Herran omat saavat laupeuden osakseen

”Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni.

Ja minä olen heille laupias, niinkuin mies on laupias pojallensa, joka häntä palvelee.

Ja te näette jälleen, mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä, sen välillä, joka palvelee Jumalaa ja sen, joka ei häntä palvele.”

Malakia 3 : 17 – 18