Jumala ei muutu

”Vaietkaa minun edessäni, te merensaaret.

Kansat verestäkööt voimansa, astukoot esiin ja puhukoot sitten; käykäämme oikeutta keskenämme.

Kuka herätti päivänkoiton maasta hänet, jota vanhurskaus seuraa joka askeleella ?

Kuka antaa kansat hänen valtaansa, kukistaa kuninkaat hänen jalkoihinsa ?

Kuka muuttaa heidän miekkansa tomuksi, heidän jousensa lentäviksi oljenkorsiksi ?

Hän ajaa heitä takaa, samoaa vammatonna polkua, hänen jalkainsa ennen kulkematonta.

Kuka on tämän tehnyt ja toimittanut ?

Hän, joka alusta asti kutsuu sukupolvet esiin:

minä, Herra, joka olen ensimmäinen ja viimeisten luona vielä sama.”

Jesaja 41 : 1 -4