Negatiiviset sanat tuovat epäonnea

Otsikon mukainen lause: ’Negatiiviset sanat tuovat epäonnea’ kuulostaa ehkä taikauskolta, mutta Jumalan säätämä maailmankaikkeuden laki tuo ihmiselle takaisin sen, mitä ihminen itse antaa itsestään ulospäin. Sitä voisi verrata bumerangiin, joka palaa takaisin heittäjälleen kun se on ensin kiertänyt kierroksen ilmassa.

Kokonaan eri asia ovat profetiat, jotka kertovat edeltäkäsin tulevista tapahtumista, kuten esimerkiksi Jeesus profetoi, että Juudas Iskariot tulee kavaltamaan Hänet: ”Nouskaa, lähtekäämme; katso, se, joka kavaltaa minut, on lähellä.” Markus 14 : 42

Sokea mies Jerikoon menevällä tiellä huusi Jeesuksen perään, koska hän halusi parantua. Jeesus kysyi mieheltä, mitä mies tahtoi Jeesuksen hänelle tekevän, vaikka Jeesus varmasti sen tiesi. Miehen tuli sanoa toiveensa ääneen, jonka jälkeen Jeesus vastasi.

”Silloin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa hänet tykönsä. Ja hänen tultuaan lähelle Jeesus kysyi häneltä:

’Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin?’

Hän sanoi: ’Herra, että saisin näköni jälleen.’

Niin Jeesus sanoi hänelle: ’Saa näkösi; sinun uskosi on sinut pelastanut’.

Ja heti hän sai näkönsä ja seurasi häntä ylistäen Jumalaa. Ja sen nähdessään kaikki kansa kiitti Jumalaa.”

Luukas 18 : 40 – 43

Sokean miehen tarina kertoo myös parantumisen ihmeestä, mutta keskityn tässä artikkelissa nyt sanoihin ja niiden vaikutukseen.

Yhteiset rukoukset luetaan aina ääneen, koska niin on tarkoitus. Jeesus ei opettanut ajattelemaan rukouksia vaan lausumaan ne. Kuinka sitten on heidän laitansa, joilla ei ole puhekykyä ? Ajattelisin, että mykkien viittomakieli vastaa ääneen puhumista ja heidän viittomansa voidaan puhua ääneen jonkun muun toimesta. Läheiset voivat lausua esirukouksia ääneen niiden puolesta, jotka eivät itse kykene.

”Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.”

Johanneksen evankeliumi 4 : 24

Jeesus puhui hengessä rukoilemisesta, mutta ei se tarkoita äänetöntä rukousta. Uskon sen tarkoittavan sitä, että emme rukoilisi järkemme avulla, joka helposti on epäileväinen, vaan rukoilisimme henkemme kautta, jossa todellinen usko ja Pyhä Henki asuvat. Usko ei ole ailahtelevan järjen päätelmien varassa, vaan kun kerran on saanut Pyhän Hengen, usko pysyy hengessä vaikka järki olisi välillä epävarma. Jeesus kehoitti meitä rakastamaan Jumalaa kaikesta mielestämme, sielustamme ja voimastamme ja siihen meidän jokaisen tulee pyrkiä. Totuudessa rukoileminen onnistuu sitten, kun on ensin tunnustanut rehellisesti syntinsä Taivaan Isälle, sen jälkeen alkaa totuudellinen hengen elämä.

Jeesus puhui Jumalan sanoja.

”Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen.

Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna henkeä mitalla.

Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä.”

Johanneksen evankeliumi 3 : 33 – 35

Jeesus opetti myös antamaan kunnian sille, jolle kunnia kuuluu, eli Jumalalle.

”Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä.”

Johanneksen evankeliumi 7 : 18

Edellisessä jakeessa totinen tarkoittaa totuudellista eli rehellistä. Suomen kielen ilmaisut ovat muuttuneet siitä, kun tämä evankeliumin käännös on tehty vuonna 1938.

Jumala lähetti ennen Jeesuksen julkista toimintaa Johannes Kastajan todistamaan Jeesuksen tuloa :

”Hän [Johannes Kastaja] sanoi:

’Minä olen huutavan ääni erämaassa: ’Tehkää tie tasaiseksi Herralle’..”

Johanneksen evankeliumi 1 : 23

Johannes Kastaja julisti ääneen puhuen ja valmisti kansaa vastaanottamaan Vapahtajan. Kun hän näki Jeesuksen tulevan, hän sanoi epäilemättä ääneen:

”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!”

Johanneksen evankeliumi 1 : 29

Silloin kun Jeesus kuoli ristillä, Hän huusi suurella äänellä:

”’Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni’.

Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä.”

Luukkaan evankeliumi 23 : 46

Ensimmäinen ihminen, joka todisti ääneen Jeesuksesta Hänen kuolemansa jälkeen oli sadanpäämies:

”Mutta kun sadanpäämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi:

’Totisesti, tämä oli vanhurskas mies’.”

Luukas 23 : 47

Rukoukset ja todistukset Jeesuksesta sanotaan ääneen. Ääneen lausutut positiiviset sanat lähettävät hyvää energiavirtaa maailmaan ja ylös Jumalan luo ja ne palaavat hyvällä tavalla takaisin lähettäjälleen.

Jeesuksen sanat ovat äärimmäisen kestävät.

”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.”

Luukas 21 : 33

Jeesus lupasi huolehtia siitä, kuinka opetuslapset puhuivat ja se lupaus koskee kaikkia aidosti uskovia, joilla on Pyhä Henki.

”Pankaa siis sydämellenne, ettette edeltäpäin huolehdi, miten te vastaatte puolestanne.

Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään.”

Luukas 21 : 14 – 15

Tunnustautuminen Jumalan lapseksi on pelastukseksi.

”Mutta minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä.

Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä.”

Luukas 12 : 8 – 9

Jeesus opetti näin, kun Hän lähetti 70 opetuslasta edellänsä niihin kaupunkeihin, joihin Hän aikoi mennä:

”Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi: ’Rauha tälle talolle!’

Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on lepäävä hänen päällänsä; mutta jos ei ole, niin se palajaa teille.”

Luukas 10 : 5 -6

Tuomion lausuja saa itse tuomion, koska kaikki tulee takaisin, sekä hyvä että paha:

”Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta.

Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.”

Luukas 6 : 37

Jeesus opettaa siunaamaan vihollisia. Äkkipikaisten ihmisten kanssa ei ole viisasta kuitenkaan ystävystyä, sillä vihalla on tapana tarttua ihmisestä toiseen. Viha usein provosoi vihaamaan takaisin, mutta jos vastaa toisen ihmisen vihaan rauhanomaisella kärsivällisyydellä, vastapuolen viha yleensä laantuu. Kärsivällisyys on eri asia kuin välinpitämättömyys tai alistuminen. Vihan tunteen välttäminen itsessään on oman sielunsa varjelua synniltä. Kärsivällisyys ei aina ole helppoa, mutta Pyhä Henki antaa siihen voimia.

”Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.”

Luukas 6 : 27 – 28

Suu puhuu kuten sydämen laita on:

”Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää,

ja paha tuo pahastansa esiin pahaa;

sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.”

Luukas 6 : 45

On tärkeää pitää ajatukset puhtaina:

”Mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen.

Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.”

Matteus 15 : 18 – 19

Kaikki paha mitä ihminen suustaan ulos päästää, tulee hänelle takaisin tavalla tai toisella, sillä se on Jumalan laki. Pahat sanat myös haavoittavat muita, ne häiritsevät työ- ja koulurauhaa, rikkovat perheitä ja lasten itsetuntoa, ja erottavat ystävyyssuhteita. Pahat ajatukset ja sanat edesauttavat sairauksien etenemistä. Sanoilla on siis suuri vaikutus sekä hyvässä että pahassa.

Myöskään lannistunut puhe ei tuo hyviä asioita elämään. Mitäpä jos menisi työhaastatteluun ja sanoisi siellä: ’en minä mitään osaa’. Ei todennäköisesti saisi sitä työpaikkaa. Tai jos rukoilisi apua Jumalalta, mutta heti kohta sanoisi ääneen: ’ei Jumala minua auta’, niin todennäköisesti Hän ei silloin auttaisikaan. Jos joku paikka olisi kipeä ja hokisi moneen kertaan ääneen: ’en parane tästä koskaan’, niin se voisi olla Jumalan rukousvastauksen esteenä, sillä se on negatiivista puhetta ääneen lausuttuna.

Positiivisuuden harjoittelua on pidetty vähän teennäisenä ilona, mutta harjoitus tekee siinäkin mestarin. On hyvä aloittaa siitä, että tarkkailee omaa puhettaan; millaisia sanoja sanomme ääneen, ovatko ne positiivisia vai negatiivisia. Omia sanoja voi vaikka kirjata vihkoon muistiin ja miettiä, missä kohtaa olisi voinut puhua positiivisemmin. Negatiivinen itseironiakin voi olla haitallista, vaikka se onkin huumoria.

Kuten sanottu, positiiviset ääneen lausutut sanat vetävät hyviä asioita puoleensa. Yhtenä harjoitteena voisi suositella vaikka yksikseen puhumista siten, että lausuu ääneen positiivisia sanoja, tai lukee ääneen Raamattua niistä kohdin, missä on hyviä lupauksia.

Paras positiivisuuden lähde on Pyhä Henki. Hän puhdistaa sydämestä pois kyynisyyden ja negatiivisuuden. Jos et vielä tunne Jeesusta, pyydä Taivaan Isältä anteeksi kaikkia syntejäsi Jeesuksen nimessä ja nauti ehtoollinen. Sen jälkeen Pyhä Henki tulee auttamaan sinua. Hän suojaa sinua silloinkin, jos muut ihmiset puhuvat sinusta negatiivisesti. Hän antaa sinulle henkisen panssarin, jossa olet suojassa negatiivisten puheiden vaikutuksilta, eivätkä ne loukkaa sinua niin paljon kuin ilman Pyhää Henkeä voisivat loukata. Pyhä Henki on kanssamme joka hetki ja kaikkialla.

”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä ?

Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet;

sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette.”

Paavalin 1. kirje korinttolaisille 3 : 16 – 17