Valittujen ylöstempaus suuren ahdistuksen aikana Jeesuksen ja Paavalin sanoin

”Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.

Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.”

Paavalin 1. kirje tessalonikalaisille 4 : 13 – 18

Matteuksen evankeliumissa Jeesus puhuu samasta asiasta:

”Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat: ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.”*

Matteus 24 : 30 – 31

* ’..taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin..’ tarkoittaa koko maailmasta.

Paavali kirjoitti myös korinttolaisille:

”Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.

Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu; ’Kuolema on nielty ja voitto saatu’.”

Paavalin 1. kirje korinttolaisille 15 : 50 – 54

Jeesus vastasi ylipapeille ja kirjanoppineille ylösnousemuksesta:

”Sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia;

ja he ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia.”

Luukas 20 : 36

Jeesus sanoo ylöstempauksesta myös näin:

”Ellei niitä päiviä lyhennettäisi, yksikään ihminen ei pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.”

Matteus 24 : 22 uudempi Raamatun käännös

Edellinen todennäköisesti tarkoittaa sitä, että valitut pelastetaan ylöstempauksella pahimmalta ahdistukselta tässä maailmassa, eli valittujen ahdistuksen päiviä siten lyhennetään. Mutta kuka on Herran valittu ? Voitko sinä olla valittu ja päästä turvaan silloin, kun maailman pimeydessä ja sekasorrossa enkelit tulevat hakemaan ? Mistä tiedät olevasi valittu?

Uskon, että jos kuulet kutsun seurata Jeesusta – missä tahansa sen kuuletkin tai näetkin – olet silloin Herran valittu. Sinun tarvitsee vain avata sydämesi ovi ja päästää Jeesus sinne asumaan. Nöyrry Kaikkivaltiaan Jumalan edessä ja luota armoon, jonka Jeesus on sinuakin varten lunastanut Golgatan ristillä. Kaikki rikkomuksesi Jumalaa kohtaan on anteeksi annettu, jos uskallat pyytää anteeksi ja luottaa Jeesukseen.

Jumalan pelko on luonnollista ja tervettä silloin, kun se sisältää kunnioitusta kaikkea hallitsevaa Luojaamme kohtaan. Sellainen Jumalan pelko, joka torjuu armon sanomaa ja pyrkii sitä pakenemaan, on vihollisen harhautusta, eikä sielunviholliseen pidä koskaan luottaa. Jeesus tuli lunastamaan meidät vapaiksi vihollisen vallasta ja Hänen rakkautensa kestää yli suurienkin syntien.

”Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua;

Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen;

Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.”

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Aamen

4. Mooseksen kirja 6 : 24 – 26