Ihminen riistää Jumalan antimista

”Sillä minä, Herra, en muutu, ettekä te, Jaakobin lapset, herkeä:

isienne päivistä asti te olette poikenneet minun käskyistäni ettekä noudata niitä.

Kääntykää minun tyköni, niin minä käännyn teidän tykönne, sanoo Herra Sebaot.

Mutta te sanotte: ’Missä asiassa meidän on käännyttävä?’

Riistääkö ihminen Jumalalta ? Te kuitenkin riistätte minulta.

Mutta te sanotte: ’Missä asiassa me sinulta riistämme ?’

Kymmenyksissä ja antimissa. Te olette kirouksella kirotut kun te, koko kansa, riistätte minulta.

Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot :

totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti.”

Malakia 3 : 6 – 10

*Kymmenys = 10 % tuloista