Jeesus paransi sokean, vaikka muut yrittivät sen estää

”Ja hänen lähestyessään Jerikoa eräs sokea istui tien vieressä kerjäten.

Ja kuullessaan, että siitä kulki kansaa ohi, hän kyseli, mitä se oli. He ilmoittivat hänelle Jeesuksen, Nasaretilaisen, menevän ohitse.

Niin hän huusi sanoen: ’Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!’

Ja edelläkulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan; mutta hän huusi vielä enemmän: ’Daavidin poika, armahda minua!’

Silloin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa hänet tykönsä.

Ja hänen tultuaan lähelle Jeesus kysyi häneltä: ’Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin ?’

Hän sanoi: ’Herra, että saisin näköni jälleen’.

Niin Jeesus sanoi hänelle: ’Saa näkösi; sinun uskosi on sinut pelastanut’.

Ja heti hän sai näkönsä ja seurasi häntä ylistäen Jumalaa. Ja sen nähdessään kaikki kansa kiitti Jumalaa.”

Luukas 18 : 35 – 43

Tänäkin päivänä on ihmisiä, jotka pyrkivät vaientamaan muiden rukoukset, niinkuin sokean miehen kohdalla yritettiin tehdä. Vaientajat pyrkivät aiheuttamaan syyllisyydentunteita, jos joku rukoilee apua hätäänsä Jumalalta. Silloin pitää rukoilla entistä enemmän, niinkuin tämä sokea mies huusi uudelleen Jeesuksen perään, eikä pidä alistua muiden ihmisten matalaan uskoon.

Jumala ei rajoita meidän rukouksiamme, vaan Hän kysyy:

’Kuinka voin sinua auttaa?’

Uskovien saama Jumalan yliluonnollinen apu ei ole keneltäkään muulta pois, vaan se on todistus muillekin, että elävä Jumala haluaa auttaa. Avun saamiseen tarvitaan vain uskon rukousta.

Siunausta ❤