Vastaus kysymykseen: ’Miltä Pyhän Hengen läsnäolo tuntuu ?’

Tämä on mieluisa kysymys, mutta samalla kertaa se on myös vaikea kysymys. On vaikeaa vastata niille, jotka eivät vielä tunne Jeesusta ja Pyhää Henkeä. Sanat eivät riitä kertomaan kaikkea ja ehkä sen vuoksi Pyhästä Hengestä puhutaan yleensä hyvin vähän. Pyhä Henki täytyy jokaisen itse kokea, vasta sitten ymmärtää kaiken.

Kerron vähän omia kokemuksiani Pyhästä Hengestä. Ensinnäkin, sain Pyhän Hengen voitelun ev.lut kirkossa ehtoollisella käynnin jälkeen. Istuin kirkon penkissä ja tunsin kun lämmin tunne valui päälaelta hitaasti olkapäihin. Sitä voisi sanoa sellaiseksi tunteeksi, kuin sopivan lämmintä öljyä valutettaisiin päähän. Se ei aiheuttanut minussa mitään ulospäin näkyviä reaktioita, se oli minun ja Pyhän Hengen välinen kaunis ja rauhallinen tapahtuma.

Jeesus sai kasteessa Pyhän Hengen

”Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: ’Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt’.”

Luukas 3 : 21 – 22

Kasteen jälkeen Jeesus aloitti julkisen toimintansa noin 30 vuotiaana

”Ja hän [Jeesus] saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna :

’Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta.’

Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt.

Niin hän rupesi puhumaan heille: ’Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen.’ ”

Luukas 4 : 16 – 21

Meille annetaan sama Pyhä Henki

Me uskovat emme ole Jeesuksen veroisia, mutta meille on annettu sama Pyhä Henki ja kutsumus kertoa evankeliumia eteenpäin. Tämä on siis Pyhän Hengen yksi tehtävä meissä; saada aikaan evankeliumin levitys. Pyhä Henki auttaa ymmärtämään Raamattua, kuinka muuten voisimmekaan julistaa Sanaa, jos emme ymmärtäisi sitä. Mielenkiintoista tuossa edellisessä luvussa 4 on se, kun Jeesus avasi profeetta Esaiaan kirjan ja löysi tuon kirjoituksen, niin tapahtuiko se Hänellekin samalla tavoin kuin usein minulle ja muillekin uskoville tapahtuu, että Pyhä Henki avaa kirjoituksen oikeasta kohdasta ? Pyhä Henki ohjaa käsiämme, silmiämme ja ymmärrystämme, kun avaamme Raamatun kirjoituksia.

Pyhä Henki puhuu Raamatun Sanan kautta

Jotkut uskovat jopa kysyvät Pyhältä Hengeltä neuvoa siten, että avaavat Raamatun summittain jostakin kohdasta. Tästä voin kertoa yhden esimerkin; Istuin kerran bussissa ja viereeni tuli istumaan vanha mies joka oli menossa hammaslääkäriin. Häntä jännitti hämmaslääkäriin meno ja ehkä sen vuoksi hän puhkesi puhumaan siitä minulle, vaikka emme tunteneetkaan toisiamme. Hän sanoi avanneensa Raamatun hänen omien sanojensa mukaisesti ’peukalopaikalta’ ja silmiin oli osunut ensimmäisenä Raamatun lause, jossa mainittiin itkusta ja hammastenkiristyksestä.

Mies oli tulkinnut sen enteenä niin, että hän tulee kokemaan hammaslääkärissä kipua. Uskoisin, että Pyhä Henki halusi tuolla Raamatun kohdalla osoittaa miehelle, että Pyhä Henki on lohduttavasti mukana kaikessa, jopa siellä hammaslääkärin tuolissa. Raamatussa ei taida olla montaakaan sellaista jaetta, jossa puhuttaisiin hampaista ja ehkä sen vuoksi Pyhä Henki joutui valitsemaan tuon nimenomaisen jakeen, joka alunperin ei kerro hammaslääkäristä lainkaan, mutta hampaista kylläkin.

Kun keskustelemme Pyhän Hengen kanssa Raamatun sanojen kautta, meidän täytyy osata tulkita vastausta oikein. Tätä keskustelutapaa ei ole välttämätöntä käyttää, kunhan ymmärtää, että Pyhä Henki haluaa aina auttaa ja hän tietää sekunnin murto-osan tarkkuudella, mitä milloinkin teemme ja ajattelemme ja missä olemme. Mikään ei jää häneltä huomaamatta.

Pyhä Henki kuiskaa

Pyhä Henki puhuu suoraan meille uskoville korvin kuultavin sanoin, vaikka ulkopuoliset eivät sitä kuule. Ainakin minulle Pyhä Henki on puhunut lyhyin lausein ja usein vain yhdellä tai kahdella sanalla. Pyhän Hengen puhetta ei pidä sekoittaa mielensairauden harhoihin tai telepaattisiin yhteyksiin ihmisten välillä. Pyhän Hengen äänen tunnistaa siitä, että Pyhä Henki ei koskaan syyttele, hän ei pilkkaa, ei huuda, ei jaarittele, eikä muutenkaan puhu sopimattomia tai tarpeettomia sanoja. Jos ihminen kuulee edellä mainittuja ääniä, on kyse jostain muusta kuin Pyhästä Hengestä. Pyhä Henki ei yleensä neuvo sellaista, minkä jo tiedämme ja osaamme.

”Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt.”

Johanneksen evankeliumi 3 : 8

Joskus Pyhän Hengen ohjaus on vain vaistomainen tunne. Pyhä Henki ei ole koskaan väärässä, hänen neuvonsa ovat aina oikeita. Jos ihminen ei tottele Pyhän Hengen neuvoa, hän ei syytä siitä, mutta seuraukset on sitten itse kannettava. Pyhä Henki ei kyllästy meihin epätäydellisiin ihmisiin, hänen rakkautensa on loputon. Pyhä Henki varoittaa, jos olemme menossa väärään suuntaan tai jossakin vaanii vaara. Pyhä Henki kertoo tulevia tapahtumia ja valaisee näkemään totuuden maailmasta ja omasta itsestä.

”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen.

Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään;

vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Kaikki, mitä Isällä on, on minun;

sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.”

Johanneksen evankeliumi 16 : 13 – 15

Pyhä Henki antaa rauhan ja lujan perustuksen

Se, miltä Pyhä Henki tuntuu, on ennenkaikkea sisäinen rauhan tunne. Se ei tarkoita sitä, että uskovien tunne-elämästä tulisi tasapaksua, kyllä uskovilla on monenlaisia tunteita Pyhästä Hengestä huolimatta. Rauha voi olla sielun sopukoissa, vaikka maailmassa tapahtuu huolestuttavia asioita. Rauha on myös sitä, että uskova haluaa omaehtoisesti vastustaa kiusauksia.

Jeesus puhui hiekalle ja kalliolle rakennetuista taloista. Hiekalle rakennettu talo ei kestä myrskytuulia, vaan se hajoaa ja uppoaa hiekkaan. Niin käy monelle, joilla ei ole Pyhää Henkeä, he lannistuvat ja masentuvat elämän myrskyissä. Pyhä Henki on kuin kallio ja talon kivijalka, jotka antavat lujan perustuksen elämälle silloinkin, kun elämän myrskytuulet puhaltavat. Pyhää Henkeä voisi myös verrata henkiseen panssariin, joka suojelee sielua vahingoittumasta liikaa ja vähentää pelkoja. Kukaan ihminen ei voi itse saada aikaan niitä hyviä vaikutuksia, mitä Pyhä Henki tekee ihmisessä ilman ihmisen omia ponnisteluja.

Maailmassa tapahtuu nyt suuria mullistuksia. Koko maailmaa koskettava koronapandemia ja ilmastonmuutos, sekä sotien ja talousahdinkojen uhka pelottavat nyt monia. Nuo asiat huolestuttavat myös uskovia, mutta ne eivät lannista uskovien Toivoa, koska Pyhä Henki kannattelee kaikissa tilanteissa ihmeellisellä rauhalla. Pyhän Hengen rauha tulee Jeesukselta, joka on Rauhanruhtinas. Jeesuksen rauha tulee Kaikkivaltiaalta Jumalalta, joka on rakkauden lähde, meidän Luojamme ja Isämme ikuisuudessa.

Taivaan Isän siunausta ❤ ota Jeesus elämääsi, niin et ole yksin maailman myrskyissä.