Muutama sana ihmisen sukupuolista

”Poikia syntyy enemmän kuin tyttöjä. Vuosien 2011–2015 välisenä aikana Suomessa syntyi noin 290 000 lasta, joista poikia oli noin 148 000 ja tyttöjä noin 142 000. Suomessa syntyvistä lapsista poikien osuus on noin 51,1 prosenttia. Osuus on muissa Euroopan Unionin maissa samalla tasolla. EU28-maissa poikien osuus syntyneistä on 51,3 prosenttia.”

tilastokoulu.stat.fi

Jos menet synnytysosastolle, enimmäkseen vastasyntyneet vauvat ovat joko poikia tai tyttöjä. Tästä Raamatun luomiskertomuksen sanat kertovat: ’mieheksi ja naiseksi Jumala loi heidät’. Raamattu puhuu siinä biologisesta faktasta, joka on ollut tosiasia niin kauan kuin ihminen on maan päällä ollut.

Wikipedia kertoo ihmisen anatomiasta, että ’Sukupuolielinten tehtävänä on antaa ihmiselle kyky lisääntyä. Ihminen lisääntyy suvullisesti, siitos tapahtuu sisäisesti, ja siihen vaaditaan molempien sukupuolten sukusolut’. Tämänhän jokainen aikuinen tietää. Mutta kaikki eivät ehkä tiedä sitä, että tutkimusten mukaan suomalaisilla miehillä on maailman parhainta spermaa, 1 millilitrassa on noin 60 miljoonaa siittiötä.

Mutta kuten aina kaikessa, sukupuolissakin on poikkeamia.

Internetsukupuolisuus tarkoittaa henkilöä, jonka sukupuolta ei voi määrittää sukupuolielinten perusteella.

Internetsukupuolisuus tarkoittaa sitä, että henkilöllä on sekä miehen että naisen sukupuolisia ominaisuuksia. Internetsukupuolisuus kattaa suuren joukon erilaisia poikkeamia, joissa sukupuolielimet ovat ristiriidassa sukupuolikromosomien määrittämän sukupuolen kanssa. Internetsukupuolisuus ei ole välttämättä syntymässä silmin havaittavissa vaan voi ilmetä esimerkiksi murrosiässä kun tytölle ei tule kuukautisia.”

Wikipedia

Internetsukupuolisia ihmisiä on maailmassa noin 1,7%. (v. 2000 esittänyt Melanie Blackless). ’Määritelmä sisältää kaikki tapaukset joissa sukupuolikehitys ei etene tavanomaisesti kromosomien, sukurauhasten, hormonien tai sukuelinten kautta tarkasteltuna.’ Hollannissa tehdyn tutkimuksen mukaan (2014) arvio määrästä oli 0,5 %. Hollannin arvion mukaan Suomessa olisi noin 20.000 – 30.000 internetsukupuolista.

Hermafrodiitti tarkoittaa vähän eri asiaa, se tarkoittaa ihmistä, jolla on syntyessään ollut sekä nais- että miespuoliset sukuelimet.

Jeesuskin sanoi, että jotkut ovat äitinsä kohdusta saakka syntyneet poikkeavina, Raamatun vanhan käännöksen mukaan Jeesus käytti siinä kohdassa sanaa eunukki, joka myöhemmissä suomalaisissa käännöksissä on muutettu sanoiksi ’avioon kelpaamaton’. Kai tässä on kyse vanhasta avioliittolaista tai siitä, että he eivät voineet lisääntyä, joka oli siihen aikaan tärkeää perustettaessa avioliittoa. Lakia on muutettu sittemmin noista ajoista, eikä lisääntyminen ole enää nykyaikana kaikkien päämäärä.

Poikkeavuus ei anna oikeutta tuomita tai syrjiä ketään. Uskovien ei pidä olla tässä asiassa koulukiusaajien kaltaisia, jotka kiusaavat erilaisuutta. Asiat, joita me emme täysin ymmärrä tai tiedä, voimme jättää Jumalan haltuun. Raamattu kehoittaa kunnioittamaan maan lakia ja muita ihmisiä ja Jeesus kielsi tuomitsemasta ketään. Jumala ei tarvitse meidän tuomiotamme missään asiassa, sillä vain Hän näkee sydämiin saakka. Lopullinen tuomiovalta on vain Jeesuksen käsissä. Jos Jumala niin haluaa, Hän voi muuttaa ihmisen, mutta kukaan ei voi sitä muutosta toiselle tehdä, eikä edes itselleen täydellisenä. Jeesus kehoitti siunaamaan jopa vihollisia, miksipä ei siis valtavirrasta poikkeavia ihmisiä.

”Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen. Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.”

Luukas 6 : 36 – 37

Uskova saa itse elää omaa elämäänsä kuten uskoo oikeaksi ja Jumalan tahdon mukaiseksi, mutta pelkästään hyvillä töillä ei kukaan pelastu. Vain Jeesuksen Kristuksen armon kautta tulee pelastus ja se koskee jokaista ihmistä, joka haluaa ottaa Jeesuksen elämänsä Herraksi.

Tärkeintä on Rakkaus.

”Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”

Paavalin kirje roomalaisille 8 : 38 – 39