Potilasta ei saa vaientaa

”Älkää siis peljätkö heitä. Sillä ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi.”

Matteus 10 : 26

Kirjoitan tässä muutaman sanan terveyskeskuspotilaiden hyvän hoidon puolesta. En puutu nyt hoitajien kiireeseen tai palkkaukseen, vaan katson asiaa sairaiden ja avuttomien kannalta. Heikompi on usein alakynnessä ja ei saa aina ääntään kuuluviin, varsinkin jos ei ole varallisuutta mennä yksityiselle lääkärille. Omalääkäriasemaa voi potilaan pyynnöstä vaihtaa, ainakin isommissa kaupungeissa, mutta se on joskus aikaavievää ja usein ihan turhaa vaivaa, koska samat ongelmat voivat jatkua uudessakin paikassa.

Olen kuullut muualta ja joskus itsekin kokenut näitä seuraavia tilanteita yleisessä terveydenhuollossa. Yleensä siellä hoidetaan hyvin, tai ainakin kohtuullisesti tavalliset perussairaudet, jotka ovat helppoja tunnistaa kokeiden perusteella tai silminnähden.

Mutta jos potilaan oireet ovat vaikeammin tutkittavia tai epäselviä, valitettavan usein on tapahtunut, että terveyskeskuslääkäri on luopunut tutkimuksesta ja potilas on jäänyt yksin vaivoineen ja kipuineen. Potilaan kannalta se on pahin mahdollinen tilanne ettei hän saa diagnoosia, tai ei saa oikeutta lisätutkimuksiin. Tutkimuksia kun voi potilaan taholta kyllä pyytää, mutta niihin ei aina terveyskeskuksissa suostuta, varsinkaan jos vaarana on lääkärin mainehaitta. Esim. jos potilaan pyytämä tutkimus paljastaisi, että potilas olikin alunperin oikeassa ja lääkäri oli väärässä vähätellessään potilaan oireita tai potilaan omaa näkemystä oireiden syystä. Tätä on karua kertoa, mutta näin joskus tapahtuu, koska lääkärille arvovalta ja maine ovat tärkeitä ja joskus ne ovat valitettavasti tärkeämpiä kuin potilaan perusoikeus saada hyvää hoitoa. Lääkärin egolle näyttää olevan kuin punainen vaate, jos potilas itse arvelee, mikä häntä vaivaa. Näin ei pitäisi olla, vaan tutkimuksessa ja hoidossa pitäisi olla nykyistä enemmän vuorovaikutusta, asiallista kuuntelua ja keskustelua, sen sijaan että katsotaan potilasta alaspäin. Joskus potilaan oma arvio omasta sairaudesta on väärä, mutta joskus se on myös oikea ja silloin se voi auttaa lääkäriä selvittämään asiaa.

Lääkäri saattaa kirjoittaa ilman diagnoosia jääneen potilaan tietorekisteriin tutkimuksesta siinä muodossa, että lääkäri näyttäisi tehneen kaikkensa, mutta potilas ikäänkuin valittaisi turhasta tai kuvittelisi oireensa, mikä taas saattaa haitata potilaalle tehtäviä tulevia tutkimuksia, koska yleensä lääkärit lukevat potilaan aiemmista lääkärikäynneistä tutkiessaan uutta sairautta. Jos siellä näkyy vihjaustakaan siitä, että aiemmin potilas on valittanut ikäänkuin ’turhasta’, uutta sairautta ei välttämättä oteta kovin tosissaan, varsinkin jos tapaus on epäselvä.

Yksityisyyden vuoksi en voi kertoa konkreettisia esimerkkejä, mutta niitä kyllä olisi, missä lääkäri on käyttänyt laskelmointia merkitessään muistiin potilastietoja. Jotain vastaanotolla puhuttua tai tehtyä ei ole niissä mainittu, jos se on lääkärille itselleen epäedullista. Esim. jos lääkäri on näennäisesti torjunut potilaan oman arvion omasta sairaudestaan, mutta lääkäri on kuitenkin suositellut reseptivapaata lääkettä siihen vaivaan, sitä ei ole kuitenkaan kirjattu potilastietoihin, koska se näyttäisi lääkärin myönnytykseltä potilaan omaan arvioon.

Hoitohenkilökunta vetää yleensä yhtä köyttä, eikä potilas välttämättä saa oikeutta asiaansa muiltakaan saman terveysaseman työntekijöiltä. Potilaiden palautteet ovat siis usein turhia, vaikka niitä näennäisesti toivotaankin terveysaseman ’palvelun parantamisen’ vuoksi. Potilas saatetaan yrittää vaientaa, jos hän on tyytymätön hoitoon tai kohteluun. Vaientamisen muotoja ovat esim. potilaan puheen päälle puhuminen tai jopa huutaminen, vähättely, naureskelu, vitsailu, ivallinen ja halveksiva puhe, potilaan luulosairaaksi leimaaminen, tai suorastaan sanallinen kieltäminen: ’et saa enää puhua tästä’ tai ’äläpäs nyt kuvittele’.

Yksi räikeimmistä vaientamisen muodoista on potilaan ajaminen ulos ilman oikeutta sanoa sanottavansa, vaikka potilas käyttäytyisi asiallisesti. En puolusta tässä potilaiden huonoa käytöstä lääkäreitä tai hoitajia kohtaan, mutta kun olen kuunnellut muiden tilanteita, voisi sanoa ettei ’savua ilman tulta’. Jossain on syy olemassa, jos potilas on tyytymätön.

On olemassa potilaita, jotka ovat tuhlanneet vuosia elämästään kivulle ja pelolle sen vuoksi, etteivät he ole saaneet tarvitsemaansa lääkitystä, hoitoa tai riittävää informaatiota sairaudesta ja sen hoidosta, koska heidän tapauksiaan ei ole tutkittu riittävästi. Kaikki ihmiset haluavat olla terveitä ja elinvoimaisia ja siihen on jokaisella oikeus mahdollisuuksien mukaan.

Se, mitä tässä peräänkuulutan, on hoitohenkilökunnan oikea asenne potilaita kohtaan. On olemassa sairauksia, joihin hyväkään hoito ei tehoa, mutta siitä ei ole tässä kyse. Kirjoitan tässä sellaisista potilaiden turhista kärsimyksistä, jotka johtuvat lääkäreiden tai hoitajien välinpitämättömistä tai ylimielisistä asenteista. Jos lääkärin tai hoitajan asenne on hyvä, vähän kokenutkin nuori lääkäri tai hoitaja voi onnistua työssään, koska heillä on vilpitön halu auttaa. Potilaat antavat lääkärin tai hoitajan tietämättömyydenkin anteeksi, kunhan asenne on potilasta kunnioittava ja auttamisenhaluinen.

Lyhyesti listaan tässä muutaman asian:

  • potilasta ei saa leimata luulosairaaksi, jos hänellä ei ole varsinaista luulosairautta tai mielensairautta riittävällä tutkimuksella todistettu ja diagnosoitu
  • potilasta ei saa vaientaa, varsinkaan, jos hän käyttäytyy itse asiallisesti, sillä potilaalla on oikeus antaa palautetta ja kertoa omista oireistaan, sekä pyytää hoitoa tai riittävää tutkimusta
  • jos potilaalla on kipuja tai huonoa oloa, niitä ei saa vähätellä, tai väittää, että niitä ei olisi
  • potilasta ei saa jättää ilman diagnoosia, ilman riittävää tutkimusta, hoitoa, tai lääkitystä
  • potilasta ei saa pilkata, eikä hänen oireilleen saa naureskella
  • potilasta ei saa kohdella alentuvasti, tai ihmisarvoa loukkaavasti
  • potilaan kirjallisiin tietoihin ei saa vääristellä asioita, potilaalla on myös oikeus pyytää poistamaan väärät tiedot omista potilastiedoista
  • vastaanottoajalla lääkärin pitää keskittyä potilaan tutkimiseen, ei epäolennaisiin asioihin tai puhelimessa tarpeettomaan keskusteluun – sillä potilas maksaa käyntimaksun

Mielestäni terveyskeskuksen asiakkailla pitäisi olla saatavilla virallinen asiamies/-nainen, jonka voisi tarvittaessa pyytää mukaan lääkärin vastaanotolle, jos potilaasta tuntuu, ettei häntä muutoin kuulla, tai potilas on aiemmin kokenut epäasiallista kohtelua kahden kesken lääkärin huoneessa. Tällaisella avustajalla olisi tietysti oltava vaitiolovelvollisuus potilasta kohtaan. Uskoisin, että se vähentäisi epäkohtia, kun potilailla olisi puolustaja ja todistaja mukana. Suljetun oven takana lääkäreillä on liian suuri vapaus toimia myös epäammattimaisesti potilaita kohtaan. * Tämä on siis vain idea, en tiedä onko tällaista palvelua olemassa vielä.

En halua arvostella tässä kaikkia lääkäreitä tai hoitajia, mutta vähävaraiset voivat kokea ehkä enemmän epäkohtia, koska heillä ei ole varaa ostaa parempaa palvelua tai varaa puolustaa itseään tarvittaessa oikeudessa. Potilas voi tehdä muistutuksen huonosta hoidosta sairaalan/terveyskeskuksen johdolle, josta vastataan asiakkaalle kun asia on käsitelty, ja sen jälkeen tarvittaessa kantelun Valviralle, mutta ne eivät välttämättä muuta jo annettua diagnoosia. Tietojen mukaan vain 1/3 kanteluista on johtanut muutoksiin.

Miten tämä asia liittyy kristinuskoon ? Ainakin sillä tavalla, että kristityillä lääkäreillä ja hoitajilla on velvollisuus kohdella potilaita ihmisarvoisella tavalla. Muille kuin uskoville sanoisin, että Jumala näkee kaiken ja kerran jokainen joutuu vastaamaan Jumalan eteen omista teoistaan tai tekemättä jättämisistään.

”… vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne; ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä.”

Markus 10 : 43 – 45

Siunausta ja terveyttä sinulle.