Ylösnousemuksessa me muutumme

”Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.

Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa: sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.

Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu:

’Kuolema on nielty ja voitto saatu’.

*’Kuolema, missä on sinun voittosi ? Kuolema, missä on sinun otasi ?’ Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki.

Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta !

Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.”

Paavalin 1. kirje korinttolaisille 15 : 50 – 58 – käännös 1938
  • Raamattu Kansalle 2012 käännöksessä ovat jakeet 55 – 56 näin : ’Kuolema, missä on sinun voittosi ? Kuolema, missä on sinun pistimesi ? Kuoleman pistin on synti, ja synnin voima on laki.’ Ota = pistin.