Luotiinko maailma ja ihminen 6 päivässä vai 6000 vuodessa ?

”Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa. Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt.”

1. Mooseksen kirja 2 : 1 – 2

Raamatun luomiskertomus kertoo, että Jumala loi maanpiirin luonnon, eläimet ja ihmiset kuudessa päivässä. Sitä ennen maassa ei kasvanut mitään, kuten Raamattu sanoo:

”Siihen aikaan kun Herra Jumala teki maan ja taivaan, ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä, vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan.”

1. Mooseksen kirja 2 : 4 – 6

Olen ihan varma, että Jumala on luonut kaiken maan päällä ja että Hän ilmentää itseään kaikessa luodussaan. Hän ilmentyy ihmisissä Pyhän Hengen kautta ja luonnossa sen rauhoittavan vaikutuksen kautta ja joskus Hän käyttää eläimiä välikappaleenaan, esimerkiksi viemään viestejä ihmisille lintujen avulla, tai pelastamaan ihmisiä hädästä koirien vaiston avulla. Kun pitää silmät ja sydämen avoimina, näkee Jumalan Hengen kaikkialla Hänen luomistyössään.

Kaikki, mitä Raamatussa lukee, on totta, sillä Jumala on Totuus. Otsikon kysymys ei siis kumoa yhtään Raamatun lausetta. Onkin kyse lähinnä Raamatun tulkinnasta, sillä Raamatun Sana sisältää paljon tulkinnan varaisuutta, jota parhaiten voi ymmärtää Pyhän Hengen ohjauksen avulla. Joskus Pyhän Hengen ohjaus on hyvin selkeää, joskus se on hienovaraista. Tässä asiassa se on viimeksimainittua. Hienovarainen Pyhän Hengen ohjaus on sekin yhtä totta kuin selkeät Hengen viestit, mutta ongelma on se, että ihminen voi sekoittaa hienovaraisen Hengen viestin omiin ajatuksiinsa ja silloin jää epäselväksi, tuliko viesti Hengeltä vai omasta järkeilystä. Tästä on nyt tässä asiassa kyse. En ole varma, olenko saanut Hengen viestin tässä asiassa, vai onko tämä minun omaa ajatustani. Kyse on siis siitä, loiko Jumala maailman 6 päivässä, vai kuluiko siihen pidempi aika ?

’Jumalan ajassa’ eli taivaan ajattomuudessa luomistyöhön kului 6 päivää, Jumalan mittapuun mukaan. Sitä emme voi koskaan kiistää, sillä se on Sanassa sanottu. Eri asia on se, että tarkoittaako se meidänkin ajanlaskussamme samaa, eli kuutta päivää ?

Kysymykseni perustuu kirjaimellisesti Raamatun Sanaan. Pietari kirjoitti kirjeessään:

”Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ’yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä.’ ”

Pietarin 2. kirje 3 : 8

Tarkoittiko Pietari tuossa kirjaimellisesti tuhatta vuotta, vai oliko se suuntaa antava esimerkki Jumalan valtakunnan ajattomuudesta ja ikuisuudesta, jota emme täällä ajassa voi täysin käsittää ? Luku 1000 on ollut siihen aikaan suurempi merkitykseltään kuin se on tänä päivänä. Maailman väkilukukaan ei siihen aikaan ollut miljardeissa.

Jos nyt otamme tuon Pietarin luvun 1000 kirjaimellisesti, niin helpolla laskutoimituksella (6 x 1000) voisi ajatella, että maailman luomiseen saattoi ehkä kulua 6000 vuotta, kun ajattelemme sitä meidän maallisessa ajanlaskussamme. Siis Jumalan ajassa maailman luominen kesti 6 päivää, mutta meidän ajassamme se saattoi kestää 6000 vuotta ? Kysymysmerkki sen vuoksi, että en sitä tiedä.

Uskon täysin, että Jumala voi halutessaan luoda mitä vain 6 päivässä meidän ajanlaskussammekin. Puhutaan kuitenkin Kaikkivaltiaasta Jumalasta jolle mikään ei ole mahdotonta.

Koska Pietarin kirjeen todistuksen mukaan on periaatteessa olemassa vaihtoehtoinen mahdollisuus luomisen ajanjaksolle, niin mielestäni maailman luomiseen kuluvaan aikaan (päiviin tai mahdollisesti vuosiin) ei pitäisi takertua liian tiiviisti, vaan ymmärtää vain olennainen, eli se, että Jumala on joka tapauksessa kaiken elollisen elämän ja rakkauden Luoja ja keskus.

Tieteen mukaan meidän planeettamme on saanut syntynsä alkuräjähdyksestä. Onko ajateltu koskaan, että Jumala loi senkin tapahtuman ? Kaikelle täytyy olla olemassa jokin alkupiste ja Luoja, sillä mitään räjähdystä ei voi tapahtua täydellisessä tyhjyydessä ihan itsestään. Tiedän kyllä, että räjähdyksellekin löytyy selityksiä, mutta jos mennään siitä vielä taaksepäin, niin mistä kaikki sai alkunsa ? Tähdet taivaalla syntyvät jostakin ja joskus ne lopulta sammuvat, nekään eivät ole olleet ikuisesti olemassa.

TV dokumentti kertoi vuosia sitten, että meidän aurinkokuntamme tulee joskus tiensä päähän ja aurinko sammuu, ehkä miljardien vuosien päästä. Iltapäivälehti esitti siihen toisen näkökulman, erään tiedemiehen väitteen, ettei sellaista voisi koskaan meidän aurinkokunnallemme tapahtua. Nämä eriävät tieteen näkemykset vahvistavat vain sen, että ihminen on epävarma kaikesta ja tiede on alati kantaansa muuttava. Eri tiedemiehet ja -naiset ajattelevat eri tavoin samoista asioista. Vain Jumala tietää kaiken; menneet, olevat ja tulevat.

Jumala on ikuinen.

Ja he, joiden ikuisuus on sinetöity Jumalan Karitsaan.

Siunausta ❤