siis, niin minä puhun; minä kysyn, opeta sinä minua.

Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt.

Sentähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa.’ ”

Job 42 : 2 – 6

Useimmat ihmiset, jotka epäilevät Jumalan olemassaoloa, eivät ole tutustuneet Häneen kunnolla. He ovat vain kuulleet Raamatun Sanasta, ehkä lukeneet jakeen sieltä tai täältä. Aivan kuin Job, he epäilevät, koska eivät ole ottaneet Jumalaa vastaan omakohtaisesti.

Jotkut uskovat ovat saaneet kokea ehkä muutamia Jumalan rukousvastauksia tai eivät ollenkaan, toiset uskovat ovat kokeneet niitä jonkin verran enemmän, jotkut taas usein ja paljon. Paljon rukoilevat ihmiset ovat kokeneet Jumalan sitäkin konkreettisemmin; Pyhän Hengen läsnäolona ja puheena, ilmestyksinä, parantumisina, armolahjoina ja profetioina. Mitä enemmän otamme Häneen yhteyttä, sitä enemmän Hän meille vastaa, tavalla tai toisella. Esimerkkinä mainitsen yli 80-vuotiaan pabtistipastori Charles Stanleyn, jonka puheita voi kuunnella sunnuntaisin Alfa Tv:llä. Hän otti Jeesuksen vastaan jo 12-vuotiaana ja hän on rukoillut elämänsä aikana todella paljon. Hän kertoi rukoilleensa aina polvillaan, tietyssä paikassa kodissaan. Hän puhuu hyvin varmalla asenteella siitä, kuinka Jumala vastaa aina rukoukseen.

Monille ihmisille on vaikeaa ymmärtää se, kuinka paljon elämästä on ennalta suunniteltua ja kuinka suuri osuus tulevaisuudestamme on omaa valintaamme. Ei sitä kukaan voi prosentteina kertoa, mutta Jumala tahtoo johdattaa meitä hyvälle tielle, jos antaudumme Hänen tahtoonsa. Satunnainen esimerkki; Taivaan Isä tietää, että jollakin maantiellä tulee olemaan onnettomuus; Hän varoittaa uskovia Pyhän Hengen kautta, etteivät he menisi sille tielle sinä päivänä. Kuka voisi selittää, miten Jumala tiesi onnettomuudesta etukäteen ja varoitti uskovia ? Tai miten lopun ajan tapahtumat on tiedetty jo kaksituhatta vuotta sitten, kun Johannes kirjoitti näkemänsä ilmestyksen muistiin ? Maailmassa villitsee myös Jumalan vihollinen, joka aiheuttaa paljon tuhoa maailmassa. Hyvän ja pahan taisteluita käydään myös näkymättömässä enkeleiden maailmassa. Tietääkö Jumala vihollisen katalat juonet ja varoittaa niistä etukäteen meitä ? Näitä asioita on mahdotonta ymmärtää, sillä meillä tavallisilla ihmisillä on vain yhdenlainen, maanpäällinen aikakäsitys. Jumalan valtakunnassa ei ole ajankulua, yötä ja päivää, kuukausia ja vuosia, kuten on täällä maan päällä. Siellä on ikuisuus, jolla ei ole alkua eikä loppua, mutta Jumala näkee meidän menneisyytemme, nykyisyytemme ja tulevaisuutemme täällä maan päällä. Jumalan on helppoa unohtaa meidän syntimme, sillä Jeesuksessa Kristuksessa olemme puhtaita. Raamattu opettaa, että vain sen hetkisellä uskollamme on merkitystä, kun Jeesus tulee takaisin, tai kun elomme päivät loppuvat. Menneisyyden epäuskot, synnit ja myös vanha vanhurskaus eivät siinä hetkessä merkitse mitään Jumalan maailmassa. Sen vuoksi ihminen voi pelastua vielä kuolinvuoteellaan.

Raamattu kertoo miehestä, jolle Jumala ilmoitti hänen elinpäiviensä tulevan pian päätökseen. Mies rukoili ja Jumala antoi hänelle vielä 15 vuotta lisää elinaikaa. Rukouksella ilmaisemme Jumalalle oman tahtomme. Hän kuuntelee ja tekee päätöksensä niin kuin hän katsoo meille parhaaksi juuri sillä hetkellä. Jumalan tahto on aina hyvä, kuten Charles Stanleykin usein todistaa. Ei siis tarvitse pelätä antautumista Jumalan tahdolle.

Jumala kuuntelee tarkasti myös sitä, onko rukouksessamme mukana luottavaista uskoa. Epäilevä, kärsimätön tai arka rukous on Jumalan mielestä turhaa höpinää, eikä Hän vastaa sellaisiin rukouksiin. Rukoile siis rohkeasti luottaen. Hän haluaa, että me luotamme Hänen armoonsa ja rakkauteensa täydellisesti, sillä Hän on hyvä Isä, joka tahtoo lapsilleen vain parasta. Epäilevä uskova jää ikäänkuin odottelemaan Jumalan eteiseen, kun täydellä uskolla voisi päästä Jumalan juhlasaliin asti. Kuinka paljon epäuskoinen menettääkään niitä ihania lahjoja joita Jumalalla on meille varattuna !

Jumalan lahjat eivät ole pelkästään maallista omaisuutta, vaan myös sielunrauhaa, iloa, lohtua, rakkautta, viisautta, uusia mielenkiintoisia elämänvaiheita, ystäviä, runsaita uskon hedelmiä, ja paljon muuta hyvää. Vaikka itse olen saanut paljon rukousvastauksia, tiedän, että olen raapaissut vain pintaa, Jumalalla olisi vieläkin enemmän viisautta ja lahjoja jaettavana.

Usein me ihmiset samaistamme Jumalan mielenlaadun ihmisten mielenlaatuun. Silloin täytyy muistuttaa itselleen siitä, että me ihmiset olemme rajallisia, mutta Kaikkivaltias Jumala on ääretön. Jumala ei väsy tai kyllästy meidän pyyntöihimme, mutta ihmisten epäusko, vääräuskoisuus tai jumalanpilkka voi ehkä saada Jumalan kyllästymään, tosin Poikansa Jeesuksen tähden Hänen armonsa on pitkämielinen. Eräässä ohjelmassa puhuja kehoitti vähentämään sellaisia rukouksia, joissa pyydetään Jumalalta alati jotain. Ei toki niin, vaan juuri päinvastoin; mitä enemmän rukoilemme, sitä enemmän Jumala meille vastaa. Hän ei aseta rajaa hyville rukousaiheille. Hän tietää jo sanomattakin, mitä tarvitsemme, mutta odottaa kuitenkin uskon rukousta meiltä, sillä se kehittää meidän yhteyttämme Jumalaan. Joskus toki itsestä voi tuntua siltä, että ’olenkohan jo vaivannut Jumalaa liikaa’. Jumala odottaa meiltä kyllä kunnioitusta ja luottamusta, mutta ei tällaista tarpeetonta kohteliaisuutta välttää ns. ’liikoja’ rukouksia, ikäänkuin pitäisimme Jumalaa voimattomana vanhuksena. Jumalaa, joka loi koko maailmankaikkeuden kuudessa päivässä. Sellainen elämämme asia, mikä meille voi tuntua isolta ja ehkä ylitsepääsemättömältäkin, on Jumalalle helppo työ toteuttaa. Hän lähettää vain Sanansa ja enkelit lähtevät liikkeelle. Kiitollisuus Jumalaa kohtaan on tärkeää, joten muistakaamme aina kiittää pienistäkin lahjoista ja jokapäiväisestä leivästä.

Miksi rukouksiin ei sitten aina vastata ? Kyllä Jumala uskon rukoukseen aina vastaa, mutta omalla aikataulullaan. Kyse ei ole siitä, etteikö Jumala haluaisi tai kykenisi vastaamaan. Rukousvastausten kautta Hän todistaa olemassaolostaan, kunniastaan ja kaikkivoipaisuudestaan ja Hän todistaa myös siitä, että Jeesuksen antamat lupaukset ovat totta. Jeesus sanoi, että ’Isä on minussa ja minä olen Isässä’, eli Jeesuksen sanoissa ei ole mikään ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa.

”Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.

Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen ?

Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat ! ”

Matteus 7 : 7 – 11 Jeesuksen Vuorisaarnasta

Jeesuksen Vuorisaarnan sanoissa voi kiinnittää erityistä huomiota sanoihin: ”.. sillä jokainen anova saa”. On siis väärin ajatella, että Jumala vastaisi vain joillekin uskoville. Hän vastaa kaikille, ”… jotka sitä häneltä anovat”. Siis jokainen, joka rukoilee Jumalaa vilpittömässä uskossa, saa Jumalalta vastauksen. Jeesus sanoi myös: ”…antaa sitä, mikä hyvää on”. Hyvää ja tarpeellista Herra armossaan antaa, kun Häneen uskomme.

”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.”

Matteus 6 : 33 Jeesuksen Vuorisaarnasta

Jeesus sanoi, että ihmisen henkilökohtaisen uskon ja vanhurskauden kautta rukouksiin vastataan. Vanhurskaus saavutetaan Jeesuksen kautta, joka lunasti kaikkien ihmisten synnit ristillä. Ihmisen täytyy nöyrtyä Jumalan edessä ja olla Hänelle täysin avoin ja rehellinen, sekä pyytää kaikkia rikkomuksiaan Jumalalta anteeksi. Maalliseen ihmisluontoon kuuluu usein omien virheiden ja syntien vähättely tai selittely, ja muiden ihmisten syntien suurentelu. Uskovalle, joka on antautunut oikeasti Jumalan totuuteen, käy toisinpäin. Aito uskova näkee muiden ihmisten uskonelämän parempana kuin omansa. Hän näkee ajatuksissaan menevänsä Taivaan portista sisälle viimeisenä, olipa hän kuinka tunnollinen tahansa Jumalan tahdolle. Meidän vanhurskautemme kautta Jumala tuntee meidät ja kirjoittaa nimemme elämän kirjaan. He, joiden nimi on kirjaan kirjoitettu, pääsevät ikuisen elämän porteista sisälle.

” ’Hän sanoi heille: ’Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita?’

Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä, ja tuli aivan tyven.”

Matteus 8 : 26

Opetuslastenkin usko oli välillä heikkoa, vaikka itse Jeesus oli heidän kanssaan. He pelkäsivät myrskyä veneessä ollessaan, jolloin Jeesus nuhteli heitä ja sanoi heitä pelkureiksi. Raamattu sanoo myös, että Taivaan portista eivät pelkurit mene sisälle. ’Pelkuruus’ on tässä sama asia kuin epäusko, se ei tarkoita sitä, että voisimme olla uhkarohkeita vaarojen edessä ja tehdä päättömiä ratkaisuja. Myrsky tässä tarinassa symboloi kaikkea elämän myrskyä, olipa se taloudellista ahdinkoa, sairautta, menetyksiä, tai muuta vaikeutta elämässä. Pelkuruus on sitä, että lannistuu vaikeuksien edessä, eikä luota kärsivällisesti Kaikkivaltiaan apuun.

Edelliset jakeet todistavat myös siitä, että Jumala kykenee ihan kaikkeen, vaikkapa tyynnyttämään elämämme myrskyt. Miksi emme ottaisi Isän lahjoja vastaan ?

Taivaan Isän siunausta !

Esirukouspyyntöjä TÄÄLLÄ