Jeesus poistaa tyhjyyden tunteen

Aika monilla ihmisillä on tänä päivänä selittämätön sisäinen tyhjyyden tunne. Joku yrittää täyttää sisäistä tyhjyyttään lukuisilla harrastuksilla, joku toinen vaihtuvilla ihmissuhteilla, kolmas täyttää lompakkoaan rahalla, toivoen että se antaisi syvemmän merkityksen elämälle. Neljäs kiertää maailmaa ja viides tekee taidetta tai musiikkia jotta voisi henkisesti paremmin. Millä tavoin tahansa ihminen yrittääkään täyttää sisäistä tyhjyyden tunnettaan, jotain tuntuu silti aina puuttuvan, mutta siitä ei saa otetta eikä sitä voi järjellä ymmärtää.

Sisäinen tyhjyyden tunne johtuu siitä, että ihminen kaipaa tiedostamattaan Luojaansa, vaikka ei itse sitä aina ymmärrä. Ihminen on alunperin luotu elämään luontevasti yhteydessä Luojaansa ja kun ihminen eksyy tässä maailmassa kauas pois Jumalasta, ihmiselle tulee selittämätön tyhjyyden tunne, jota ei voi omin keinoin täyttää. Vain Jeesus voi johdattaa eksyneen takaisin kotiin, jossa levoton sydän saa rauhan.

”Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon.”

Matteus 13 : 44

Matteuksen evankeliumissa mainittu mies luopui kaikesta omaisuudestaan, koska hän löysi aarteen, joka oli kaikkea muuta arvokkaampaa. Elävä yhteys Jumalaan on aarre, jonka vuoksi voi luopua paljosta ja saa tilalle enemmän kuin osaa odottaakaan.

”Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.”

Matteus 5 : 6

Kun ihminen ottaa Jeesuksen sydämeensä, hän ei ole koskaan yksin :

”Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

Matteus 28 : 20

Elämä pelastuu Jeesuksen kautta:

”Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen.”

Markus 8 : 35

Johanneksen evankeliumi tiivistää hyvin Jeesuksen olemuksen:

”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.”

Johanneksen evankeliumi 1 : 1 – 5

Ihmisen tulee syntyä uudesti löytääkseen Jumalan :

”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ’Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.’

Nikodeemus sanoi hänelle: ’Kuinka voi ihminen vanhana syntyä ? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä ?’

Jeesus vastasi: ’Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt.’ ”

Johanneksen evankeliumi 3 : 3 – 8

Jeesuksessa meillä on täyttymys ja rauha:

”Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän.

Niin he sanoivat hänelle: ’Herra, anna meille sitä leipää.’

Jeesus sanoi heille: ’Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.’ ”

Johanneksen evankeliumi 6 : 33 – 35

Taivaan Isän siunausta ❤