Fariseukset kysyivät Jeesukselta erosta

”Ja kun Jeesus oli päättänyt nämä puheensa, hän lähti Galileasta ja kulki Jordanin toista puolta Juudean alueelle. Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä, ja hän paransi heitä siellä. Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka koetellakseen häntä kysyivät:

’Onko miehen lupa hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa ?’

Hän vastasi: ’Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi ja sanoi: ’Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja niistä kahdesta tulee yksi liha’ ? Niinpä he eivät enää ole kaksi vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.’

He kysyivät häneltä : ’Miksi Mooses sitten käski antaa vaimolle erokirjan ja hylätä hänet ?’

Hän vastasi heille: ’Teidän kovasydämisyytenne tähden Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne. Mutta alun perin ei ollut niin. Minä sanon teille: se, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja nai toisen, tekee aviorikoksen [ja joka nai hylätyn, tekee aviorikoksen].’

Opetuslapset sanoivat hänelle: ’Jos miehen suhde vaimoon on tällainen, ei kannata mennä naimisiin.’

Mutta hän [Jeesus] sanoi heille: ’Tämä sana ei sovellu kaikkiin vaan ainoastaan niihin, joille se on annettu. On sellaisia, jotka ovat äitinsä kohdusta syntyneet avioon kelpaamattomina. On myös niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi. Samoin on niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka tämän voi itseensä soveltaa, se soveltakoon.’ ”

Matteus 19 : 1 – 12 Raamattu Kansalle 2012

Minulla on vähän erilainen käsitys kuin muilla siitä, miksi nainen luotiin miehestä ja miksi he parisuhteessa ovat Raamatun mukaan ’yksi liha’ ja mitä tarkoittaa se, että Jumala on heidät yhteen liittänyt.

Aina on ainakin tavallisen kansan keskuudessa ajateltu niin, että ’Jumalan yhteenliittämä pari’ tarkoittaa sitä, että pappi on siunannut häissä avioparin yhteen. Toki se on tärkeä rituaali, mutta uskon, että Jumala on liittänyt tietyt ihmiset pariskunniksi jo ennen heidän syntymäänsä tähän maailmaan. Täytyy muistaa sekin, että kaikki avioparit eivät ole saaneet papin siunausta. Olikohan häissä aina pappi Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana ? En tiedä sitä, mutta tietääkseni eron ottamiseen riitti vain erokirjan antaminen siihen aikaan.

Raamatun ilmausta ’yhdeksi lihaksi tulemisesta’ on usein selitetty aviopuolisoiden välisellä seksuaalisuudella, mutta uskon, että sillä tarkoitetaan enemmän kuin seksuaalisuutta.

  • Raamatussa ’lihalla’ tarkoitetaan kaikkea mitä ihmisen fyysiseen olemukseen kuuluu, siis muutakin kuin kehon lihaksia.
  • ’Lihan himoilla’ tarkoitetaan muutakin kuin vain seksuaalisuutta, lihan himo on ahneutta tyydyttää mitä tahansa fyysisiä mielihaluja liiallisessa määrin, niin että niistä tulee pakkomielle ja elämän päätarkoitus.

Jotkut uskovat niin, että Eeva luotiin Aatamista, koska mies olisi ainoana ’Jumalan kuva’ ja että nainen olisi vain miehisen jumalankuvan avustaja. Jumalan kaltaisuus tarkoittaa enemmänkin sitä, että ihmisen henki elää ikuisesti kuten Jumalan henki. Ehkä on ymmärretty väärin se, että Jumalaa sanotaan Isäksi ja siitä on päätelty, että nainen ei voisi olla Jumalan kuva, mutta se on väärä päätelmä, sillä luomiskertomus sanoo selvästi näin :

”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi: mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.”

1. Mooseksen kirja 1 : 27

Taivaassa ei ole sukupuolia, vaan ihmisten sukupuolet on erotettu täällä maan päällä pariutumisen ja lisääntymisen vuoksi. Jeesus sanoi, että taivaassa ei mennä naimisiin :

”Sillä kun kuolleista noustaan, ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaissa.”

Markus 12 : 25

Uskon, että Eeva luotiin Aatamista siksi, koska he olivat ensin yksi sielu ja sitten heidät erotettiin luomistyössä kahdeksi ihmiseksi; mieheksi (siittäjäksi) ja naiseksi (synnyttäjäksi), joiden tulee löytää toinen toisensa tässä elämässä uudelleen ja lisääntyä. Uskoni mukaan jokaiselle Aatamille on olemassa ’oma Eeva’ ja jokaiselle Eevalle on olemassa ’oma Aatami’, jotka Jumala on luonut jo aikojen alussa kuulumaan yhteen. Kun he löytävät toisensa uudelleen, heistä tulee ’yksi liha’, joka ilmenee rakkautena, yhteenkuuluvuudentunteena, kumppanuutena, yhteisymmärryksenä, samankaltaisuutena ja kemiana. Tällaista paria ei kukaan ulkopuolinen saa erottaa toisistaan, sillä heidät on alunperin luotu kuulumaan yhteen; he ovat samaa sielua.

Perustelen ’yhden sielun teoriaa’ myös lukuisilla todistuksilla, mitä olen kuullut ja nähnyt elävässä elämässä, lukenut artikkeleista ja nähnyt TV:stä, kuinka pariskunnat ovat tunnistaneet toinen toisensa jo ensisilmäyksellä, vaikka he eivät olleet koskaan ennen tavanneet. Monet ovat kertoneet, että sen oikean kumppanin löytyessä tuntui siltä, kuin ’kotiin tulisi’ ja he tiesivät vaistonvaraisesti menevänsä naimisiin keskenään, vaikka eivät vielä tunteneet toisiaan. Jotkut ovat nähneet myös enneunia tulevasta kumppanista.

Monissa pariskunnissa on jotain samankaltaisuutta ulkonäössä, mutta en usko siihen, että ainoastaan samankaltainen ulkonäkö synnyttäisi sydämen rakkautta automaattisesti molemmissa osapuolissa. Olen nähnyt tapauksia, että saman näköiset ihmiset eivät välttämättä rakastu toisiinsa, sillä samassa rodussa voi olla useitakin saman näköisiä ihmisiä. Joka tapauksessa kuitenkin niillä, jotka kokevat keskenään suuren rakkauden, on ulkoisessa olemuksessa tai kehon kielessä usein jotain sellaista yhtäläisyyttä, jota ei voi tietoisesti kopioida toiselta. Tämäkin asia tukee sitä, että jokaiselle on luotu oma Eeva ja oma Aatami.

Perustelen saman sielun teoriaani myös sillä yleisesti tunnetulla tosiasialla, että ihminen ei kykene rakastumaan keneen tahansa, vaan suuri rakkaus kohdataan yleensä vain kerran elämässä. Vaikka paperilla useampikin kumppaniehdokas olisi sopiva ja kemiakin toimisi, niin tosirakkaus ei välttämättä syty, jos Jumala ei ole niin tarkoittanut. Mehän tiedämme, että Jumala itse on Rakkaus ja Hänestä voimme ammentaa rakkautta ihmissuhteisiin.

Sielunvihollinen sekoittaa tätäkin pakkaa, koska se haluaa pilata kaiken hyvän, mitä Jumala on luonut :

  1. Sielunvihollinen eksyttää – varsinkin nuoret ihmiset – väärien kumppaneiden kanssa yhteen, joita Jumala ei ole alunperin luonut ja tarkoittanut yhteen. Siitä seuraa levottomia sydämiä, jotka eivät lakkaa kaipaamasta jotain muuta. Vanhempien ei pitäisi koskaan hoputtaa nuoria avioliittoon, sillä nuori aikuinen ei tunne vielä itseäänkään, saati kumppania.
  2. Sielunvihollinen houkuttelee aviopuolisoita uskottomuuteen, joka rikkoo luottamuksen ja rakkauden.
  3. Vihollinen uskottelee, että parinvaihdot tai orgiat olisivat ’hyvä juttu’ parisuhteille, mitä ne eivät koskaan ole. Ne eivät vahvista heikkoa itsetuntoa, vaan heikentävät itsetuntoa entisestään.
  4. Vihollisen suuri eksytys on kaikenlaiset päihteet, jotka aiheuttavat esimerkiksi henkistä ja fyysistä väkivaltaa perheisiin, sekä toimeentulon, luottamuksen ja rakkauden loppumista.
  5. Vihollisen eksytys on houkutella ihmisiä rahanahneuteen, joka johtaa työnarkomaniaan ja sillä on ikäviä seurauksia myös parisuhteille ja perheille, kun työ vie kaiken huomion ja ajan.
  6. Vihollisen eksytys on aikaansaada turhia riitoja ihmisten välille, jolloin pahoilla sanoilla voi tappaa keskinäisen kunnioituksen ja rakkauden.
  7. Vihollinen eksyttää rikollisuuteen, joka erottaa perheitä.
  8. Erot ovat sitten vain näiden edellämainittujen asioiden seurauksia.

Jeesus sanoi, että jotkut ovat ”äitinsä kohdusta syntyneet avioon kelpaamattomina” tai ”jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi” tai jotka ”taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi”. Englanninkielinen Raamatun käännös Holy Bible King James Version selittää nämä nykysuomennoksen sanat ’avioon kelpaamaton’ alkuperäisellä sanalla ’eunukki’, joka tarkoittaa miestä, jolla ei ole sukuelimiä. Holy Bible on uskollisempi Raamatun alkutekstille, kuin jotkut muut käännökset. Joissakin maissa eunukit olivat ennen hallitsijoiden haaremin vartijoita ja myös uskon vuoksi ennen kastroitiin sukuelimet vapaaehtoisesti, jotta uskonmiehet saivat opettaa myös naisia joutumatta kiusauksiin. Sanat ’avioon kelpaamaton’ ei tarkoita samaa kuin kelvoton ihminen, se tarkoittaa enemmänkin sitä, että eunukit eivät saaneet itselleen puolisoa ja he eivät voineet biologisesti lisääntyä, tai he eivät itse halunneet avioitua. Sanat ”avioon kelpaamaton” on jo vuoden 1933/38 Raamatun suomalaisessa käännöksessä.

”But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given. For there are some eunuchs, which were so born from their mother’s womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive it, let him receive it.

Saint Matthew 19 : 11 – 12 Holy Bible KJV

Vanha suomalainen Raamatun käännös Biblia käyttää eunukkia vastaavaa sanaa ’kuohittu’.

”Sillä muutamat owat kuohitut, jotka äitinsä kohdusta niin syntyneet owat; ja owat kuohitut, jotka ihmisiltä kuohitut owat; ja owat kuohitut, jotka taiwaan waltakunnan tähden itse heitänsä kuohinneet owat. Joka sen taitaa käsittää, se käsittäkään.”

Matteuksen Evangeliumi 19 : 12

Jeesus sanoi erosta: ’se, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja nai toisen, tekee aviorikoksen’. Eli jos miehen syy vaimon hylkäämiseen oli jokin muu asia kuin oman vaimon uskottomuus – esimerkiksi miehen ihastuminen toiseen naiseen – , syylliseksi aviorikokseen syyllistyi sitten mies itse. Jeesuksen sanojen mukaan hylättyä vaimoa ei saanut kukaan muu mies ottaa vaimoksi, sillä sekin oli aviorikos. Nämä säännöt liittyivät lakiin, johon Paavali kirjeessään lisää:

”Vai ettekö tiedä veljet – minä puhun lain tunteville – että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää ? Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle.”

Paavalin kirje roomalaisille 7 : 1 – 3

Laki avioerosta on muuttunut noista ajoista, eronnutta henkilöä ei enää laki sido elämään yksin, mutta miehen tai vaimon uskottomuus avioliitossa on edelleen aviorikos, jonka perusteella eron voi saada.

Avioerot alkoivat yleistyä sen jälkeen, kun ihmisillä alkoi olla mahdollisuus elää myös yksin. Sata vuotta sitten ja ennen sitä, monet perheet elivät omavaraistaloudessa, leipä tuli omasta pellosta ja maito ja liha omasta karjasta. Ei ollut koneellistettua maa- ja karjataloutta kuten nykyisin, vaan monet työt tehtiin hartiavoimin, tai härkien ja hevosten vetäminä. Ehkäisyä ei ollut olemassakaan ja lapsia syntyi joka vuosi naisen vaihdevuosiin asti. Emäntä oli talossa tärkeä työntekijä niinkuin isäntäkin. Jos emäntä kuoli nuorena, isäntä otti heti uuden vaimon ja myös päinvastoin, koska elantoa ei voinut hankkia yksin. Vaikka avioliitoissa olisi ollut miten paljon riitoja, uskottomuutta, alistamista, viinaa ja väkivaltaa, siitä ei voinut helposti lähteä eri teille, koska yksin ei pärjätty, varsinkaan ison lapsikatraan ja talonpidon kanssa. Ne, jotka elivät yksin naimattomina ja lapsettomina, asuivat usein vuokralla mäkitupalaisina tai sukulaisten tai työnantajan luona, kuten piiat ja rengit päätalojen pihapiireissä. Vanhukset saattoivat olla elätteinä aikuisille lapsilleen, koska nykyisen kaltaisia eläkkeitä ei maksettu. Ihmiset olivat silloin paljon enemmän taloudellisesti riippuvaisia toisistaan kuin nykyisin ja elämän mittaiset avioliitot johtuivat osittain myös taloudellisesta riippuvuudesta. Korkeammin koulutetuilla oli mahdollisuus itsenäiseen elämään ja jotkut heistä ottivat avioeron jo 1900-luvun alussa. Olosuhteet vaikuttavat siihen, kuinka helposti liitosta voidaan lähteä eri suuntiin, jos parisuhdeongelmiin ei löydetä muuta ratkaisua. Vielä nykyaikanakin yksin eläminen voi olla pienituloisille taloudellisesti vaikeampaa kuin pariskunnilla, varsinkin jos on lapsia. Nykyisten erojen määrä kertoo siitä, että raha ei ole aina se tärkein asia. Tärkeämpää on saada elää turvallista, rauhallista ja loukkaamatonta elämää kodissaan. Kun sydän särkyy, sitä on vaikeaa korjata.

Sen sijaan että kauhistellaan eroja, rakentavampaa olisi rukoilla liitossaan kamppailevien ja myös eronneiden puolesta, että he saisivat uuden eheän mahdollisuuden, joka kantaisi hyvää hedelmää, sillä rakkaus on jokaisen oikeus. Uskovilla voisi olla omat avioliittoneuvolat, joissa opastettaisiin hyvään avioliittoon ja toinen toisensa kunnioittamiseen Jumalan avulla.

Kumppania etsivien olisi hyvä rukoilla Jumalan johdatusta, että Jumalan tarkoittama henkilö löytyisi rinnalle. Jumala on suunnitellut kaiken täydellisesti, eikä hän valitse väärin.

Näin kerran bussissa penkillä istumassa nuoren naisen, jonka viereen tuli myöhemmältä pysäkiltä istumaan nuori mies. He eivät huomanneet toisiaan vaikka istuivat vierekkäin, vaan näppäilivät puhelimiaan, kunnes toinen jäi bussista pois. Toivon, että he tapasivat uudelleen myöhemmin, sillä minusta näytti siltä, että he voisivat kuulua yhteen. ’Se oikea’ voi tulla vastaan missä vain, joten sinkkujen ei kannattaisi näppäillä puhelimiaan liian ahkeraan.