3. Jumalan käsky: Muista pyhittää lepopäivä

Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi sapatti; silloin älä mitään askareita toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.

Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.”

Toinen Mooseksen kirja 20: 8 – 11

Monille säännöllistä työaikaa tekeville viikon lepopäivä on sunnuntai. Vuorotyöläisille se voi olla jokin muu viikonpäivä. Viikonpäivällä siis ei ole ratkaisevaa merkitystä tämän käskyn kannalta, kunhan oman lepopäivänsä pyhittää Jumalalle. Eläkeläiset ja työttömät voivat myös tehdä eron arjen ja lepopäivän välille, esimerkiksi jättämällä harrasteet, pyykinpesun ja siivouksen arkipäiville.

Lepopäivä on parhaimmillaan pieni miniloma ja se on tilaisuus lukea Raamattua, käydä kirkossa tai seurakunnan kokouksessa, tai katsoa TV:n tai netin hengellistä ohjelmaa. Sitä juuri lepopäivän pyhittäminen tarkoittaa, että huollamme silloin yhteyttä Jumalaan. Taivaan Isä kuuluu jokaiseen päivään, mutta Hän pitää erityistä pyhittymispäivää niin tärkeänä, että Hän sääti siitä kolmannen käskyn. Muuallakin Raamatussa varoitetaan, ettei liiallinen työn taakkojen huolehtiminen veisi meiltä huomiota pois Jumalasta.

Jumala myös tietää, että meidän mielemme ja ruumiimme tarvitsee säännöllistä lepoa ja pysähtymistä arjen keskellä, Hänhän on luonut meidät ja Hän tietää, kuinka meidän elimistömme toimii. Meillä ei varmaankaan olisi viikonloppuvapaita olemassakaan, tai mitään muitakaan vapaapäiviä ilman Jumalan kolmatta käskyä.

Lepopäivinä on lupa valmistaa ruokaa ja huolehtia lasten, vanhusten ja sairaiden tarpeista. Lepopäivinä on lupa ulkoilla ja leikkiä lasten kanssa. Lepopäivinä on lupa vierailla ystävien ja sukulaisten luona.

En laadi tässä ehdottomia sääntöjä lepopäivien viettoon, mutta jokaisen uskovan on hyvä pysähtyä ajattelemaan, mitä kolmas käsky oikeasti tarkoittaa ja miksi se on niin tärkeää Jumalan ja ihmisen väliselle suhteelle.

Kysymys : Voiko lepopäivinä käydä elokuvissa, kuntosalilla, tanssiravintolassa, museoissa, yleisötapahtumissa, markkinoilla, ostoksilla, tai pitää kotona sellaisia juhlia, joissa käytetään alkoholia ? Voiko lepopäivää käyttää kodin remontoimiseen, pihatöihin, tai halkojen hakkaamiseen ?

  • En suosittelisi esim. väkivalta- tai kauhuelokuvien katsomista sunnuntaisin, enkä kyllä muulloinkaan, en kotona enkä elokuvissa.
  • Alkoholia humaltumistarkoitukseen en suosittelisi muutenkaan, enkä tietenkään sunnuntaisin.
  • Kaupassa ja markkinoilla käymiset olisi hyvä ajoittaa muille päiville kuin viikon lepopäivälle. Jumalan kolmannen käskyn kannalta monen tunnin ostosreissu lepopäivänä marketissa ei vastaa tämän käskyn ohjetta hiljentymiseen ja lepoon. Poikkeuksena ovat tietysti tilanteet, joissa jotain täydentävää tarviketta täytyy lähikaupasta hakea, esimerkiksi vieraille tai lapsille.
  • Tanssiminen, kuntosalit ja yleisötapahtumat ovat yleensä vilkkaita aktiviteetteja, joissa ei tapahdu sitä pysähtymistä ja pyhitystä, mitä Jumala on tarkoittanut lepopäiville. Ne olisi parempi ajoittaa muille päiville. Tietysti hengelliset tapahtumat ovat asia erikseen. (Tanssiminen itsessään herättää uskovissa paljon mielipiteitä puolesta ja vastaan. Jos tanssit kuntoilumielessä paritanssia oman puolisosi kanssa, eikä siihen liity alkoholia, on se mielestäni eri asia kuin alkoholinhuuruinen kiehnäys hämärässä baarissa vieraiden ihmisten kanssa. Jälkimmäinen voi johtaa kiusauksiin ja siksi se on yleensä epäsopivaa uskoville. Alkoholi myöskin tuhoaa ihmisen terveyttä.)
  • Hiljainen ja rauhallinen museokäynti voi rauhoittaa mieltä ja herättää ajatuksia, mutta sekin riippuu näyttelyn aiheesta, onko se Jumalan mielen mukaista lepopäivän viettoa, vai ei. Useimmiten museonäyttelyt eivät ole ristiriidassa kristinuskon kanssa, mutta joskus sellaisiakin näyttelyjä voi olla, missä suorastaan pilkataan uskoa tai Jeesusta kuvallisesti tai sanallisesti. Jälkimmäiset näyttelyt eivät toteuta lepopäivän pyhityksen ideaa.
  • Remontin tekeminen kotona – vaikka teet sitä itsellesi – on työtä, joka on tässä käskyssä kielletty lepopäivinä: ”älä mitään askareita toimita”.
  • Pihatyöt, kuten nurmikon leikkuu tai muu äänekäs toiminta, on naapureidenkin levon vuoksi hyvä jättää muulle päivälle kuin lepopäivälle.
  • Halkojen hakkuu ja lumen luonti on ajateltava tilanteen mukaan. Jos sunnuntaina sataa pihalle 30 cm lunta, ei kai ole pakko tarpoa umpihangessa, mielestäni sen voi kolata pois. Pääasiana kun muistaa, että tekee työt mahdollisuuden mukaan arkisin, niin että lepopäiville jäisi mahdollisimman paljon vapaata aikaa lepoon ja Jumalan tahtomaan pyhitykseen.
  • Jokainen uskova voi itse miettiä näitä lepopäivän viettotapoja omalla kohdallaan, omaatuntoa ja Pyhän Hengen johdatusta kuunnellen.

Nykyajan elämä on hektistä, koko ajan pitäisi olla aktiviteetteja ja lapsillekin niitä jo järjestetään jatkuvalla syötöllä. Se ei ole terveellistä ihmiselle hypätä koko ajan paikasta toiseen ja rasittaa mieltä ylisuurella määrällä informaatiota ja ärsykkeitä. Sen vuoksi pysähtynyt lepo säännöllisin välein viikoittain on tarpeellista ja virkistävää. Jumala teki meille tiettäväksi tämän hyvän tavan jo tuhansia vuosia sitten.

Kuten käskyssä sanotaan; ”Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen”. Lepopäivällesi on siis annettu Herran siunaus; sinulla on Jumalan antama lupa olla tekemättä työtä sinä päivänä. Nykyisin puhutaan työnarkomaniasta ja ylikuormittumisesta. Ne eivät ole Herran mielen mukaisia rasitteita ihmiselle, vaikka Hän määräsikin ihmisen tekemään työtä ruokansa eteen.

Jumala muistuttaa meitä opettamaan tämän käskyn myös lapsillemme ja heille, jotka tulevat maahamme muualta: ”silloin älä mitään askareita toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on”.

Minulle tämä Jumalan käsky on mieluinen toteuttaa. Olen aika touhukas, joten pysähtyminen välillä on virkistävää, sekä henkisesti että fyysisesti.