Mitä Jeesus sanoi itsestään, Isästä ja ehtoollisesta

”Sentähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen;’ sen käskyn minä olen saanut Isältäni.”

Johanneksen evankeliumi 10 : 17 – 18

”Ja Jeesus käyskeli pyhäkössä, Salomon pylväskäytävässä. Niin juutalaiset ympäröivät hänet ja sanoivat hänelle: ’Kuinka kauan sinä pidät meidän mieltämme kiihdyksissä ? Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille suoraan.’

Jeesus vastasi heille: ’Minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta. Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.

Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä.

Minä ja Isä olemme yhtä’.”

Johanneksen evankeliumi 10: 23 – 30

”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Profeetoissa on kirjoitettuna: ’Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi’. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni.

Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän. Totisesti, totisesti minä sanon teille; joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä.”

Johanneksen evankeliumi 6 : 44 – 47

Jeesuksen vertauskuvalliset sanat uskosta ja ehtoollisesta, jossa viini symboloi Jeesuksen verta ja leipä Jeesuksen ruumista:

”Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani.”

Johanneksen evankeliumi 6 : 44 – 47

Jeesuksen asettaman ehtoollisen nauttiminen uskossa on niin tärkeää, että Pyhä Henki opetti minua siitä kerran henkilökohtaisesti. Hän sanoi, että pelkkä anteeksipyyntö ei riitä, vaan täytyy nauttia ehtoollisviini ja -leipä Jeesuksen muistoksi. Ehtoollisviini voi olla myös alkoholitonta viiniä. Jotkut ovat kyselleet, miksi uskoville sallitaan ehtoollisviini, mutta ei alkoholia muutoin. Onhan siinä suuri ero; nauttiiko pienen tilkan viiniä uskon vuoksi, vai kokonaisia pullollisia viiniä humaltumisen ja hauskanpidon vuoksi. Ehtoollismalja on hyvin pieni ja siihen mahtuu vain sen verran viiniä, että suu juuri kostuu ja se huuhtoo ehtoollisleivän alas. Ehtoollisviinissä ei ole kyse viinin itsensä nauttimisesta, vaan uskon vahvistuksesta ja Jeesuksen seuraamisesta. Jos ostaa kotiin ehtoollisviiniä, se täytyy pyhittää vain kotiehtoollista varten.

Juutalaiset kysyivät Jeesukselta:

”Oletko sinä suurempi kuin isämme Aabraham, joka on kuollut ? Ja profeetat ovat kuolleet; keneksi sinä itsesi teet ?

Jeesus vastasi: ’Jos minä itse itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään. Minun Isäni on se, joka minulle kunnian antaa, hän, josta te sanotte; ’Hän on meidän Jumalamme’, ettekä tunne häntä; mutta minä tunnen hänet. Jos sanoisin, etten tunne häntä, niin minä olisin valhettelija niinkuin tekin; mutta minä tunnen hänet ja pidän hänen sanansa. Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi’.

Niin juutalaiset sanoivat hänelle: ’Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!’

Jeesus sanoi heille: ’Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut’.”

Johanneksen evankeliumi 8 : 53 – 58