Vastaus kysymykseen: ”Maailmassa on paljon uskontoja, miksi juuri kristinusko on enemmän oikeassa kuin muut ?”

Vastaus otsikon mukaiseen kysymykseen: ”Miksi kristinusko on enemmän oikeassa kuin muut maailman uskonnot ?”

Muut uskonnot eivät tunnusta Jeesusta Jumalan Pojaksi. Heillä ei siis ole Vapahtajaamme Jeesusta, joka otti pois maailman synnit. Monien muiden uskontojen mukaan Jumala(t) rankaisee ihmisiä pahoista teoista, mutta Jeesus on meidän Puolustajamme ja Lunastajamme, jonka kautta saamme syntimme anteeksi Jumalan edessä, kun uskomme Häneen. Jeesuksen ristintyö on Jumalan nerokas pelastussuunnitelma, eikä sitä voi sielunvihollinen tai kukaan ihminen tehdä tyhjäksi.

Jeesus sanoi itsestään:

”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.”

Johanneksen evankeliumi 14 : 6

Jumalan yksi nimistä on ’Minä Olen’, jota Jeesus tässä lauseessa käyttää myös itsestään. Jeesus on osa kolmiyhteistä Jumalaa, johon kuuluu; Kaikkivaltias Jumala, Jeesus Jumalan Poika ja Pyhä Henki.

Kukaan tavallinen ihminen ei voi rehellisesti sanoa itsestään: ’minä olen totuus’ tai ’minä olen elämä’. Vain Jumalan Poika voi sanoa nämä vahvat sanat ja se tarkoittaa sitä, että kaikki Jeesuksen sanat ovat totta ja vain Hänessä meillä on todellinen Elämä maan päällä ja myös tuonpuoleisessa ikuinen elämä taivaan kodissa. Vain Jeesus Kristus on Tie ikuiseen elämään ja Jumalan Totuuteen.

Jeesus sanoi Pyhästä Hengestä:

”Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.”

Johanneksen evankeliumi 14: 16 – 17

Miten Pyhä Henki ihmisessä vaikuttaa :

  • Pyhä Henki todistaa meille Jeesuksesta Kristuksesta.
  • Pyhä Henki auttaa meitä näkemään Jumalan totuuden.
  • Kun Pyhä Henki asettuu ihmiseen asumaan, ihminen näkee maailman Jumalan silmin. Se on ihan erilainen näkemys kuin uskottomilla on maailmasta.
  • Pyhä Henki opastaa meitä elämään Jumalan tahdon mukaista elämää ja siihen prosessiin kuuluu myös synnintuntoon herääminen. Pyhä Henki näyttää meille ihmisille hengellisesti, missä kohtaa olemme rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan, jotta osaisimme tehdä siinä asiassa parannuksen ja pyytää syntejämme Jumalalta anteeksi.
  • Pyhä Henki opastaa ja varoittaa meitä, mutta Hän ei tuomitse.
  • Pyhä Henki voi näyttää meille tulevia tapahtumia ja Hän voi varoittaa meitä etukäteen vaaroista, jotta välttyisimme onnettomuuksilta.
  • Pyhä Henki voi kertoa meille ihmisille, jos kehossamme on jokin sairaus, mikä tarvitsee hoitoa.
  • Pyhä Henki johdattaa meitä siihen elämäntehtävään, johon Jumala on meidät luonut.
  • Pyhä Henki auttaa meitä ymmärtämään Raamatun Sanaa. Uskoton osaa lukea sitä, mutta hän ei ymmärrä sitä kuten sellainen ihminen, jolla on Pyhä Henki.
  • Pyhä Henki pysyy meissä ikuisesti ja meidät on näin sinetöity Jumalan lapsiksi ja meille on annettu lupaus ikuisesta elämästä taivaan kodissa. Meidän ei tarvitse pelätä kuolemaa, kun meillä on Pyhä Henki.

Missään muussa maailman uskonnossa ei ole elävää Pyhää Henkeä, kuin vain kristityillä, jotka uskovat Jeesukseen.

”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.”

Joh 14: 26

Jeesus todisti Taivaan Isästä monien ihmeiden kautta. Hän todistaa sitä edelleen rukousvastausten kautta. Jeesus sanoi:

”Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa ?

Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.

Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.

Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.”

Joh 14 : 10 – 15

Jeesus antaa meille rauhan:

”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.”

Joh 14 : 27

Olen kuullut uskottomien sanovan, että eihän maailmassa ole rauhaa. Tuossa edellisessä jakeessa Jeesus sanookin, ettei hän tarkoita maailman rauhaa, vaan Hän tarkoittaa sisäistä mielenrauhaa ilman turhia murheita ja pelkoja. Meidän ei tarvitse murehtia syntiemme tähden ja pelätä rangaistusta, sillä Jeesus lunasti meidät niistä vapaiksi kärsimällä ristinkuoleman meidän jokaisen puolesta.

Jeesus lupasi tulla vielä takaisin noutamaan meidät taivaan kotiin.

”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.

Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa ?

Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.”

Joh 14 : 1 – 3

Uskottomat ovat kyseenalaistaneet Jeesuksen ristinkuolemaa, mutta Jeesus vastasi siihenkin hyvin viisaasti:

”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä.”

Joh 15 : 13

Jeesus antoi henkensä myös sinun puolestasi, ja saat pyytää Jumalalta syntejäsi anteeksi Jeesuksen nimessä. Kun nöyrryt ja tunnustat rikkoneesi Jumalaa vastaan, armo on sinua varten lunastettu ja saat Pyhän Hengen ja sisäisen rauhan.

Jeesus sanoi voittaneensa maailman:

”Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman.”

Joh 16: 33

Jeesus voitti maailman, eli maailman herran Luciferin, ristillä. Joka uskoo Jeesukseen, pelastuu ikuiseen elämään, eikä vihollinen Lucifer voi tehdä sitä tyhjäksi, se ei voi väittää näin: ’Jumala ei anna anteeksi’, sillä kaikki synnit on ihmisille annettu anteeksi Jeesuksen armoveressä. Jeesuksen ristintyön lupaus pysyy aikojen loppuun asti, siihen asti kunnes pääsemme taivaan kotiin.

Jeesuksen kautta me pääsemme tuntemaan Jumalan rakkauden:

”Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt.

Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä.”

Joh 17 : 25 – 26