Liitonarkki vietiin Herran temppeliin

Salomo kokosi Israelin vanhimmat ja sukukuntien johtomiehet luokseen Jerusalemiin, tuomaan Herran liitonarkkia Siionista, Daavidin kaupungista. Miehet kokoontuivat kuningas Salomon luo juhlapäivänä eetanim-kuussa, joka oli seitsemäs kuukausi.

Papit veivät Herran arkin ja ilmestysmajan kalustoineen Herran temppeliin. Kuningas Salomo seisoi arkin edessä ja hänen kanssaan koko Israelin kansa.

Papit kantoivat Herran liitonarkin paikoilleen temppelin kuoriin, kaikkein pyhimpään, kerubien siipien alle, jotka suojasivat arkkia ylhäältäpäin. Arkissa oli kaksi kivitaulua, jotka Mooses oli pannut sinne Hoorebilla, kun Herra teki liiton israelilaisten kanssa, heidän lähdettyään Egyptin maasta.

”Ja kun papit lähtivät pyhäköstä, täytti pilvi Herran temppelin, niin että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden; sillä Herran kirkkaus täytti Herran temppelin.

Silloin Salomo sanoi: ’Herra on sanonut tahtovansa asua pimeässä. Minä olen rakentanut huoneen sinulle asunnoksi, asuinsijan, asuaksesi siinä iäti.’

Sitten kuningas käänsi kasvonsa ja siunasi koko Israelin seurakunnan; ja koko Israelin seurakunta seisoi.”

1. Kuningasten kirja 8 : 10 – 14

Sen jälkeen Salomo piti puheen ja rukouksen. Herralle uhrattiin 22.000 raavasta ja 120.000 lammasta ja niin he vihkivät, kuningas ja israelilaiset, Herran temppelin. Tätä suurta juhlaa juhlittiin 14 päivää. Kansa meni juhlan jälkeen koteihinsa iloisin ja kiitollisin mielin siitä, mitä hyvää Herra oli tehnyt Daavidille ja kansallensa Israelille.