Paavalin sanoja taloudesta ja eläkeläisten köyhyys

”Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte.

Minä annan vain neuvon tässä asiassa; sillä se on hyödyksi teille, jotka jo viime vuonna olitte ensimmäiset, ette ainoastaan tekemässä, vaan myös tahtomassa.

Täyttäkää nyt siis tekonne, niin että, yhtä alttiisti kuin olitte sen päättäneet, sen myös täyttäisitte, varojenne mukaan. Sillä jos on alttiutta, niin se on otollinen sen mukaan, kuin on varoja, eikä sen mukaan kuin niitä ei ole.

Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi, että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus, niinkuin kirjoitettu on:

’Joka oli paljon koonnut, sille ei jäänyt liikaa, ja joka oli koonnut vähän, siltä ei mitään puuttunut.’ ”

Paavalin toinen kirje korinttolaisille 8 : 9 – 15

Tässä Paavalin kirjeen yhteydessä kommentoin yhtä yhteiskunnallista ongelmaa; eläkeläisten köyhyys. Voidaan puhua köyhyydestä, jos eläkeläisillä ei ole varaa käydä lääkärissä tai ostaa lääkkeitä, joutumatta sen vuoksi tinkimään ruoasta ja muusta välttämättömyydestä. Vaikka eläkeläinen olisi palvellut yhteiskuntaa omalla työllään koko ikänsä, voi eläke olla pieni, jos työpalkka on ollut pieni. Osa eläkeläisistä ratkaisee asian menemällä osa-aikatyöhön eläkevuosina, mutta kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta esim. terveysongelmien, työpaikkojen ikärasismin, tai koulutuksen puutteen vuoksi.

Hyvinvointivaltiossa ei kenenkään pitäisi jäädä ilman tarpeellisia lääkkeitä tai lääkärikäyntejä.

Jos eläkeläisten terveys heikkenee hoidon puutteen takia, siitä seuraa vielä suurempia kustannuksia, myös yhteiskunnalle, ja se kuormittaa hoitohenkilökuntaa entisestään. Siksi on lyhytnäköistä, että sairauksien hoidossa ei auteta eläkeläisiä taloudellisesti. Elämme nyt vaikeita aikoja, mutta uskon, että vielä on budjetissa varaa auttaa vanhuksia, niin että kukaan heistä ei jäisi ilman tarpeellista hoitoa.

Moni neuvoisi eläkeläisiä hakemaan toimeentulotukea, mutta jos eläkeläisellä on velkoja, joita ei yleensä toimeentulotuen laskelmissa huomioida, hän jää ilman tukea. Laskelmissa katsotaan läpi sormien sitä, että velat on kuitenkin maksettava, niiden siirtäminen voi tulla kalliiksi pidemmän päälle, eikä se velkoihin menevä raha todellisuudessa ole eläkeläisen käytettävissä lääkemenoihin. Ei kaikilla eläkeläisillä ole omaisuutta, mitä voisi myydä ja saada sillä tavoin tasapainoa talouteen. Eläkkeiden hiljattainen korottaminen tasapainottaa ruoan- ja sähkön hinnan nousua, mutta muutaman kymmenen euron korotus pienituloisella ei auta lääke- ja lääkärikuluihin, jotka voivat olla korotuksiin verraten moninkertaista suurempia.

Toimeentulotuen laskelmissa pitäisi huomioida kaikki menot (myös velat), silloin kun on kyse pienituloisen eläkeläisen lääke-, lääkäri-, tai sairaalahoidon laskuista.

Terveys on jokaisen ihmisen oikeus ❤

Jos joku eläkeläinen ei tiedä, miten toimeentulotukea haetaan tai onko siihen itsellä oikeutta, niin kannattaa silloin soittaa Kelalle. Yhteystiedot löytyvät Kelan nettisivuilta, jossa on myös ohjeita. Jotain sukulaista kannattaa pyytää avuksi, jos se on itselle vaikeaa. Vähävaraisuus ei ole häpeä, se on vain vaikea tilanne.

Pyydän esirukouksia tämän asian puolesta, että hallitus auttaisi päätöksillään vähävaraisia vanhuksia saamaan varoja tarpeellista hoitoa varten. Jokainen ihminen ikääntyy jolloin elimistö haurastuu, eikä kaikissa sairauksissa ole kyse vääristä elintavoista. Tämän päivän hyvät päätökset voivat olla myös tämän päivän nuorille aikuisille pelastus tulevaisuudessa.

Vanhukset eivät aina osaa tai jaksa itse ajaa omia etujaan, siksi nuorempien on se tehtävä ja tasapainoisen yhteiskunnan on oltava turvallinen ikääntyneille, heikoille ja vähävaraisille.

Siunausta ja kiitos rukouksista !