Jeesuksen kirkkaus ja rakkaus

”Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa.

Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni:

’Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt.’

Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella.”

Pietarin toinen kirje 1 : 16 – 18

” ’Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi.’

Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.’ Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä.”

Markuksen evankeliumi 12 : 29 – 31 Jeesuksen opetus

Rauhallista ja Siunattua Joulun Aikaa

Photo by S Migaj on Pexels.com