Uskon puute on ainoa este Jumalan avulle

”Ja hän [Jeesus] tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagoogassaan, niin että he hämmästyivät ja sanoivat:

’Mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot? Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas? Ja eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten hänellä on tämä kaikki?’

Ja he loukkaantuivat häneen.

Mutta Jeesus sanoi heille: ’Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan.’

Ja heidän epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa.”

Matteus 13 : 54 – 58

Jeesus viittaa monissa puheissaan ihmisten omaan uskoon tai sen puutteeseen. Tässä kertomuksessa osoitetaan, että ihmisten epäuskon tähden Jeesus ei voinut tehdä niin paljon voimatekoja kuin olisi halunnut tehdä. Tämän kertomuksen ihmisten asenteet ovat tuttuja tänäkin päivänä. Epäuskoiset kyseenalaistavat Jeesuksen jumaluutta, koska Hän syntyi neitsyt Mariasta ihmiseksi maan päälle. Uskottomat näkevät Hänessä vain ihmisen, korkeintaan profeetan. Nämä samat epäuskoiset saattavat hädän päivänä kuitenkin rukoilla Jumalalta apua saamatta vastausta. Heillä on sitten vastaus valmiina: ’Jumalaa ei ole’ tai ’Jumala ei auta ainakaan minua’. Kumpikin noista väitteistä on epätosi.

Jumala auttaa kaikkia, jotka aidosti uskovat Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Enkelit ovat valmiina palvelemaan, kun Jumalan käsky heille käy. Kaikki taivaalliset voimat haluavat auttaa uskollista rukoilijaa.

Jeesuksen kautta luotiin koko maailma, luonto, ihmiset ja eläimet. Eikö Hän siis kykenisi tulemaan ihmisenä maan päälle niin halutessaan? Eikö Hän kykenisi tekemään neitsyttä raskaaksi, yhtä lailla kuin Hän voi herättää kuolleet ja parantaa sairaat? Ihmisten järki ei riitä ymmärtämään yliluonnollisia ihmeitä, siksi Raamatun Sana puhuu uskosta, ei tiedosta. Pyhä Henki antaa meille kuitenkin varmuuden Jeesuksen jumaluudesta ja voimasta ilman seikkaperäistä tietoakin:

”… meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella..”

Paavalin 1. kirje tessalonikalaisille

”Sillä hänessä [Jeesuksessa] luotiin kaikki, mikä taivaissa ja maan päällä on,

näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,

ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.

Ja hän on ruumiin, se on; seurakunnan pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.

Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.”

Paavalin kirje kolossalaisille 1 : 16 – 20

Jeesus korosti usein ihmisten tasa-arvoisuutta Jumalan edessä. Hän osoitti sitä myös siinä, että Hän itse päätti tulla maailmaan tavallisen puusepän, Joosefin, perheen kautta. Hän syntyi eläinsuojassa, jossa ei ollut ehkä puhtaita lakanoita, vain heiniä lattialla ja ihmetyksestä äänteleviä eläimiä. Hän olisi voinut valita maanpäällisen osansa toisinkin; syntymällä kuninkaan pojaksi silkkilakanoihin. Jeesus ei kuitenkaan tullut palveltavaksi vaan palvelemaan ja näyttämään meille sillä tavoin esimerkkiä. Kaikki Jeesuksen elämässä oli tarkasti ennalta suunniteltua, myös ristinkärsimys meidän syntiemme tähden. Jeesuksen kärsimyksen vuoksi me saamme olla vapaita, me kaikki, sinut mukaanlukien, jotka uskomme Jeesuksen jumaluuteen.