Kunnia Herralle ja syvällinen ymmärrys

Mooseksen virsi

Kuunnelkaa, te taivaat, kun minä puhun, ja kuulkoon maa minun suuni sanat !

Sateena pisaroikoon minun opetukseni, kasteena valukoon puheeni niinkuin vihma vihannalle, niinkuin sadekuuro ruohikolle.

Sillä minä julistan Herran nimeä; antakaa kunnia meidän Jumalallemme.

Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat.

Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on.

Heidän menonsa oli paha häntä kohtaan, he eivät olleet hänen lapsiansa, vaan häpeäpilkku – tuo nurja ja kiero sukupolvi !

Niinkö sinä maksat Herralle, sinä houkka ja tyhmä kansa ?

Eikö hän ole sinun isäsi, joka sinut loi ? Hän sinut teki ja valmisti.”

5. Mooseksen kirja 32 : 1 – 6

Mitä enemmän tulemme tuntemaan Jumalan osuutta kaikessa maanpäällisessä ja tuonpuoleisessa elämässä, sitä vaikeampi on ymmärtää heitä, jotka ovat kiittämättömiä Jumalaa kohtaan ja jopa pilkkaavat Häntä. Me kaikki olemme Jumalan luomia ja Hän on meidän taivaallinen Isämme. Me olemme Hänessä kiinni ikäänkuin näkymättömällä säikeellä, josta virtaa meihin Jumalan rakkaus, totuus ja oikeudenmukaisuus. Ilman Jumalaa ei ole elämää, sillä Jumala on kaiken elämän ’keskusyksikkö’, noin vertauskuvallisesti sanoen.

Ihmisten omat järkeilyt, kuten ’Raamattu on satua’- tyyliset ajatukset vievät ihmiset harhaan ja sellaiset ajatukset tulevat alunperin Jumalan viholliselta Luciferilta. Kaikkinainen järkeily Jumalan Sanaa vastaan on turhaa, sillä totuus ei pala tulessakaan. On sitten ihan eri asia löytää Jumalan Sanasta järkeenkäyvää totuutta, sellainen järkeily vain vahvistaa uskoamme siihen, kuinka viisas taivaallinen Isämme on.

Jumalan Sanan ymmärtäminen myös järjen kautta – hengen, sielun ja sydämen uskon lisäksi – toteuttaa Jeesuksen kehoitusta: ’rakasta Herraa kaikesta mielestäsi’, eli myös järjen ymmärryksen kautta meidän on tarkoitus ymmärtää Jumalan viisautta ja kaikkivaltiutta.

”Jeesus vastasi: ’Ensimmäinen on tämä: ’Kuule Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;

ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi,

kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi’. ”

Markus 12 : 29 – 30

Järjen ymmärryksen kautta monet hengelliset puhujat tulkitsevat esim. Ilmetyskirjan symbolisia, vaikeaselkoisia profetioita siten, kuinka ne vastaavat nykyajan elämää ja maailmanlaajuisia tapahtumia.

Itsekin olen perustellut joissakin artikkeleissa Jumalan kymmentä käskyä myös järjen kautta, esim. Muista pyhittää lepopäivä, vaikka monille uskoville se on muutenkin itsestäänselvää, että Jumala on oikeassa. Järjen perustelut onkin tarkoitettu lähinnä heille, jotka eivät vielä ymmärrä Jumalan suurta viisautta. Joillekin ateisteille ja liberaaliuskoville Jumalan käskyt ovat mielivaltaisia ja ankaria, vaikka niinhän ei oikeasti ole, vaan kaikissa Hänen käskyissään on takana suuri viisaus ja rakkaus meitä ihmisiä kohtaan. Toteuttamalla Jumalan käskyjä pysymme turvassa vihollisen eksytyksiltä ja suurilta vahingoilta, mitä elämässä voi tapahtua, jos poikkeamme pois Jumalan viitoittamalta tieltä.

”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’ pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.”

Matteus 7 : 21

Perimmäinen halu toteuttaa Jumalan käskyjä ei tule kuitenkaan yksistään järjen kautta, vaan vanhurskauttamisen kautta, eli antautumalla Jeesukselle. Jos turvautuisimme pelkästään omaan järkeemme, (vaikka se olisikin Jumala-myönteinen), se olisi liian ohut säie meidän ihmisten ja Jumalan välillä, sillä Jeesus sanoi:

”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.”

Johanneksen evankeliumi 14 : 6

Jos et ole ottanut vielä Jeesusta sydämeesi, pyydä Taivaan Isältä anteeksi kaikkia syntejäsi millä olet rikkonut Hänen tahtoaan vastaan, vetoa rukouksessasi Jeesuksen veren voimaan. Usko saaneesi synnit anteeksi ja älä enää syntiä tee. Lue Raamattua, rukoile päivittäin ja opi lisää. Pyri löytämään se tie, minkä Jumala on sinulle valmistanut ja suunnitellut. Muista kiittää Taivaan Isää kaikesta. Suurin kiitoksen aihe meille kaikille on Jumalan suuri armo meitä syntisiä kohtaan ja lupaus ikuisesta elämästä taivaan kodissa.

”Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.”

Joh 14 : 16 – 17

Taivaan Isän siunausta !