Miksi Jumala ei paranna kaikkia ?

Kysymys: Miksi Jumala ei paranna kaikkia ?

Vastaus: Kysymys häritsee minua siinä mielessä, koska siinä on sana ’ei’, joka on negatiivinen ja Jumalan voimaa jarruttava sana. Tuo kysymyksen mukainen lause vie toivon monelta, mutta Paavalin sanoin:

’Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.’

Paavalin 1. kirje korinttolaisille 13 : 13 (pahoittelen aiempaa lainausvirhettä, korjattu 12.4.)

Nuo kolme Jumalan hengen elementtiä kuuluvat yhteen, mutta uskoa ja toivoa ei ole ilman rakkautta. Se, joka saarnaa toivottomuutta, hän ei ole vielä itse kokenut Jumalan rakkautta, eikä osaa sitä myöskään jakaa eteenpäin. Joka on kokenut Jumalan rakkauden itse henkilökohtaisesti, hän näkee toivon myös ns. toivottomassakin tilanteessa.

Jeesus ei koskaan sanonut niin, että Jumala ei voisi parantaa kaikkia heitä, jotka kääntyvät Jumalan puoleen. Negatiivisilla ajatuksilla ihminen rakentaa itse päänsä päälle vertauskuvallisesti sanoen näkymättömän katon, jonka läpi ei virtaa Jumalan rakkaus niin vapaasti kuin se voisi virrata. Siinä ei ole kyse ’hyvästä tai huonosta uskovaisuudesta’, vaan henkilökohtaisen luottamuksen määrästä Jumalaa kohtaan. Olen kirjoittanut aiemmin; ’synti voi olla rukousvastauksen esteenä’, tarkennan sitä näin: ihmisellä on omatunto, tahtoi ihminen itse sitä tai ei. Omatunto on rakennettu ihmiseen jo luomistyössä, eikä sitä voi kokonaan tukahduttaa, vaikka ihmiset usein yrittävätkin paaduttaa sen, koska synnin tekeminen houkuttaa. Pinnan alla omatunto kuitenkin on aina olemassa, sillä se on Jumalan Totuus, joka on kaiken olevaisen ydin. Ihminen sairastuu, jos hän ei kuuntele Totuuden ääntä sisällään, ihminen toimii silloin paitsi Jumalaa, niin myös itseään vastaan.

Rukousvastaus voi jäädä tulematta, jos ihmisellä itsellään on selvittämättömiä asioita Jumalan edessä, se vaikuttaa ihmisen omaan uskoon niin, ettei hän uskalla tai kehtaa luottaa Jumalan apuun niin täydellä sydämellä kuin voisi luottaa. Vertauskuvallisesti sanoen; ihminen piilottelee silloin selkänsä takana jotain sellaista omaa tekoaan, jonka hän tietää vääräksi. Hän toivoo, ettei Jumala sitä huomaa, vaan auttaa silti. Omatunto kuitenkin kolkuttaa kolkuttamistaan ja estää täyden luottamuksen Jumalan apua kohtaan, koska mielessään ihminen rankaisee itse itseään. On siis kyse ihmisen avoimesta suhteesta Jumalaan ja vain täydessä avoimuudessa Jumala-suhde toimii kuten sen kuuluu toimia. Silloin kun synti on tunnustettu Jumalan edessä ja jätetty taakse, avautuu suurempi toivo ja vapaa yhteys Kaikkivaltiaaseen.

Kristinuskon täytyy perustua Jeesuksen opetuksiin, muuten se ei ole oikeaa kristinuskoa. Jeesus puhui paljon sellaisia asioita, joita ihmisjärki ei ymmärrä, mutta Hän on Jumalan Poika, Hän tietää Taivaan valtakunnan asiat ja Jumalan voiman salaisuudet. Me ihmiset emme tiedä niitä muutoin kuin Jeesuksen sanojen, Pyhän Hengen ohjauksen, tai ilmestysten kautta. Luotammeko siis vain omaan järkeilyymme, vai Herramme Jeesuksen Kristuksen opetuksiin, siitä jokainen päättää omalla kohdallaan itse. Jos joku saarnaa toivottomuuden sanaa, sinä itse päätät uskotko niitä sanoja, vai uskotko Jeesuksen hyviä lupauksia. Minun mielestäni Jeesuksen lupaukset ovat paljon ihanampia ja haluan niitä opetella ymmärtämään ja toteuttamaan niin hyvin kuin osaan. Olen omakohtaisesti kokenut, että omassa uskossa voi kasvaa, vaikka joku matalalla äänellä saarnaisi, ettei niin voi tehdä. Se ei tarkoita sitä, että perustaisi uskonsa omaan itseensä, ei, vaan Jeesuksen seuraamiseen. Jeesus on se hyvä paimen ja kasvattaja. Oikeakin lammaspaimen ohjaa laumaansa, hakee takaisin eksyneet ja hoivaa sairaita, miksi ei siis Jumalan Poika. Hyväkään lammaspaimen ei voi hoivata sitä mustaa lammasta, joka karkaa, eikä kuuntele paimenensa ääntä.

Usein kysytään, miksi sitten lapsetkin sairastuvat ja kuolevat, jos Jeesus voi parantaa? Tämä kysymys on vaikea, koska ihmisen oikeudenmukaisuuden taju ei ymmärrä sitä, että viattoman täytyy kärsiä. En ole Jumala tähän vastaamaan, mutta esitän vain ajatusta herättäviä vastakysymyksiä:

  • Onko näiden lasten puolesta rukoiltu täydessä uskossa ?
  • Ovatko lapset saaneet kasvaa kristinuskon ilmapiirissä, vai kyynisyyden ja epäuskon ilmapiirissä ?
  • Jumala määrää etukäteen tietynmittaisen elinkaaren jokaiselle, onko joillekin määrätty lyhyt elinkaari ?
  • Onko ihmisen henki itse suostunut (ennen syntymistään tähän maailmaan) siihen, millaiset haasteet hän tulee tässä maailmassa kohtaamaan ?

Olen kirjoittanut tästä ennenkin, mutta kuolemanrajalla käyneet ihmiset, jotka ovat palanneet takaisin tähän elämään, ovat kertoneet, että rajakokemuksessa heille opetettiin taivaasta, että maailmassa syyttömästi kärsivät ihmiset ovat itse valinneet osansa ennen syntymistään maan päälle. He ovat kaikkein vahvimpia henkiä henkimaailmassa. Maan päällä syyttömänä kärsivät ihmiset mittaavat muiden ihmisten auttamisenhalua ja siksi heitä on aina maan päällä ollut. Jokainen päättäköön itse, uskooko rajakokemuksiin, mutta mielestäni se antaa voimia vastoinkäymisiin, kun ajattelee niin, että kaikella on tarkoituksensa suuressa mittakaavassa. Jumala maalaa suurella pensselillä, mutta me ihmiset ymmärrämme siitä vain pienen osan.

Aika monet ihmiset odottavat, että Jumala tekisi maanpäällisestä elämästä automaattisesti Paratiisin, vaikka Häneen ei uskottaisikaan. Tätä odottavat eniten juuri he, joilla ei ole omaa uskoa Jumalaan. Luomiskertomus vastaa tähän, sillä Aatami ja Eeva karkoitettiin Paratiisista, koska he itse käänsivät selkänsä Jumalalle ja toimivat tietoisesti Jumalan tahtoa vastaan syömällä kielletyn hedelmän, vaikka Paratiisissa oli runsain mitoin muita hedelmiä syödä. Jotta Jumala voisi auttaa, Hänen puoleensa täytyy kääntyä uskossa ja luottamuksessa. Ei ole mitään muuta tietä Jumalan luo kuin Jeesus, meidän Mestarimme ja Vapahtajamme, jonka kautta saamme puhdistua tottelemattomuudestamme.

Monilla uskottomilla on sellainen odotus, että Jumalan täytyy ensin todistaa jotain konkreettista itsestään, ennenkuin he suostuvat Häneen uskomaan. Maailmassa on miljoonia todistuksia Jumalan voimasta, ne todistukset näkyvät siinä, kuinka Jumala muuttaa ihmisiä. Maailmassa on myös paljon pahaa ja se johtuu siitä, että kaikki eivät ole ottaneet vielä hyvän paimenen kutsua vastaan. He elävät tietämättömyyden pimeydessä ja ovat alttiita sielunvihollisen ohjaukselle, usein ymmärtämättä sitä itsekään. Sielunvihollinen toimii maailmassa niiden ihmisten kautta, joilla ei ole Jumalaa. Uskottomat joskus kommentoivat, että he eivät halua olla ’määkiviä lampaita’, mutta he eivät tiedä, että heitä ohjaa tämän maailman ruhtinas, joka ei koskaan aiheuta mitään hyvää ihmisille, vaikka sen lupaukset houkuttelevat kuin kiiltävä rihkama. Aitoja aarteita tarjoaa vain Jeesus.

Minä kehoitan uskomaan parantavaan uskon, toivon ja rakkauden Jumalaan ja pysymään siinä uskossa, vaikka konkreettisia tuloksia ei heti tulisikaan. Mitä muuta toivoa meillä edes on ? Onko kenelläkään varaa olla uskomatta ? Sitä voi jokainen kysyä rehellisesti itse itseltään. Joskus usko on kuin viimeisen oljenkorren varassa roikkumista, mutta takaan omalla elämänkokemuksellani, että se oljenkorsi kestää ja kantaa, joskus kauemmas kuin osasi ensin odottaakaan. Odota saavasi iloisia yllätyksiä, älä odota pettymyksiä, niinkuin meillä suomalaisilla on usein tapana. ’Pessimisti ei pety’ – mentaliteetti ei sovi uskovalle, se on enemmänkin tämän maailman ruhtinaan motto. Älä narise ja uikuta, vaan kiitä, kiitä, ja kiitä Jumalaa armosta ja rakkaudesta. Ja mitä sitten jos odotuksiisi ei joskus vastatakaan ? Ainakin olet elänyt toivossa, etkä toivottomuudessa, ja sekin on jo suuri voitto sielunvihollisen pimeyttä vastaan. Älä anna Luciferille aihetta nauraa sinulle luovuttamalla, vaan käännä sille selkäsi ja katso ihanaan ja valoisaan Jeesukseen päin, jonka kanssa toivo ei lopu koskaan kesken. Siunausta sinulle.

”Jos te anotte jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.”

Johanneksen evankeliumi 14 : 14 – 15 – Jeesuksen sanoja

”Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.”

Johanneksen evankeliumi 15 : 7

”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, sen hän teille antaisi.”

Johanneksen evankeliumi 15 : 16