Isän neuvoja pojalle Herran pelosta ja viisaudesta

”Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon – niin, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen.

Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito. Oikeamielisille hänellä on tallella pelastus, kilpi nuhteettomasti vaeltaville, niin että hän suojaa oikeuden polut ja varjelee hurskaittensa tien.

Silloin ymmärrät vanhurskauden ja oikeuden ja vilpittömyyden – hyvyyden tien kaiken; sillä viisaus tulee sydämeesi, ja tieto tulee sielullesi suloiseksi, taidollisuus on sinua varjeleva ja ymmärrys suojeleva sinut.

Se pelastaa sinut pahojen tiestä, miehestä, joka kavalasti puhuu; niistä jotka ovat hyljänneet oikeat polut vaeltaaksensa pimeyden teitä; niistä, jotka iloitsevat pahanteosta, riemuitsevat häijystä kavaluudesta, joiden polut ovat mutkaiset ja jotka joutuvat väärään teillänsä.”

Sananlaskut 2 : 1 – 15

Nykyisin saarnataan usein, että uskovan ei tarvitse olla ’hyvä uskovainen’, vaan Jumalan armo riittää. Raamattu kuitenkin muistuttaa useissa kohdin seuraamaan Jeesuksen ohjausta elämän poluilla, sillä väärät tiet vievät eksyksiin. Vanhurskauttamiseen riittää katumus, ehtoollinen ja Jumalan armo, mutta sen jälkeen Jeesus kutsuu seuraamaan Hänen viitoittamaansa tietä. Jos sanotaan, että ’ei tarvitse olla hyvä uskovainen’, joku saattaisi luulla, että armon jälkeenkään ei tarvitse kuunnella Jumalan tahtoa. Mutta niinhän se ei ole.

Kun maalaa tästä asiasta mielikuvan, niin Jeesus kulkee kuin soihdun kanssa edellämme ja valaisee tiemme, niin ettemme putoa rotkoon, eivätkä sudet syö matkalla. Tämä maailma on kuin viidakko, jossa monet vaarat ja pedot väijyvät ihmisiä jo lapsuudesta alkaen, läpi koko elämän ajan. Ilman Jeesusta monet loukkaavat itsensä ja myös läheisiään, koska ei ole Jeesuksen opastavaa soihtua edellä kulkemassa. Jeesuksen soihtu on Jumalan Sana ja Pyhän Hengen ohjaus, jotka antavat viisautta elämään, kuten edellisessä jakeessa isä poikaansa opettaa.

Minusta on ihana tuo Raamatun lauseen kohta: ”..jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta…” Todellinen aarre on Jumalan antama viisaus, joka auttaa kaikissa elämän ongelmissa. Paitsi että meillä on paksu viisauden kirja, Raamattu, niin meillä on myös näkymätön ja rajaton taivaan tietokirja, josta ladataan meille viisautta, taitoa ja ymmärrystä aina kun sitä tarvitsemme ja pyydämme. Raamattu opettaa, että ihmisen oma tietotaito on usein vajaata tai väärääkin, mutta taivaasta tuleva tieto rikastuttaa ja opettaa meitä täsmällisesti oikein. Se aarre on meitä kaikkia varten, jotka uskomme Jeesukseen Kristukseen ja seuraamme Häntä.

Sitten kun Jeesus tulee takaisin, uskovat haetaan turvaan ja uskovilla on oikeus hallita maailmaa yhdessä Jeesuksen kanssa. Sehän on valtavan suuri tehtävä, kuka siihen omilla taidoillaan kykenisi ? Ei kukaan. Taivaallisen koulutuksen kautta me opimme ja valmistumme siihen tehtävään jo tässä maailmassa, nyt ja joka päivä. Sitä koulutusta ei kannata heittää hukkaan, sillä se on maailmankaikkeuden korkein yliopisto. Kuka on arvollinen johtamaan koko maailmaa yhdessä Jeesuksen kanssa ? Kyllä sellaisten ihmisten täytyy olla oikeamielisiä, armollisia, viisaita ja samaa mieltä Jeesuksen opetusten kanssa. Jeesus ei odota meidän olevan itse itsessämme täydellisiä, vaan Hän kouluttaa meistä päivä päivältä Hänelle sopivia yhteistyökumppaneita, sisaria ja veljiä. Hän tuntee meidän yksilölliset lahjakkuutemme ja myös heikkoutemme paremmin kuin itse tunnemme itsemme. Hän näkee sellaisiakin mahdollisuuksia meissä, mitä emme itse osaa edes aavistaa.

Kuinka moni onkaan sanonut joskus itsestään: ’en minä pysty tuohon tehtävään’. Jeesus tuntee meidät paremmin, Hän tietää kuinka paljon Hän voi meitä itse kutakin opettaa, kasvattaa ja muokata. Se on usein paljon enemmän kuin itse ensin luulemme. Väärät luulot itsestä ovat vihollisen valheita, sillä se yrittää minimoida meidän mahdollisuutemme kaikessa. Jeesuksen rakkauden valossa turhat näkymättömät seinät kaatuvat ja vapaus kasvaa Jeesuksessa avautuu uudella tavalla. Jeesuksessa kasvaminen on hauskaa, joskus yllättävääkin ja itsetuntoa vahvistavaa. Vaikka meidän kuuluu olla nöyriä suuren Jumalan edessä ja armollisia muiden ihmisten suhteen, meillä on oikeus hyväksyä itsemme Jumalan rakkauden valossa Jumalan lapsina, niinkuin Hän on hyväksynyt meidät. Hyväksyntä ei tarkoita kuitenkaan vapautta tehdä mitä tahansa.

”Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.”

Luukas 11: 23 Jeesuksen sanoja

Ihmiset, jotka elävät ilman Jeesusta aiheuttavat maailmassa hajaannusta, epäselvyyttä, turvattomuutta ja he luovat omia ’totuuksiaan’ ilman Jumalan totuutta. He kääntävät valon pimeydeksi ja pimeyden valoksi, niin että ihmiset eksyvät kuin sakeaan sumuun, jossa ei mitään suuntaa näy. Siellä sokeat taluttavat rampoja ja kompastumiset sattuvat kipeästi. Ihmiset masentuvat, kun valo on poissa ja myös toivo sitä myötä. Siinä maailmassa kukaan ei sano todellisia viisauden sanoja, kukaan ei toimi hyvänä esimerkkinä muille. Lasten ja nuorten on vaikeaa tietää, mikä on oikein ja mikä väärin ja se luo irrallisuuden tunteen.

Jeesus sanoi ’joka ei minun kanssani kokoa’, joka vähintäänkin tarkoittaa Jumalan kansan kokoamista yhtenäiseksi seurakunnaksi, joka seuraa Jeesusta sulassa keskinäisessä sovussa. Seurakunnissa on hajaannusta, joka usein liittyy Raamatun Sanan tulkintaeroihin. Sopu pitäisi löytyä, silloinkin, vaikka näkemykset vähän eriävät toisistaan. Se on haastavaa, mutta Jeesuksen vuoksi siihen tulee pyrkiä.

”Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:

’Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!’ ”

Luukas 2 : 13 – 14