Vastaus uskottoman sanoihin: ’On ällöttävää, että kaikki synnit annetaan anteeksi’

Luin otsikon mukaisen väitteen netin keskustelupalstalta, että kirjoittajan mukaan ’on ällöttävää, kun kaikki synnit annetaan anteeksi’. Toinen tähän liittyvä uskottomien väite yleensä on, että ’kun on kerran saatu synnit anteeksi, niitä voi tehdä sitten lisää’.

Nämä ovat tietysti hyvin kyynisiä mielipiteitä kristinuskoa kohtaan ja ne saattavat olla tahallisia trollauksia nettisivuilla, jotta saataisiin uskovat loukkaantumaan. Mutta me uskovat emme loukkaannu, vaan me tiedämme, että noita mielipiteitä julistavat eivät vain itse tunne Jumalaa ja Raamatun Sanaa.

Useimmiten vastaväitteet kristinuskoa kohtaan johtuvat tietämättömyydestä tai siitä, että näitä pilkkasanoja puhuvat ihmiset tottelevat tiedostamattaan sielunvihollisen kehoitusta pilkata Jumalaa ja Jumalan kansaa. Sielunvihollinen on olemassa ja se sitoo ihmisen kiinni syntiin, niin että ihminen ei välttämättä halua edes vapautua synnin orjuudesta. Sielunvihollinen valehtelee ihmiselle, että ihminen menettää jotain tärkeää, kun ottaa Jeesuksen vastaan. Paljon muutakin se osaa valehdella.

Esitän tässä vastakysymyksen heille, joiden mielestä on väärin, että kaikki synnit saadaan anteeksi: Etkö itse halua saada syntejäsi anteeksi Jumalalta ? Ehkä vastaat, ettet ole tehnyt syntiä, tai että sinun syntisi ovat pienemmät kuin jonkun muun ihmisen synnit, kuten esimerkiksi rikollisten synnit. Tai ehkä et usko saavasi Jumalalta anteeksi.

Syntien anteeksisaaminen Jumalan edessä on eri asia kuin maallisen lain mukaan saatava rangaistus rikoksista. Rikokset pitää tunnustaa lain edessä ja alistua niiden tuomaan rangaistukseen. Jumala ei vapauta rikollisia vankiloista, mutta Hän vapauttaa ikuisesta Jumalan tuomiosta jokaisen, joka ottaa Jeesuksen elämänsä Herraksi. Jeesus kärsi ristillä kaikkien ihmisten syntien puolesta, jotta jokainen, joka Häneen uskoo, pelastuisi, ja saisi ikuisen elämän taivaan kodissa.

Kaikki rikkomukset, mitä ihmiset ovat tehneet Jumalan tahtoa vastaan, ovat yhtä suuria rikkomuksia Hänen edessään, Hän ei erottele ihmisten syntejä pieniin tai suuriin synteihin. On kuitenkin yksi synti, joka on suurempi synti Jumalan edessä kuin muut synnit, se on Jumalan pilkkaaminen tai epäjumalten palvominen. Näitä syntejä tekevät ihmiset ovat kokonaan kääntäneet selkänsä Kaikkivaltiaalle Jumalalle ja ovat täten Hänen rakkautensa ja armonsa ulkopuolella omasta tahdostaan. He jäävät myös ulkopuolelle sinä suuren ahdistuksen päivänä, kun Jeesus tulee takaisin ja kaikki uskovat noudetaan turvaan uuteen Jerusalemiin, elleivät he käänny Jumalan puoleeen, tee parannusta tässä ajassa ja ota Jeesusta sydämeensä.

”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.”

Paavalin toinen kirje korinttolaisille 5: 17

Jeesus on meissä ja me olemme Hänessä, kun olemme tunnustaneet syntimme Jumalan edessä ja pyytäneet niitä anteeksi. Kuten Paavali tuossa kirjoitti, Kristuksessa ihmisestä tulee uusi, parempi luomus. Sellaista sisäistä muodonmuutosta ei kukaan voi tehdä itse. Vanha, syntinen ihminen katoaa ja uusi, Jumalan mielen mukainen ihminen hengellisesti syntyy. Jeesuksessa uudestisyntynyt ihminen ei halua tehdä enää vanhoja syntejään. Sen vuoksi uskottomien väite, että anteeksisaatuja syntejä tehtäisiin pian uudelleen, ei pidä paikkaansa, jos ihminen on aidosti ottanut Jumalan armon vastaan ja aidosti haluaa pitää Jeesuksen käskyt. Jumala ei salli itseään pilkata, joten Jumalan armoa ei voi väärin hyväksikäyttää.

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.”

Johanneksen evankeliumi 3 : 16 – 18

Armosta Herra sanoo näin:

”Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.”

Jesaja 1 : 18

Todellinen mielenrauha tulee aidosta syntien tunnustamisesta, johon ei kuulu puolustelevat selitykset, vaan johon kuuluu rehellinen nöyrtyminen Jumalan edessä. Siinä hetkessä ihminen on henkisesti alaston ja totuudelle avautunut, jolloin Jumalan armo voi tulla sydämeen ja sieluun parantavana voimana.

”Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksiannetut, jonka synti peitetty!

Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä!

Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni; minun nesteeni kuivui niinkuin kesän helteessä.

Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: ’Minä tunnustan Herralle rikokseni’, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani.

Sentähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Vaikka suuret vedet tulvisivat, eivät ne heihin ulotu.

Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla.”

Psalmi 32: 1 – 7 Daavidin mietevirsi

Taivaan Isän siunausta sinulle.

Rukoilethan esirukouksia, pyynnöt ovat täällä