Mitä Jeesus opetti opetuslapsille maailman vihasta kristittyjä kohtaan

”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.

Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne.

Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.

Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: ’Ei ole palvelija herraansa suurempi’. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne.

Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun Isääni.

Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita kukaan muu ei ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun Isääni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan; ’He ovat vihanneet minua syyttä’.

Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani.”

Johannes 15 : 16 – 27
  • ’ei heillä olisi syntiä’ = he eivät olisi tietoisia synneistään

Jeesuksen sanat koskevat myös tämän päivän uskovia, sillä jokainen uskova on Jeesuksen opetuslapsi. Pyhä Henki antaa voimia kohdata maailman pilkkaa Jeesuksen tähden. Viha tai pilkka perustuvat aina tietämättömyyteen, koska pilkkaajat eivät tunne Jeesusta henkilökohtaisesti. Jeesus sanoi: ’koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt’, eli Jumalaa. Täytyy aina muistaa se, että maailmassa on myös paljon uskovia ja se, että moni pilkkaaja on kääntynyt uskovaksi ja tulee vielä monta kääntymään.

Siunausta ja voimia elämän haasteisiin ❤